BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

 

Duyurular
5. Uluslararsı Sanat ve Tasarım Eğitimi Sempozyumu 2023

Özet Bildiri ve Detaylar için Sempozyum Web Sayfası

Başkent Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi olarak yaşayan, üreten bir sanat ve tasarım eğitimi ortamı yaratmak misyonuyla çıktığımız yolda etkinliklerimize 2023 yılında beşin cisini “Sanat ve Tasarımda Sürdürülebilirlik” temasıyla hem online hem de yüz yüze oturumlar ile hibrit olarak düzenleyeceğimiz Uluslararası Sanat ve Tasarım Eğitimi Sempozyumu ile devam ediyoruz.
Sempozyumun amacı; kültür endüstrileri olarak adlandırılan sanat ve tasarım eserlerinin özgün değer ve niteliklerini muhafaza ederek üretilebilir, çeşitlilik ile ekolojik uyum açısından sürdürülebilir ve kültür mirası açısından korunup gelecek kuşaklara aktarılabilir olması için önem teşkil eden “sürdürülebilirlik” temasını ele almaktır.
Sanat ve tasarım ürünlerinde sürdürülebilirlik, eser ve/veya tasarım sahibini ilgilendiren bireysel bir konu olmanın çok ötesinde; toplumu ve daha geniş bağlamda tüm insanlığı etkileyen önemli bir konudur. Zira kentsel tasarım, mimari tasarım, iletişim tasarımı, reklamcılık, sinema, televizyon, animasyon, görsel sanatlar, tekstil ve moda tasarımı, gastronomi ve mutfak sanatları, endüstriyel tasarım gibi kültür endüstrisi olarak bugünün tüm sanat ve tasarım disiplinlerinde; katma değeri yüksek nitelikli ürün beklentisi, sürdürülebilirlik bilinci olmadan ortaya konulabilecek bir çıktı sayılmamaktadır. Diğer taraftan sürdürülebilirlik için üretim ortamı ve kaynağı olan dünyamızı korumak da gelinen noktada tercihlere bırakılamayacak kadar önemlidir.
Günümüzde, çevre kirliliği ve bozulan doğal dengeler tüm dünya ekosistemini tehdit etmektedir. Şu anda sahip olunan pek çok kaynağın gelecekte var olup olamayacağı farklı bakış açılarıyla ele alınmakta ve tartışma konusu olmaktadır. Bu kapsamda “sürdürülebilirlik” kavramı gündeme gelmektedir. Sürdürülebilirlik, insan ihtiyaçlarına sağlık ve doğal sistemlerin üretkenliğini azaltmadan uyum sağlayan bir dengeyi ifade etmekte olup sosyo-ekonomik, kültürel ve çevresel bağlamlarda uyarlanmış tüm yaşam alanlarını kapsamaktadır. Dolayısıyla bu süreci gelecek nesillere ulaştırabilecek sonuçları düşünen tasarımların nasıl üretileceğini tartışmak sempozyumun hedefidir.

SEMPOZYUMUN KONU BAŞLIKLARI:

27-28 Nisan 2023 tarihlerinde düzenlenecek olan 5. Uluslararası Sanat ve Tasarım Eğitimi Sem-
pozyumu, Sürdürülebilir Tasarım (Sustainable Design) başlığı altında Sürdürülebilirliğin temel özel-
likleri olan; Çeşitlilik (Diversity), Modülerlik (Modularity) , Açıklık (Opennes) ve Eşleştirme Döngü-
leri (Matching Cycles) kapsamında; Azalt (Reduce) , Yeniden Kullan (Reuse) ve Geri Kazandır

(Recycle) olmak üzere sürdürülebilirliğin 3R kuralı çerçevesinde yapılmış araştırma, proje ve
uygulamalarla ilgili bildiri sunumlarına açıktır.
Sanat ve Tasarımda Sürdürülebilirlik kapsamında düzenlenen bu sempozyumun alt başlıkları;
- Sürdürülebilir Tasarım ve Biyomimikri (Sustainable Design and Biomimicry)
- Sürdürülebilirlik Kültürü Oluşturma (Creating a Culture of Sustainability)
- Gelecek İçin Sürdürülebilir Tasarım (Sustainable Design for the Future)
- Sürdürülebilir Tasarım Felsefesi (Sustainable Design Philosophy)
- Ekosistemin Korunması (Conservation of Ecosystem)
- Sürdürülebilir Toplum (Sustainable of Society)
- Biyoçeşitliliğin Korunması (Conservation of Biodiversity)
- İnsan Kaynaklarının Korunması (Conservation of Human Resources)
- Bireyin Katılımında Artış (Increase in People’s Participation)
- Kültür Mirasının Korunması (Conservation of Cultural Heritage)
- Dünya Taşıma Kapasitesi (Included Within Carrying Capacity of World) olarak belirlenmiştir.
SEMPOZYUMUN HEDEF KİTLESİ VE KATILIM KOŞULLARI:
Sanat, tasarım ve eğitimi alanları ile ilişkili tüm disiplinlere açık olan sempozyum; sürdürülebilirlik
temasına ilgi duyan akademisyenler kadar sanat ve tasarım alanında eser üreten profesyoneller
ile bu eserlerin dağıtımı, ihracatı, ithalatı, pazarlaması, korunması gibi alanlarda çalışan diğer
meslek gruplarından profesyonelleri ve lisansüstü eğitimini sürdüren öğrencileri hedeflemektedir.

