BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

 

Kurullar

Fakülte Kurulu:

Prof. Dr. Adnan TEPECİK

Prof. Dr. Can Mehmet HERSEK

Prof. Dr. Semiha AYDIN

Prof. Dr. Billur TEKKÖK KARAÖZ

Doç. T. İnanç İLİSULU

Doç. Burcu ARICI TÜZÜN

Dr. Öğr. Üyesi Umut ŞUMNU

 

Fakülte Yönetim Kurulu:

Prof. Dr. Adnan TEPECİK

Prof. Dr. Can Mehmet HERSEK

Prof. Dr. Serap BUYURGAN

Doç. Dr. Nuray BAYRAKTAR

Doç. T. İnanç İLİSULU

Doç. Dr. Hakan TURGUT

Doç. Dr. Nihan GİDER IŞIKMAN

Dr. Öğr. Üyesi F. Soner MAZLUM

Prof. Dr. Şule TAŞLI PEKTAŞ

Prof. Dr. Billur TEKKÖK KARAÖZ

Prof. Dr. Halide SARIOĞLU

Doç. Dr. Gözen GÜNER AKTAŞ

Doç. Dr. İsmail TOKMAK

Dr. Öğr. Üyesi Halime TÜRKKAN