Sempozyumlar
TEPECİK, Adnan, Sanat Eğitiminde Üç Alan Kavramı, Gazi Üniversitesi Sanat Eğitimi Sempozyumu, s, 75–80, Ankara 2002.
TEPECİK, Adnan, Serdar TUNA, Plastik Sanatlar Eğitiminde Bilgisayar Destekli Öğrenme ve Öğretme, Marmara Üniversitesi, Uluslararası Katılımlı 2000’li Yıllarda Öğrenme ve Öğretme Sempozyumu, s, 547-548, İstanbul 2002.
TEPECİK, Adnan, D. Oğuzoğlu, Erken Çocukluk Eğitiminde Resim Eğitiminin Yeri ve Önemi, Gazi Üniversitesi Erken Çocukluk Eğitimi Sempozyumu, s, 105, Ankara 2002.
TEPECİK, Adnan, Sanat Eğitimi ve Görsel Çevre, Hacettepe Üniversitesi, Sanat ve Çevre Sempozyumu, s, 162–171, Ankara 2003-10-30
TEPECİK, Adnan, Ankara, Serdar TUNA, İlk ve Orta Öğretim Resim-iş Dersi Kapsamında, Çağdaş Eğitim Teknolojilerinin Kullanımı, Doğu Akdeniz Üniversitesi, Eğitim Teknolojileri Kullanımı Sempozyumu, Kıbrıs, 2003.
TEPECİK, Adnan, Öğretmen Yetiştirme Sempozyumu, Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Ankara, 2005.
TEPECİK, Adnan, Eğitim Fakültelerinde Yeniden Yapılanma, Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Ankara, Eylül 2005.
TEPECİK, Adnan, Türk Kültüründe Nevruz Resimleri, Atatürk Kültür Merkezi, Ankara, Kasım 2005.
TEPECİK, Adnan,  Güzel Sanatlar Fakültelerinde Yeniden Yapılanma Toplantısı, Kayseri, Nisan 2006.