Seçkin Bilim Kurulu tarafından kabul edilen ve sunulan bildiriler bilimsel yayın kriterlerini karşılaya-
cak şekilde editörlük ve görsel tasarım çalışmalarından sonra ISBN numarası alınarak fiziksel

olarak basılacaktır.
Sempozyum katılımı ücretlidir. Öğrenci kategorisi dışındaki tüm katılımcılar için tek bildiri ile katılım
ücreti 350 TL, çift bildiri 550 TL; öğrenciler için tek bildiri ile katılım ücreti 150 TL, çift bildiri ise 250
TL’dir. Katılım için ödenecek ücrete dâhil olan hizmetler;
- Katılım sertifikası ve
- Basılı bildiri kitabıdır.
ÖNEMLİ TARİHLER
19 Aralık 2022 Sempozyumun İlanı
30 Ocak 2023 Bildiri Özeti Son Teslim Tarihi
10 Şubat 2023 Özet Kabul İlanı
17 Şubat 2023 Sempozyum Ücreti Son Yatırma Tarihi
17 Mart 2023 Tam Metin Gönderimleri için Son Tarih
Haziran 2023 Kabul Edilen Tam Metinlerin Sempozyum Bildirileri Kitabında Yayınlanma Tarihi

SEMPOZYUM KURULLARI:
ONUR KURULU
Prof. Dr. Mehmet HABERAL (Başkent Üniversitesi Kurucusu ve Yönetim Üst Kurulu Başkanı)
Prof. Dr. Mithat ÇORUH (Başkent Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı)
Prof. Dr. İ. Haldun MÜDERRİSOĞLU (Başkent Üniversitesi Rektör V.)
SEMPOZYUM YÜRÜTME KURULU
Prof. Dr. Adnan Tepecik (Yürütme Kurulu Başkanı / Editör)
Prof. Dr. Can M. Hersek
Prof. Dr. Hakan Turgut
Prof. Dr. Serap Buyurgan
Prof. Dr. Cüneyt Kurtay
Doç. Dr. Nihan Gider Işıkman
Dr. Öğr. Üyesi Pınar Türkdemir
SEMPOZYUM DÜZENLEME KURULU
Doç. Dr. İclal Alev Değim Flannagan
Doç. Dr. Fehmi Soner Mazlum
Doç. Dr. Halime Türkkan
Dr. Öğr. Üyesi Müge Bahçeci
Dr. Öğr. Üyesi Nurcan Pınar Eke
Dr. Öğr. Üyesi Aslı Gön
Dr. Öğr. Üyesi Sinan Sayın
Dr. Öğr. Üyesi Emre Seles
Dr. Öğr. Üyesi İlkay Yılmaz
Öğr. Gör. Büşra Er
Öğr. Gör. Arif Mehmetali Kara
Arş. Gör. Aslı Aslantaş
Arş Gör. Elif Nur Bek
Arş Gör. Esra Duygun
Arş Gör. İclal Can Gürbüz
Arş Gör. Özgür Hünel
Arş Gör. Esra Kanoğlu
Arş Gör. Deniz Keleş
SEMPOZYUM BİLİM KURULU
Prof. Nadire Şule Atılgan (Hacettepe Üniversitesi)
Prof. Dr. Nur Ayalp (TED Üniversitesi)
Prof. Dr. İdil Ayçam (Gazi Üniversitesi)
Prof. Dr. Ayhan Azzem Aydınöz
Prof. Dr. Emre Becer (Yeditepe Üniversitesi)
Prof. Dr. Aslı Özçevik Bilen (Eskişehir Teknik Üniversitesi)
Prof. Dr. Neşe Yaşar Çeğindir (Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi)
Prof. Hedvig Harmati Dla (Moholy-Nagy University of Art and Design Budapest)
Prof. Dr. Mine Biret Tavman Ertuğrul (Marmara Üniversitesi)
Prof. Ayşegül İzer (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi)
Prof. Fethi Kaba (Anadolu Üniversitesi)
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ 5. ULUSLARARASI SANAT VE TASARIM EĞİTİMİ SEMPOZYUMU

SEMPOZYUMUN KONU BAŞLIKLARI:

27-28 Nisan 2023 tarihlerinde düzenlenecek olan 5. Uluslararası Sanat ve Tasarım Eğitimi Sem-
pozyumu, Sürdürülebilir Tasarım (Sustainable Design) başlığı altında Sürdürülebilirliğin temel özel-
likleri olan; Çeşitlilik (Diversity), Modülerlik (Modularity) , Açıklık (Opennes) ve Eşleştirme Döngü-
leri (Matching Cycles) kapsamında; Azalt (Reduce) , Yeniden Kullan (Reuse) ve Geri Kazandır

(Recycle) olmak üzere sürdürülebilirliğin 3R kuralı çerçevesinde yapılmış araştırma, proje ve
uygulamalarla ilgili bildiri sunumlarına açıktır.
Sanat ve Tasarımda Sürdürülebilirlik kapsamında düzenlenen bu sempozyumun alt başlıkları;
- Sürdürülebilir Tasarım ve Biyomimikri (Sustainable Design and Biomimicry)
- Sürdürülebilirlik Kültürü Oluşturma (Creating a Culture of Sustainability)
- Gelecek İçin Sürdürülebilir Tasarım (Sustainable Design for the Future)
- Sürdürülebilir Tasarım Felsefesi (Sustainable Design Philosophy)
- Ekosistemin Korunması (Conservation of Ecosystem)
- Sürdürülebilir Toplum (Sustainable of Society)
- Biyoçeşitliliğin Korunması (Conservation of Biodiversity)
- İnsan Kaynaklarının Korunması (Conservation of Human Resources)
- Bireyin Katılımında Artış (Increase in People’s Participation)
- Kültür Mirasının Korunması (Conservation of Cultural Heritage)
- Dünya Taşıma Kapasitesi (Included Within Carrying Capacity of World) olarak belirlenmiştir.
SEMPOZYUMUN HEDEF KİTLESİ VE KATILIM KOŞULLARI:
Sanat, tasarım ve eğitimi alanları ile ilişkili tüm disiplinlere açık olan sempozyum; sürdürülebilirlik
temasına ilgi duyan akademisyenler kadar sanat ve tasarım alanında eser üreten profesyoneller
ile bu eserlerin dağıtımı, ihracatı, ithalatı, pazarlaması, korunması gibi alanlarda çalışan diğer
meslek gruplarından profesyonelleri ve lisansüstü eğitimini sürdüren öğrencileri hedeflemektedir.

Seçkin Bilim Kurulu tarafından kabul edilen ve sunulan bildiriler bilimsel yayın kriterlerini karşılaya-
cak şekilde editörlük ve görsel tasarım çalışmalarından sonra ISBN numarası alınarak fiziksel

olarak basılacaktır.
Sempozyum katılımı ücretlidir. Öğrenci kategorisi dışındaki tüm katılımcılar için tek bildiri ile katılım
ücreti 350 TL, çift bildiri 550 TL; öğrenciler için tek bildiri ile katılım ücreti 150 TL, çift bildiri ise 250
TL’dir. Katılım için ödenecek ücrete dâhil olan hizmetler;
- Katılım sertifikası ve
- Basılı bildiri kitabıdır.
ÖNEMLİ TARİHLER
19 Aralık 2022 Sempozyumun İlanı
30 Ocak 2023 Bildiri Özeti Son Teslim Tarihi
10 Şubat 2023 Özet Kabul İlanı
17 Şubat 2023 Sempozyum Ücreti Son Yatırma Tarihi
17 Mart 2023 Tam Metin Gönderimleri için Son Tarih
Haziran 2023 Kabul Edilen Tam Metinlerin Sempozyum Bildirileri Kitabında Yayınlanma Tarihi

Başkent Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi olarak yaşayan, üreten bir sanat

ve tasarım eğitimi ortamı yaratmak misyonuyla çıktığımız yolda etkinliklerimize 2023 yılında beşin-
cisini “Sanat ve Tasarımda Sürdürülebilirlik” temasıyla hem online hem de yüz yüze oturumlar ile

hibrit olarak düzenleyeceğimiz Uluslararası Sanat ve Tasarım Eğitimi Sempozyumu ile devam
ediyoruz.
Sempozyumun amacı; kültür endüstrileri olarak adlandırılan sanat ve tasarım eserlerinin özgün

değer ve niteliklerini muhafaza ederek üretilebilir, çeşitlilik ile ekolojik uyum açısından sürdürüle-
bilir ve kültür mirası açısından korunup gelecek kuşaklara aktarılabilir olması için önem teşkil eden

