BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

 

İMAS 2017

Mesleki uygulama ve eğitim alanındaki geçmişine rağmen, iç mimarlık disiplinine özgü araştırmaların yeterli sayıda olmaması dikkat çekmektedir. Son yıllarda disiplinin kendine özgü bilgi üretimine yönelik çalışmalarda ve bu çalışmaların paylaşıldığı ortamlarda bir artış görülse de, iç mimarlık alanının kendine ait bir söylem oluşturamadığı fark edilmektedir. 

Bu noktadan hareketle, İMAS - İç Mimarlık Araştırmaları Sempozyumu, iç mimarlık alanına özgü yapılan araştırmaları desteklemeyi, yapılan araştırmaları belgelemeyi ve araştırmalar üzerinden bir tartışma ortamı yaratmayı hedeflemektedir. Başkent Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü?nün ev sahipliğinde düzenlenecek olan Sempozyum 24-25 Nisan 2017 tarihinde Bağlıca Kampüsü?nde gerçekleştirilecektir. Her iki yılda bir tekrarlanacak olan Sempozyum iç mimarlık meslek disiplini ve kültürüyle ilişkilenen her tür araştırmaya açıktır. Sempozyuma yollanan çalışmalar, konuları ve eğilimlerine göre gruplanacak ve sempozyumun öne çıkan temaları belirlenecektir. Sempozyuma gönderilen ve bilim kurulu tarafından değerlendirilerek kabul alan tüm özetler sempozyum özet kitapçığında yayınlanacaktır. Ek olarak, etkinlik sırasında alana katkı yaptığı düşünülen sunumlar, sempozyum sonrasında tam metne dönüştürülerek bilimsel bir yayında toplanacaktır. 

Detaylı bilgi için; http://imas2017.baskent.edu.tr/

Foto Galeri: