BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

 

Kalite

Fakülte Koordinatörlükleri

Fakülte Kalite Temsilcileri

Öğrenci Temsilcileri

Öğrenci Kalite Sorumluları

Danışma Kurulu- Dış Paydaşlar 

Q1-Q2-Q3 Yayın Listesi

Kalite Güvence Sistemi Esasları:

Görev Tanımları 

Formlar

Kullanım Yönergeleri

Öğrenci Toplulukları

Öğrenci Konseyi

Sayısal Veri ve İstatistikler

Bölüm Etkinlikleri: