Prof. Dr. SERAP BUYURGAN

Grafik Tasarımı ProgramıTel : 0312 246 6810
E-Posta : sbuyurgan[at]baskent.edu.tr
 • Doktora (1996), Gazi Üniversitesi, Güzel Sanatlar Eğitimi
 • Yüksek Lisans (1992), Gazi Üniversitesi, Resim-İş Eğitimi
 • Lisans (1984), Gazi Üniversitesi, Resim-İş Eğitimi

Çalışma Alanları


 • PLASTİK SANATLAR

 • SANAT EĞİTİMİ, MÜZE EĞİTİMİ

Ödüller


 • Buyurgan S. Yayın Teşvik Ödülü. TÜBİTAK/ULAKBİM", TÜBİTAK/ULAKBİM", 14/12/2009.

 • Buyurgan S. Gazi Üniversitesi Bilim Teşvik Ödülü. Gazi Üniversitesi", Gazi Üniversitesi, Mimar Kemaleddin Salonu", 16/06/2009.

Projeler


 • Buyurgan S, Bayam E, Erbay M, Özsoy V. Ankara Üniversitesi, "Müze Profesyonelleri Erasmus Plus Projesi: Ortak Akıl Çalıştayı". ", ", ", .

 • Ortaöğretim Değerlendirme ve Akreditasyon Projesi " 2.Faz (Kocaeli ODAK) Projesi "Sanat Eğitimi" başlıklı eğitim verdi.. ", ", Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kocaeli Üniversitesi", .

 • Ortaöğretim Değerlendirme ve Akreditasyon Projesi " 2.Faz (Kocaeli ODAK) Projesi "Müzede Öğrenme" başlıklı eğitim verdi.. ", ", ", .

 • TÜBİTAK TÜSSİDE tarafından gerçekleştirilen "YÜRÜYEN AKIL PROJESİ (YAP)-ENGELLİ GENÇLİK PANELİ'nde "Görme Yetersizliği Olan Üniversite Öğrencilerinin Müzelerden Beklentileri" başlıklı konuşma yaptı.. ", ", ", .

 • TÜBİTAK TÜSSİDE "YÜRÜYEN AKIL PROJESİ (YAP)" -kapsamında gerçekleştirilen "Uzmanların Penceresinden Engelli Gençlik" konulu Çalıştaya uzman olarak katıldı.. ", ", TÜBİTAK TÜSSİDE", .

Kitaplar


 • Danaci Polat B, Buyurgan S. "Müzelerde görme engelli bireylere yönelik fiziki ortam ve eğitim etkinlikleri". In:Dr. Öğrt. Üyesi Ahmet Aytaç, Doç. Dr. Fahrettin Geçen editors. Özel konular ile A'dan Z'ye sanat. Ankara: Gece Kitaplığı; 2021

 • Buyurgan S. "Sanat ve yaratıcılık". In:Doç. Dr. Fahrettin Geçen, Dr. Öğrt. Üyesi Ahmet Aytaç editors. Sanat alanları ile A'dan Z'ye sanat. Ankara: Gece Kitaplığı; 2021

 • Buyurgan S. Üstün Yetenekli Çocuklar, Sanat Eğitimi ve Yaratıcılık. In:Prof. Dr. Tolga Akalın editors. Sanat Eğitimi "Çocuğun Sanatsal Gelişiminden Yüksek Öğretimdeki Sanal Sınıflara". Ankara: Pegem Akademi; 2021. p.79-100.

 • Buyurgan S, Buyurgan U. Sanat Eğitimi ve Öğretimi (Eğitimin Her Kademesine Yönelik Yöntem ve Tekniklerle) Geliştirilmiş 7. Baskı. Ankara: Pegem Akademi; 2020

 • Buyurgan S. Müzede Eğitim, Verimli Bir Müze Ziyareti Süreci Nasıl Organize Edilir?. In:Prof. Dr. Serap BUYURGAN editors. Müzede Eğitim Öğrenme Ortamı Olarak Müzeler. ANKARA: PEGEM Akademi; 2019. p.283-311.

 • Buyurgan S, Tarlakazan BE, Çevik SK. Müze sergileme yöntemleri. In:Serap Buyurgan editors. Müzede Eğitim Öğrenme Ortamı Olarak Müzeler. Ankara: PEGEM Akademi; 2019. p.89-116.

 • Buyurgan S. Müze Dersleri "Ders Öğretim Programları" ve Vize-Final Proje Örnekleri. In:Prof. Dr. Serap BUYURGAN editors. Müzede Eğitim Öğrenme Ortamı Olarak Müzeler. ANKARA: PEGEM Akademi; 2019. p.318-397.

 • Buyurgan S. Serap Buyurgan editors. Müzede Eğitim Öğrenme Ortamı Olarak Müzeler. Ankara: PEGEM Akademi; 2019

 • Buyurgan S, Buyurgan U. Sanat Eğitimi ve Öğretimi (Eğitimin Her Kademesine Yönelik Yöntem ve Tekniklerle) Geliştirilmiş 3. Baskı. Ankara: PegemA; 2012

 • Buyurgan S, Mercin L. Vedat Özsoy editors. Görsel Sanatlar Eğitiminde Müze Eğitimi ve Uygulamaları. Ankara: Öncü Basımevi; 2010

 • Buyurgan S, Buyurgan U. Sanat Eğitimi ve Öğretimi (Eğitimin Her Kademesine Yönelik Yöntem ve Tekniklerle). Ankara: PegemA; 2007

 • Buyurgan S, Mercin L. Vedat Özsoy editors. Görsel Sanatlar Eğitiminde Müze Eğitimi ve Uygulamaları. Varan Matbaacılık, Ankara: Görsel Sanatlar Eğitimi Derneği Yayınları: 2; 2005

 • Buyurgan S, Buyurgan U. Sanat Eğitimi ve Öğretimi (İlköğretim I.Kademe Resim-İş ve Sınıf Öğretmenleri El Kitabı). Ankara: Dersal Yayıncılık; 2001

Makaleler


 • Buyurgan S, Eraslan Taşpınar Ş. Erzurum painting sculpture museum and gallery. Journal of Art Time, 2021; 1(1):32-43.

 • Buyurgan S, Öztürk GB. "Bilecik Belediyesi Yaşayan Şehir Müzesi ve Yaşama Katkıları". Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi, 2021; 27(46):271-284. ( TR Dizin )

 • Tanay Öztürk AD, Buyurgan S. "Teknolojinin 7-9 yaş grubu çocuk resimlerine etkisi". Uluslararası İnsan ve Sanat Araştırmaları Dergisi., 2021; 6(1):111-125. ( ASOS Sosyal Bilimler İndeksi )

 • Buyurgan S, Öztürk GB. "Yeniden İşlevlendirilen Kültürel Mirasin Korunması Kapsaminda Söğüt Ertuğrul Gazi Müzesi". Ulakbilge Sosyal Bilimler Dergisi, 2021; (58):424-435. ( DOAJ )

 • Tarlakazan BE, Buyurgan S. Grafik tasarım eğitiminde yaratıcı tipografi uygulamalarının üst düzey düşünme becerilerine etkisi. The Journal of Academic Social Science Studies, 2020; 13(20):275-286. ( CiteFactor,DRJI,SOBIAD,ResearhBib,ULAKBİM TR dizin )

 • Genç S, Buyurgan S. The Effect of Museum Activities Based on Games to the Student Achievement and Their Attitude Towards Art Classes. Inonu University Journal of the Faculty of Education, 2018; 19(3):687-699. ( EBSCO )

 • Buyurgan S, Usal Y. Türkiye'de Yaşayan Suriyeli İlkokul Öğrencilerinin "Savaş" Kavramına Yönelik Resimlerinin Analizi.. The Journal of Academic Social Science Studies, 2018; :-. ( DOAJ )

 • Buyurgan S. "Yaşayan ve Yaşatan Müze". Yaratıcı Drama Dergisi "Müzel Özel Sayısı", 2017; :-. ( Index Copernicus )

 • Demirel İN, Buyurgan S. "Sosyal Risk Altındaki Çocukların Eleştirel Düşünme Becerileri İle Problem Davranışları Arasındaki İlişkinin Görsel Sanatlar Eğitimi Yoluyla Çözümlenmesi". Eğitim ve Bilim, 2017; 42(190):131-155. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Buyurgan S. "Verimli Bir Müze Ziyaretini Nasıl Gerçekleştirebiliriz?". MİLLİ EĞİTİM, 2017; (214):317-343. ( Tübitak Ulakbim )

 • Buyurgan S, Danaci Polat B. "Effect Of Art Education In Teaching The Concept Of Tissue To Autistic Children". Anadolu Journal of Educational Sciences International, Art Education Special Issue, 2015; :113-134. ( ASOS Sosyal Bilimler İndeksi )

 • Buyurgan S, Güneş N. Colour Usage in the Drawings with Mental Deficiency (Inclusive School Model). International Journal of Family, Child and Education, 2014; 2(4):89-101. ( EBSCOhost )

 • Buyurgan S, Demirel İN. Effects of television series on 11-12 year old Children. Turkish Journal of Teacher Education, Volume, 2013; 2(1):19-35. ( ASOS )

 • Buyurgan S, Yağçi MM, Cemelelioğlu Altin N. The Reflections of the Migration Phenomenon on the Child Paintings. Mediterranean Journal of Educational Research, 2013; (14):786-794. ( Tübitak/Ulakbilim/SBVT )

 • Göğebakan Y, Buyurgan S. "Öğrencilerin Kültür Varlıklarını Tanıma ve Sahip Çıkma İle İlgili Kazanımlarını Gerçekleştirme Bakımından Görsel Sanatlar ve Sosyal Bilgiler Derslerinin İlişkilendirilmesi". Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2013; 23(1):191-205. ( Tübitak/Ulakbilim/SBVT )

