BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

 

Kurullar

Fakülte Yönetim Kurulu:

Prof. Dr. Adnan TEPECİK         

Prof. Dr. Can Mehmet HERSEK

Prof. Dr. Serap BUYURGAN            

Prof. Dr. Billur TEKKÖK KARAÖZ

Doç. Dr. Emir ÜLGER         

Doç. Dr. Eylem TATAROĞLU

Dr. Öğr. Üyesi Pınar TÜRKDEMİR

Fakülte Kurulu:

Prof. Dr. Adnan TEPECİK              

Prof. Dr. Can Mehmet HERSEK   

Prof. Dr. Serap BUYURGAN

Prof. Dr. Gözen GÜNER AKTAŞ

Prof. Dr. Billur TEKKÖK KARAÖZ          

Prof. Dr. İsmail TOKMAK

Prof. Dr. Hakan TURGUT     

Doç. Dr. Nihan GİDER IŞIKMAN        

Doç. Dr. Eylem TATAROĞLU               

Doç Dr. İclal Alev DEĞİM FLANNAGAN   

Doç. Dr. F. Soner MAZLUM

Doç. Dr. Özge MAZLUM

Dr. Öğr. Üyesi Pınar TÜRKDEMİR

Dr. Öğr. Üyesi Müge BAHÇECİ