BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

 

Dekandan

Başkent Üniversitesi, Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Cumhuriyetimizin başkenti Ankara’da, kültür sanat hareketlerine yeni bir bakış açısı getirmek ve sanat tasarım alanlarına özgün buluşlar sağlamak amacıyla kurulmuş bir eğitim öğretim kurumudur.


Fakültemiz, büyük önder Atatürk’ün ifade ettiği gibi, “Türkiye Cumhuriyeti’nin temeli kültürdür” sözünden hareket eder. Temel felsefemiz; sanatın beslediği ulusal kaynaklara dayanan kültür birikimlerimizi ihmal etmeden, çağdaş ve evrensel boyutlarla bütünleştirmek, yeni arayışlara giderek araştırmalar yapmak, teknoloji ve sanatın birlikteliğinden doğan zenginleşmiş tasarımları ulusumuzun ve dünyanın hizmetine sunabilmektir.

2003- 2004 Eğitim- Öğretim yılında kurulan Güzel Sanatlar ,Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Görsel Sanatlar ve Tasarım ,
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı, Moda ve Tekstil Tasarımı, Mimarlık ve Çizgi Film ve Animasyon Bölümlerinden oluşur. 

Günümüzde disiplinlerarasi sınırların çözülmesi bir çok yaratıcı ifade biçimini biraraya getirmiş, kültürel yaratıcılık ve üretimde bütüncül yaklaşımlar ile düşünceye dayalı sanatsal algıyı güçlü kılan bir eğitimi öngörmüştür. Bu kapsamda fakültemizde öğrenciye kendisini ve yaratıcılığını keşfetmesini öngören ve bunu istediği sanatsal ifade biçime göre geliştirme olanağını sağlayan bir program uygulanır. Problem çözme, profesyonel ilişki geliştirme, disiplinler arası uygulamaya açık, deneyselliği, yaratıcılığı, bilgi donanımı ve çağdaş teknolojiler ile destekleyen bir eğitimi öngören fakültenin amacı güzel sanatlar ile uygulamalı sanatları da birleştirebilen yaratıcı bireyler yetiştirmektir.

Prof.Dr. Adnan TEPECİK
Dekan