 • Kumral Ç, Buyurgan S. Sanat Eğitimi Öğrencilerinin Estetik Gelişimi İçin Öneriler. Journal of European Education, 2012; 2(2):1-16. ( ASOS )

 • Güler A, Buyurgan S. Impact of A Planned Museum Tour Designed Via The Employment of The Museum Education Pack on The Primary School Students. European Journal of Educational Studies, 2009; 1(3):133-144. ( Google Scholar )

 • Buyurgan S. Görme Engelliler Eğitimi Anabilim Dalı Öğrencilerine Yönelik Programlı Bir Müze Ziyareti. Milli Eğitim, 2009; (182):214-231.

 • Buyurgan S, Demirdelen H. Total Kör Bir Öğrencinin Öğrenmesinde Dokunma, İşitsel Bilgilendirme, Hissetme ve Müze. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 2009; 7(3):563-580. ( Tübitak/Ulakbilim/SBVT )

 • Buyurgan S. The Expectations of the Visually Impaired University Students from Museums. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri/ Educational Sciences: Theory & Practice, 2009; 9(3):1167-1204. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Buyurgan S. Eğitim Fakülteleri Resim-İş Eğitimi Ana Bilim Dalı Öğrencilerinin Aldıkları Eğitim-Öğretime Yönelik Görüş ve Beklentileri. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 2007; 5(4):657-677. ( Tübitak/Ulakbilim/SBVT )

 • Buyurgan S. Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri Resim Öğretmenlerinin Bölümlerinde Uygulanan Sanat Eğitimi ile İlgili Görüşleri. Mili Eğitim, 2007; (175):143-160.

 • Buyurgan S. Effective Learning at the Museum. Journal of Cultural Research in Art Education, 2004; 22:99-115. ( Contents Pages in Education, Educational Management Abstracts, Educational Research Abstracts Online, Educational Technology Abstracts, Multicultural Education Abstracts, Research into Higher Education Abstracts, Sociology of Education Abstracts, Special Educational Needs Abstracts, Technical Education & Training Abstracts )

 • Buyurgan S. Bir Çocuğun Altı-Dokuz Yaş Arası Çizgisel Gelişimi. Gazi Üniversitesi, Gazi Sanat Dergisi, 2001; (2):31-44.

 • Buyurgan S. Okul Deneyimi I Dersi İle İlgili İzlenimler. Çağdaş Eğitim Aylık Eğitim-Öğretim Dergisi, 2001; (274):32-38.

 • Buyurgan S. Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri Resim Bölümü Mezunlarının Yüksek Öğrenimdeki Başarı Durumları İle İlgili Bir Değerlendirme. H.Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi, 2000; (19):32-42. ( Tübitak/Ulakbilim/SBVT )

 • Buyurgan S. Ankara Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Resim Bölümü Öğrencilerinin Üniversite Başarı Durumları Üzerine Bir Araştırma. G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1999; 19(2):147-159.

 • Buyurgan S. Beş Yaşındaki Bir Çocuğun Çizgisel Gelişimi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1998; 18(3):169-179.

Bildiriler


 • Buyurgan S, Tataroğlu E. "Covid-19 Pandemi Sürecinde OSB Tanılı Öğrenciler ve Uzaktan Eğitim". Başkent Üniversitesi GSTMF Covid-19 Dönemi ve Sonrası Sanat ve Tasarım" temalı 4. Uluslararası Sanat ve Tasarım Eğitimi Sempozyumu: ; 05/04/2021 - 06/04/2021

 • Buyurgan S, Yarımca HH. Görsel Sanatlar Eğitiminin Öğrencilerin Kati Atık Sorununa Yönelik Farkındalık Düzeyleri Üzerindeki Etkisi. "Sanat, Sanat Eğitimi ve Araştırma Yöntemlerinde Yeni Paradigmalar" başlıklı II. Uluslararası Sanat Eğitimi Araştırmaları Sempozyumu'nda Bilim Kurulu Üyesi olarak görev yaptı.: Ankara Üniversitesi; 06/12/2018 - 08/12/2018

 • Buyurgan S. Çocuk Resimlerine Sanatsal Yaklaşımlar. A.Ü. Çocuk Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi IX. Ulusal Çocuk Kültürü Kongresi: Ankara Üniversitesi; 03/10/2018 - 06/10/2018

 • Çevik SK, Buyurgan S. "Baskı sanatında geleneksel/toksik yöntemlere alternatif olarak, toksik olmayan materyal, yöntem ve teknikler (çinko/bakır gravür örneği). Çukurova Üniversitesi 2. Uluslararası Sanat Araştırmaları Sempozyumu: ; 11/04/2018 - 14/04/2018

 • Demirel İN, Buyurgan S. "Sanat Eleştirisi Hedef Davranış Ölçeği Geliştirme Çalışması". 26.Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi'nde (ICES/UEBK-2017): ; 20/04/2017 - 23/04/2017

 • Usal Y, Buyurgan S. "Okulöncesi Eğitimde Müzede Öğrenmenin Çocukların Gelişimlerine Katkısı". Fırat Üniversitesi 1. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu: Elazığ/Türkiye; 13/10/2016 - 15/10/2016

 • Buyurgan S, Küpeli AE, Yildiz U. "Sokakta Çalışan Çocukların Oyun Kavramına Yönelik Duygularının Resimlerine Yansıması". IFAS "Uluslararası Güzel Sanatlar Sempozyumu" Selçuk Ü. GSF ve Sanat ve Tasarım Fakültesi: ; 12/11/2015 - 13/11/2015

 • Buyurgan S, Karip F. "Sinema Filmlerinin Orta Okulda Öğrenim Gören Madde Bağımlısı Öğrenci Resimleri Üzerine Yansımaları". Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Edirne İl Müdürlüğü, Trakya Üniversitesi ve Mağdurlar İçin Adalet Derneği desteği ile HEGEM Vakfı tarafından planlanan "Suç Korkusu Kongresi": ; 01/10/2015 - 02/10/2015

 • Buyurgan S, Danaci B. Otistik Çocuklara Doku Kavramının Öğretilmesinde Sanat Eğitiminin Etkisi. Anadolu Üniversitesi, The Anadolu International Symposium on Arts Education, "Transformations in Art Education": ; 14/05/2014 - 16/05/2014

 • Buyurgan S, Uzun E, Esmaili MH. İşitme Engelli ve İşiten Çocukların Resimleri. Anadolu Üniversitesi, The Anadolu International Symposium on Arts Education, "Transformations in Art Education": ; 14/05/2014 - 16/05/2014

 • Buyurgan S, Ermiş S. Bilgisayar Oyunlarının İlköğretim II. Kademe Öğrencilerinin Bedensel, Ruhsal ve Toplumsal Gelişimleri Üzerinde Etkileri. Anadolu Üniversitesi, The Anadolu International Symposium on Arts Education, "Transformations in Art Education": ; 14/05/2014 - 16/05/2014

 • Buyurgan S, Kayalioğlu S. Depresyonda Olan Parçalanmış Aile Çocuklarının Resimlerindeki Özellikler. Anadolu Üniversitesi, The Anadolu International Symposium on Arts Education, "Transformations in Art Education": ; 14/05/2014 - 16/05/2014

 • Buyurgan S, Demirel İN. Televizyon Dizilerinin 11-12 Yaş Grubu Çocuklar Üzerine Etkisi. 11. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu: ; 25/05/2012 - 26/05/2012

 • Bolu H, Buyurgan S. Zihinsel Engelli Çocukların Kavram Eğitiminde Sanat Eğitiminin Yeri ve Önemi. 11. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu: ; 24/05/2012 - 26/05/2012

 • Göğebakan Y, Buyurgan S. Görsel Sanatlar ve Sosyal Bilgiler Derslerinin İlişkilendirilmesinin Öğrencilerin Kültür Varlıklarını Tanıma ve Sahip Çıkmaya Yönelik Tutumları Üzerinde Etkileri. 3. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi (ICES'11),: ; 22/06/2011 - 25/06/2011

 • Buyurgan S, Çelik N, Tüzün S. Bilgisayar ve İnternet Kullanımının 15 Yaş Grubu Gençlerin Günlük Yaşam Etkinlikleri Üzerindeki Yansımaları (Aksaray ve Ankara İlleri Örneği). TÜBİTAK TÜSSİDE tarafından gerçekleştirilen "YÜRÜYEN AKIL PROJESİ (YAP) - Uzmanların Penceresinden Engelli Gençlik" konulu Çalıştay: ; 24/12/2010 - 26/12/2010

 • Buyurgan S. Görme yetersizliği Olan Üniversite Öğrencilerinin Müzelerden Beklentileri. TÜBİTAK TÜSSİDE tarafından gerçekleştirilen "YÜRÜYEN AKIL PROJESİ (YAP) - Uzmanların Penceresinden Engelli Gençlik" konulu Çalıştay: ; 24/12/2010 - 26/12/2010

 • Buyurgan S, Bingöl M. Müzede öğrenme ve çocuk müzeleri. Çocuk Müzelerinin Nitelik ve İşlevleri Semineri: Ankara Üniversitesi; 22/10/2010

 • Göğebakan Y, Buyurgan S. Eğitimde Alternatif Bir Yaklaşım Olarak Disiplinlerarası Öğrenme. Bilgi Çağında Eğitim ve Malatya Bilsam Eğitim Sempozyumu: ; 15/05/2010 - 16/05/2010

