BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

 

Duyurular
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, 4. Sanat ve Tasarım Eğitimi Sempozyumu

 

Başkent Üniversitesi,

Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi,

4. Sanat ve Tasarım Eğitimi Sempozyumu,

COVID 19 Dönemi ve Sonrasında Sanat ve Tasarım Eğitimi

sanattasarim2021.baskent.edu.tr

Email: sanattasarim2021@baskent.edu.tr