“sürdürülebilirlik” temasını ele almaktır.
Sanat ve tasarım ürünlerinde sürdürülebilirlik, eser ve/veya tasarım sahibini ilgilendiren bireysel
bir konu olmanın çok ötesinde; toplumu ve daha geniş bağlamda tüm insanlığı etkileyen önemli
bir konudur. Zira kentsel tasarım, mimari tasarım, iletişim tasarımı, reklamcılık, sinema, televizyon,
animasyon, görsel sanatlar, tekstil ve moda tasarımı, gastronomi ve mutfak sanatları, endüstriyel
tasarım gibi kültür endüstrisi olarak bugünün tüm sanat ve tasarım disiplinlerinde; katma değeri

yüksek nitelikli ürün beklentisi, sürdürülebilirlik bilinci olmadan ortaya konulabilecek bir çıktı sayıl-
mamaktadır. Diğer taraftan sürdürülebilirlik için üretim ortamı ve kaynağı olan dünyamızı korumak

da gelinen noktada tercihlere bırakılamayacak kadar önemlidir.
Günümüzde, çevre kirliliği ve bozulan doğal dengeler tüm dünya ekosistemini tehdit etmektedir.
Şu anda sahip olunan pek çok kaynağın gelecekte var olup olamayacağı farklı bakış açılarıyla ele
alınmakta ve tartışma konusu olmaktadır. Bu kapsamda “sürdürülebilirlik” kavramı gündeme

gelmektedir. Sürdürülebilirlik, insan ihtiyaçlarına sağlık ve doğal sistemlerin üretkenliğini azaltma-
dan uyum sağlayan bir dengeyi ifade etmekte olup sosyo-ekonomik, kültürel ve çevresel bağlam-
larda uyarlanmış tüm yaşam alanlarını kapsamaktadır. Dolayısıyla bu süreci gelecek nesillere ulaş-
tırabilecek sonuçları düşünen tasarımların nasıl üretileceğini tartışmak sempozyumun hedefidir.

Prof. Dr. Buğru Han Burak Kaptan (Eskişehir Teknik Üniversitesi)
Prof. Ali Karami (Nuova Accademia di Belle Arti Milano/Domus Academy Milano)
Prof. Colomba Leddi (Nuova Accademia di Belle Arti Milano)
Prof. Dr. Oğuz Makal (Beykent Üniversitesi)
Prof. Dr. Levent Mercin (Kütahya Dumlupınar Üniversitesi)
Prof. Dr. Nazlı Eda Noyan (Bahçeşehir Üniversitesi)
Prof. Dr. Aydan Özsoy (Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi)
Prof. Dr. Ruken Öztürk (Ankara Üniversitesi)
Prof. Tijen Roshko (Universtiy of Manitoba)
Prof. Melike Taşcıoğlu Vaughan (Anadolu Üniversitesi)
Prof. Dr. Fügen Durlu Özkaya (Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi)
Doç. Dr. Mustafa Aksoy (Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi)
Doç. Dr. Doğan Aslan (İstanbul Medeniyet Üniversitesi)
Doç. Dr. Vildan Tok Dereci (Marmara Üniversitesi)
Doç. Dr. Gülsü Ulukavak Harputlugil (Çankaya Üniversitesi)
Doç. Dr. Gary Novak (De Paul Universtiy)
Doç. Dr. Hilmi Rafet Yüncü (Anadolu Üniversitesi)
Doç. Dr. Paolo Corvo (Universtiy of Gastronomic Science Pallenzo)
Dr. Aleksandr Brkic (Goldsmiths, Universtiy of London)
Dr. Omar Al-Hafith (Universtiy of Plymouth-UK)
István Orosz (Grafik Tasarımcı)

27-28 Nisan 2023 tarihlerinde araştırmacıları, tasarımcıları ve sanatçıları ekolojik denge-
nin yeniden inşası için çözüm üretebilmek amacıyla; değişen, dönüşen sosyo-ekonomik

ve teknolojik koşulları da gözeterek sürdürülebilirlik üzerinde düşünce üretmek ve tartış-
mak üzere, Cumhuriyetimizin 100. Yılında Başkent’imize, Ankara’ya davet ediyoruz.