 • Göğebakan Y, Buyurgan S. Disiplinlerarası Öğrenme Açısından Bir Model (İlköğretim 7. Sınıf Görsel Sanatlar ve Sosyal Bilgiler Derslerinin İlişkilendirilmesi. Bilgi Çağında Eğitim ve Malatya Bilsam Eğitim Sempozyumu: ; 15/05/2010 - 16/05/2010

 • Göğebakan Y, Buyurgan S. İlköğretim Görsel Sanatlar Dersi Kapsamında Öğrencilerin Kültür Varlıklarını Tanıma ve Sahip Çıkma Bilincini Ölçmeye Yönelik Geliştirilen Bir Tutum Ölçeği Örneği. Çanakkale Onsekizmart Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Ulusal Güzel Sanatlar Eğitimi Sempozyumu: ; 08/04/2010 - 10/04/2010

 • Göğebakan Y, Buyurgan S. Müze Ziyareti Sürecinde Bir Uygulama Örneği ve Değerlendirme Boyutu. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Fakültesi II. Ulusal Güzel Sanatlar Eğitimi Sempozyumu: ; 08/04/2010 - 10/04/2010

 • Buyurgan S, Pazarlioğlu M. İlköğretim 6.Sınıflarda Sanat Eleştirisi Yöntemi ile Bir Uygulama Örneği. Uluslararası 5. Balkan Eğitim ve Bilim Kongresi: ; 01/10/2009 - 03/10/2009

 • Buyurgan S, Pazarlioğlu M, Kartopu S. The Children Paintings from Divided Families at Pre-School Period and the Expressions of These. International Conference on Educational Sciences, Eastern Mediterranean University, Faculty of Education, Department of Educational Sciences: ; 23/06/2008 - 25/06/2008

 • Buyurgan S. Görsel Sanatlar Dersi (1-8. Sınıflar) Öğretim Programı Ve Kılavuzu Değerlendirme Raporu. MEB İlköğretim Genel Müdürlüğü tarafından organize edilen ?İlköğretim Programları ve Ders Kitaplarının Değerlendirilmesi ve Değerlendirme Sonuçlarının Ortaöğretim ile Paylaşılması Çalıştayı: ; 21/05/2008 - 23/05/2008

 • Buyurgan S, Kumral Ç. Bireyin Eğitim Sürecinde Sanat Eğitimi Neden Yer Almalıdır?. Gazi Eğitim Fakültesi, GÖRSED, MÜZED ve TÜMARGEM tarafından düzenlenen 3. Ulusal Sanat Eğitimi Sempozyumu: ; 19/11/2007 - 21/11/2007

 • Buyurgan S. Tarih Dersi Kapsamında Programlı Bir Müze Ziyareti. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi ve Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Politikaları ve Sorunları Sempozyumu: Bakü/Azerbaycan; 12/05/2007 - 14/05/2007

 • Buyurgan S. Tasarım İlkeleri, Estetik ve Çizgisel Gelişim Basamakları, Ders kitaplarının görsel olarak seviyeye uygunluğu. MEB Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından organize edilen Ders Kitaplarını Hazırlama Seminerinde: ; 23/12/2005

 • Buyurgan S. Hayali Kahramanların Çocuk Resimlerindeki Rolü ve Önemi. OMEP Dünya Konsey Toplantısı ve Konferansı: ; 05/10/2003 - 11/10/2003

 • Buyurgan S. Okul Öncesi Dönemi Çocukları Bize Resimleriyle Neler Anlatıyorlar?. Erken Çocukluk Gelişimi ve Eğitimi Sempozyumu: ; 17/10/2002 - 18/10/2002

 • Buyurgan S. Programlı Bir Müze Ziyareti ve Sonrasında Uygulama Örneği. Türkiye'de Sanat Eğitimi ve Öğretmen Yetiştirme, Gazi Üniversitesi'nin Eğitimde 75.Yılı Sanat Eğitimi Sempozyumu: ; 08/05/2002 - 10/05/2002

 • Buyurgan S. Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri Resim Öğretmenlerinin Bölümlerinde Uygulanan Sanat Eğitimi İle İlgili Görüşleri. 1.Ulusal Güzel Sanatlar Eğitimi Sempozyumu: ; 25/09/2000 - 26/09/2000

 • Buyurgan S. Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri Resim Bölümü Mezunlarının Yüksek Öğrenimdeki Başarı Durumları İle İlgili Bir Değerlendirme. 1.Ulusal Güzel Sanatlar Eğitimi Sempozyumu: ; 25/09/2000 - 26/09/2000

Sanatsal Etkinlikler


 • "30 Ağustos Zafer Bayramı Anısına" 30 Ağustos-09 Eylül 2021 tarihlerinde düzenlenen Uluslararası 30 Ağustos Çevrim İçi Plastik Sanatlar Sergisi, 30/08/2021

 • "Uluslararası Davetli 15 Temmuz Demokrasi Plastik Sanatlar Sanal Sergisi", 15/07/2021

 • "Uluslararası Erişilebilir Davetli Karma Sergi; Anneler Günü" başlıklı online sergi, 10/05/2021

 • 3. Uluslararası Türk Dünyası Plastik Sanatlar 23 Sanatçı 23 Eser Sergisi, 23/04/2021

 • "Uluslararası Davetli Yenigün-Nevruz Sanal Sergisi", 21/03/2021

 • Uluslararası "Yeni Gün-Nevruz" Online Resim Sergisi, 21/03/2021

 • "18 Mart Çanakkale Zaferi ve Çanakkale Şehitlerine" temalı 18 Mart Çanakkale Zaferi Uluslararası Çevrim İçi Karma Afiş ve Resim Sergisi, 18/03/2021

 • "Çanakkale Zaferi ve Şehitlerimiz?" temalı Ulusal Görsel Sanatlar Karma Sergisi, 18/03/2021

 • 15 Nisan Dünya Sanat Günü Uluslararası Çevrim İçi Resim Sergisi, 15/03/2021

 • "Uluslararası Davetli İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy Plastik Sanatlar Sanal Sergisi", 12/03/2021

 • Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi ?Kadın Akademisyen Sanatçılar? Sergisi, 08/03/2021

 • "Akademide KADIN - Sanat Üretiminde Kadın Akademisyenler", 08/03/2021

 • 2. Uluslararası Davetli Demokrasi ve Milli Egemenlik Sanal Sergisi, 28/02/2021

 • GESAM (Türkiye Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliği) ?Büyükşehir-Gündem: Güzel Sanatlar ve Telif Hakları? Manisa Etkinliği online sergisi, 23/01/2021

 • 3. Uluslararası Davetli Türk Dünyası Plastik Sanatlar Sanal Sergisi ?Nardugan-Ayaz Ata?, 01/01/2021

 • International Center for Diplomacy, The 2020 Online International Arts Exhibition, "The Future of Plastic Arts Post Covid 19", Fas 30/10/2020

 • 2. Uluslararası Davetli Türk Dünyası Plastik Sanatlar Sanal Sergisi, 29/10/2020

 • Aydın Adnan Menderes Ü.Türk Sanatı ve Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi 30 Ağustos Zafer Bayramı Anısına "1.Uluslararası Jürili-Davetli Türk Dünyası Plastik Sanatlar Sergisi", 30/08/2020

 • Afyon Kocatepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi "Kocatepe'de Sanat Buluşması" isimli ulusal davetli Karma Sanal Sergi, 26/08/2020

 • KTO Karatay Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Grafik Tasarım Bölümü "Normalleşme" Konulu Davetli Plastik Sanatlar Sanal Sergisi, 26/08/2020

 • BirKültür Sanal Müze'de Corona Corner Bölümü "MMCZG Zehra Güngör Maske Sergisi'nde "Maskemde Gelincikler" adlı eser ile Sanal Sergi katılımı, 22/06/2020

 • Markaj Güncel Sanat İnsiyatifi "Sesim geliyor mu?" Uluslararası Online Sanat Etkinliği, 12/06/2020

 • Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi "Uluslararası Davetli Plastik Sanatlar Karma Sanal Sergisi", 10/06/2020

 • Namık Kemal Üniversitesi, Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, "Milli Mücadelenin 101. Yılında Akademisyen-Sanatçılar" Uluslararası Sanal Sergi, 19/05/2020

 • Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi "19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Davetli Plastik Sanatlar Sanal Sergi", 19/05/2020

 • Femin & Art Uluslararası Kadın Sanatçılar Derneği "İlk Adım 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı Uluslararası Online Resim Sergisi", 19/05/2020

 • Gaziantep Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, 19 Mayıs Atatürk?ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı 101. Yılı Davetli Dijital Karma Sergi, 19/05/2020

 • "Milli Mücadelenin 101. Yılı Anısına Plastik Sanatlar Sanal Sergisi" G.Ü. GEF, Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı, 19/05/2020

 • Rize Plastik Sanatlar Derneği "evde kal ama sanatsız kalma" Gala Sanal Sergi, 30/04/2020

 • 8 Mart "Cumhuriyet Kadınları" Resim Sergisi, Gazi Üniversitesi, Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı Malik Aksel Sanat Galerisi, 09/03/2020

 • Aydın Adnan Menders Üniversitesi tarafından "Adnan Menderes Anısına" düzenlenen 1. Uluslararası Jürili-Davetli Demokrasi ve Milli Egemenlik Sergisine katıldı., 28/02/2020

 • Kara Tren Sesleniyor, KARABAĞ DA TALAN VAR HOCALI DA SOYKIRIM başlıklı Karma Sergiye katıldı. Ankara Garı 1. Peron Sergileme., 26/02/2020

 • "Gazi'nin Kıbrıslı Kahramanlarına Armağan, Kıbrıs Türklerinin Varlık Mücadelesi Karma Sergisi", 21/12/2019

 • Yılbaşı Özel Karma Sergi, Elvan Sungur Sanat Galerisi, 05/12/2019

 • Selçuk Üniversitesi, 3. Uluslararası Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Öğrenci Kongresi "Uluslararası Jürili-Davetli Plastik Sanatlarda Sosyal ve Kültürel Miras Sergisi", 07/11/2019

 • "Kuzeyin Renkleri 3 Resim Sergisi", Rize 17/04/2019

 • "Kuzeyin Renkleri 2 Resim Sergisi", İstanbul 20/03/2019

 • Aksaray Üniversitesi Geleneksel El Sanatları Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından gerçekleştirilen "1. Uluslararası Karma Sergi: NİSA" başlıklı davetli karma sergiye katıldı., 08/03/2019

 • "Büyükşehir-Gündem: Güzel Sanatlar ve Telif Hakları Etkinlikleri" Kapsamında açılan sergiye katıldı., Denizli 01/03/2019

 • Gazi Ü. GEF, Resim-İş Eğitimi ABD ve Türk Sanatı Topluluğu tarafından organize edilen "Karabağ'da Talan var, Hocalı'da Soykırım" temalı karma sergiye katıldı., 26/02/2019

 • Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi kapsamında düzenlenen karma sergiye katıldı., Nevşehir 28/11/2018

 • 3. Afyonkarahisar Görsel Sanatlar Öğretmenleri Çalıştayı kapsamında açılan Karma Sergiye katıldı., 28/11/2018

 • "X. Uluslararası Katılımlı Melita'dan Battalgazi'ye Kervansaray Buluşması Karma Sergi, Mehmet BAŞBUĞ'a Saygıyla", Silahtar M. Kervansarayı, Battalgazi-Malatya 15/09/2018

 • "Büyükşehir-Gündem: Güzel Sanatlar ve Telif Hakları Etkinlikleri" Kapsamında Açılan Sergi, Milli Kütüphane Başkanlığı Salonları, Ankara 14/09/2018

 • "Geçmişin İzleri" Temalı Uluslararası Davetli Sanatçılar Sergisi, İzzet Koyunoğlu Müzesi, Konya 09/05/2018

 • 2. Uluslararası Sanat, Estetik Sempozyumu ve Sergisi, Fırat Üniversitesi Kongre M. Sergi Alanı, Elazığ 19/04/2018

 • 100 Sanatçı 100 Eser Ulusal Katılımlı Davetli Karma Sergi, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi 03/04/2018

 • IV. Uluslararası Kadın Sanatçılar Sanat Buluşması, Girne Belediyesi Sanat Galerisi/ Girne 29/03/2018

 • IV. Uluslararası Kadın Sanatçılar Sanat Buluşması, İsmet Vehit Güney Sergi Salonu/ Lefkoşa 16/03/2018

 • Kıbrıs Kadın Sanatçılar Müzesi, Girne 11/03/2018

 • "Kuzeyin Renkleri Resim Sergisi", Kadıköy Belediyesi Caddebostan Kültür M. İstanbul 20/01/2018

 • "GAZİ'nin SANATÇI AKADEMİSYENLERİ" Karma Sergisi, Gazi Üniversitesi, Resim-Heykel Müzesi, Ankara 24/11/2017

 • Anadolu Karma Resim Sergimiz, İzmir Karşıyaka Belediyesi Çarşı Sanat Galerisi 14/10/2017

 • "Rize'li Sanatçılar Sanat ve Kültür Buluşması" Çalıştayı Kapsamında Düzenlenen Sergi / "Rize'li Sanatçılar Sanat ve Kültür Buluşması" Çalıştayı Kapsamında Düzenlenen Sergi, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Rize 21/04/2017

 • 4. Uluslararası Üniversite Müzeleri Birliği Platformu Sergisi / 4. Uluslararası Üniversite Müzeleri Birliği Platformu Sergisi, Anadolu Üniversitesi/Eskişehir 07/04/2017

 • Karma Resim Sergisi / Karma Resim Sergimiz, Transparan Sanat Galerisi/Ankara 24/03/2017

 • Mustafa Kemal Üniversitesi'nin organize ettiği "Sanatsal ve Kültürel Yönleri ile Ulusal Jürili-Davetli Nevruz Sergisi" / "Sanatsal ve Kültürel Yönleri ile Ulusal Jürili-Davetli Nevruz Sergisi", Hatay 21/03/2017

 • Sanatçıları Tarafından 613 Hocalı Şehidinin Anısına Karartılan Eserler Sergisi / Sanatçıları Tarafından 613 Hocalı Şehidinin Anısına Karartılan Eserler Sergisi, Estergon Türk Kültür Merkezi, Keçiören/Ankara 24/02/2017

 • "Abalıoğlu Vakfı Karma Sergisi" / Abalıoğlu Vakfı Karma Sergisi, Denizli 10/02/2017

 • Grup Biz Karma Resim Sergisi / Grup Biz Karma Resim Sergisi, Balat Kültür Evi/İstanbul 28/01/2017

 • 5. Uluslararası Konferans-Sergi / 5.Uluslararası Konferans ve Sergi, Makedonya-Ohri'de 17/01/2017

 • "1932'den Günümüze Gazi'nin Resim-İş Eğitimi Öğretim Elemanları Karma Sergisi? / 1932?den Günümüze Gazi?nin Resim-İş Eğitimi Öğretim Elemanları Karma Sergisi?, 24/11/2016

 • "1932'den Günümüze Gazi'nin Resim-İş Eğitimi Öğretim Elemanları Karma Sergisi" / G.Ü. Öğretim Elemanları, Cer Modern sanatlar Merkezi, Ankara 23/11/2016

 • Kişisel Resim Sergisi, AG SANAT EVİ 19/10/2016

 • "Farklar Farklılıklar II Seramik, Heykel, Resim ve Özgün Baskı Karma Sergisi", Ziraat Bankası Kuğulu Sanat Galerisi, Ankara 15/06/2016

 • "Çizgi", Başkent Üniversitesi 18/05/2016

 • "Hitit Ritüelleri Karma Sergisi", Başkent Üniversitesi, GSTMF Sergi Salonu 02/05/2016

 • "Sanat Eğitimcileri Derneği Üyeleri Sergisi", A.Ü. Eczacılık Fakültesi, 50.Yıl Salonu Fuayesi 22/04/2016

 • Başkent Üniversitesi, Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi "Görsel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Öğretim Elemanları Sergisi", Başkent Üniversitesi GSTMF Sergi Salonu 19/04/2016

 • "I. International Thessaloniki Contemporary Art Festival", Selanik 04/03/2016

 • "613 Hocalı Şehidinin Anısına" Düzenlenen Uluslararası Performans / 613 Hocalı Şehidi Anısına Canlı Performans, Gazi Üniversitesi 26/02/2016

 • Uluslararası Kadın Sanatçılar Derneği (FEMIN & ART) "Cumhuriyet Sanattır" Sergisi / Uluslararası Kadın Sanatçılar Derneği (FEMIN & ART) ?Cumhuriyet Sanattır? Sergisi, Eskişehir 29/10/2015

 • 1. Uluslararası Hacı Bektaş Veli Hoşgörü Barış ve Gençlik Festivali Sergisi / 1. Uluslararası Hacı Bektaş Veli Hoşgörü Barış ve Gençlik Festivali Sergisi, Nevşehir 08/10/2015

 • "Uluslararası Türkiye-İran Kültür Sanat Etkinlikleri" kapsamında düzenlenen "Türkiye-İran Sanatçıları Karma Resim-Kaligrafi-Heykel Sergisi" Davetli Sanatçı, Çağdaş Sanatlar Merkezi, Ankara 16/06/2015

 • GESAM Üyeleri Şanlıurfa Sergisi, Nevali Hotel Fuaye Salonu, Şanlıurfa 26/03/2015

 • 100. Yılında Çanakkale Ruhu 253 Sanatçı 253 Eser, Akdeniz Üniversitesi Olbia Sanat Galerisi, Antalya 18/03/2015

 • 60. Ölüm Yıldmnümünde Nene Hatun ve Türk Kadının Aziz Hatırası, Akdeniz Üniversitesi Olbia Sanat Galerisi, Antalya 06/03/2015

 • Eskişehir GESAM Sergisi, Devlet Güzel Sanatlar Galerisi, Eskişehir 23/12/2014

 • Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Elemanları 24 Kasım Öğretmenler Günü Sergisi, Malik Aksel Sanat Galerisi 24/11/2014

 • "Türkiye'den Türkmeneli'ne Uluslararsı Görsel Sanatlar Sergisi" / Türkiye'den Türkmeneli'ne luslararası Görsel Sanatlar Sergisi, Devlet Güzel Sanatlar Galerisi, Ankara 02/05/2014

 • Ağrı GESAM Sergisi, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, Eğitim Fakültesi 20/01/2014

 • Kişisel Resim Sergisi, H.Ü. Merkez Kafeterya Sergi Salonu, Urfa 16/05/2012

 • Kişisel Resim Sergisi, Galeri Soyut, ANKARA 03/11/1995

 • Kişisel Resim Sergisi, Devlet Güzel Sanatlar Galerisi, ÇANKIRI 27/10/1993

 • Kişisel Resim Sergisi, Ankira Sanat Evi 20/05/1993

 • Kişisel Resim Sergisi, Milli Piyango İdaresi Talih Kuşu Sanat Galerisi 02/09/1991

Satınalma


 • İstiklal Marşı'nın 100. Yılı Anma Programları kapsamında "Davetli, Küratörlü, Ulusal 41 Mısra 41 Ressam 41 Eser Sergisi" nde "Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlâl" mısrasının tuval üzerine akrilik boya ile yorumlanması 12/03/2021 / Konya Büyükşehir Belediyesi