Prof. Dr. ADNAN TEPECİK

Görsel İletişim Tasarımı ProgramıTel : 0312 246 6635
E-Posta : atepecik[at]baskent.edu.tr
 • Doktora (1994), Gazi Üniversitesi, Resim
 • Yüksek Lisans (1989), Gazi Üniversitesi, Plastik Sanatlar ( Resim, Heykel, Seramik)
 • Lisans (1986), Gazi Üniversitesi, Resim

Çalışma Alanları


 • PLASTİK SANATLAR

 • GRAFİK TASARIMI

Patentler


 • Tepecik A. Havalandırma Fanlı Bir pencere, Türk Patent ve Marka Kurumu, 21/12/2021

 • Tepecik A. Diş ve Dil Temizliği İçin Kullanılan bir temizleme aparatı, Türk Patent Enstitüsü, 22/03/2021

 • Tepecik A. MED-Şİ (Hasta ilaçlarını pratik taşıma kabı), Başkent Üniversitesi BİTTO, 21/02/2020

 • Tepecik A. Showcased The Invention, Türk Patent Enstitüsü, 29/09/2018

 • Tepecik A. Diş ve Dil Temizliği için kullanılan bir temizleme aparatı, Türk Patent Enstitüsü, 24/09/2018

 • Tepecik A. Bebek ya da Çocuklar İçin Otobüs Koltuğu, Türk Patent Enstitüsü, 21/09/2018

 • Tepecik A, Çilden Ş. Geometrik Koni Seti, Türk Patent Enstitüsü, 13/03/2018

 • Tepecik A. Sırsız Kupa Kulpu, TPE, 13/09/2017

 • Tepecik A, Kılıçoğlu Ş. Bir ders aracı koni seti, Türk Patent Enstitüsü, 23/08/2017

 • Tepecik A. Bebekler için otobüs koltuğu, Türk Patent Enstitüsü, 22/03/2017

 • Tepecik A. Mobil Telefon Kulaklığı, Türk Patent Enstitüsü, 02/01/2017

 • Tepecik A, Kayabekir M, Saraçoğlu D. Bir Sedye, Türk Patent Enstitüsü, 14/12/2016

 • Tepecik A. Bebek Ya Da Çocuklar İçin otobüs Koltuğu, Türk Patent Enstitüsü, 21/03/2016

 • Tepecik A. MobilTelefon Kulaklığı, Türk Patent Enstitüsü, 08/02/2016

 • Tepecik A. Bir Kulaklık Bağlantı Aparatı, Türk Patent Enstitüsü, 08/02/2016

 • Tepecik A. Soğutma Kabı, Türk Patent Enstitüsü/Başkent Üniversitesi, 05/06/2015

Kitaplar


 • Tepecik A. Tasarım Estetiği. In:Levent Çoruh editors. Tasarım Okumaları. Erzurum: Atatürk Üniversitesi; 2022. p.7-24.

 • Tepecik A. Sürdürülebilir Tasarım. In:Levent Çoruh editors. Tasarım Okumaları. Atatürk Üniversitesi: Atatürk Üniversitesi; 2022. p.55-85.

 • Tepecik A. Adnan TEPECİK editors. Grafik Üretim teknikleri. Erzurum: Atatürk Ünversitesi; 2022

 • Tepecik A. Adnan TEPECİK editors. Uygarlık Tarihinde Renk. Ankara: Sistem Ofset; 2021

 • Tepecik A. Adnan Tepecik editors. Tasarım ve Cinsiyet. Ankara: Sistem Ofset; 2021

 • Kayabekir T, Çoruh L, Çiğdem N, Toprak O. Adnan Tepecik editors. Uygarlık Tarihinde Renk. Ankara: Sistem ofset; 2021

 • Tepecik A. İhap Hulusi Çalışmalarında Grafik Etki. In:Zülfikar Sayın editors. Grafik Tasarımda Etki Görsel İletişimde Etki Uygulamaları. Ankara: Pegem Yayıncılık; 2021. p.25-35.

 • Tepecik A. Ali Aslan editors. İnsan-Mekan-Toplum. Mersin: Mer-Ak YAyınları; 2020

 • Tepecik A, Sarı A. Sürdürülebilir Malzemelerin Mekân. In:Ali Arslan editors. İnsan-Mekan-Tolum. Mersin: Merak Yayunları; 2020. p.10-41.

 • Tepecik A. Haluk Erdem editors. Korona Sonrası Dünyaya Bakış. Ankara: Sentez Yayıncılık; 2020

 • Tepecik A. Korona Sonrası Dünyaya Bakış. In:Haluk Erdem editors. Korona sonrası dünyaya bakış. Ankara: Sentez; 2020. p.148-153.

 • Tepecik A. İhap Hulusi ve Eserleri. In:Adnan Tepecik editors. Sanat ve Tasarım Yazıları. Ankara: Sistem; 2019. p.10-20.

 • Tepecik A, Bingöl M. Adnan Tepecik editors. Basında Sanat Haberleri. Ankara: Sistem Ofset; 2016

Makaleler


 • Tepecik A. Görsel Sanatlarda Akademik İntihal. Gesam Yayınları, 2021; 1(1):15-25.

 • Tepecik A. Turgut zaim. Türkiye İş Bankası, 2020; 5(28):28-39. ( Diğer Index )

 • Zor A, Tepecik A.   Temel Tasarım Dersine İlişkin Öğrenci Görüşleri  . Yedi Sanat Tasarım Bilim  , 2019; 11(60):613-621. ( EBSCO, TÜBİTAK ULAKBİM TR-DİZİN, ESCI )

 • Tepecik A. Mehmet Başbuğ'un Anadolu ve Anayurt Resimleri Üzerine. EDEBİCE, 2018; (9):16-20. ( bulamadım ve girdim )

 • Tepecik A. Troya YılıGenç Sanat Afiş Yarışması Üzerine bir değerlendirme. Kültür Bakanlığı Troya Afiş YArışması Sergi Kataloğu 2018, 2018; (2):6-7.

 • Tepecik A. Renk Kültür Gelenek. Tenis, 2018; (85):58-61.

 • Tepecik A, Kayabekir T. Resİm Metin İlişkisinde Yapısal Kavramların Tasarım Sürecine Etkisi2017.. Atatürk Üniversitesi,Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017; 21(4):1641-1653. ( EBSCO )

 • Kayabekir T, Tepecik A. Resimlerin Metni Uygunluklarının Ölçülebilir Bir Ölçek Önerisi... Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2017; 38(1):405-429. ( Education Index (EI) )

 • Yakar G, Tepecik A. EĞİTİM KURUMLARINDA EVRENSEL TASARIM EKSENLİ BİLGİLEND İRME İRİCİ DONATILAR DOI: 10.7816/ulakbilge-05-16-11 . ulakbilge,, 2017; 5(16):1715-1729. ( DOAJ/ProQuest/Copernicus/SSRN,Elsevier )

 • Tepecik A. İnsanların ve Atların Ustası Mehmet Başbuğ. Türk Yurdu, 2017; (360):42-47.

 • Tepecik A. Renk ve Kültür. Tenis Dergisi, 2017; :-.

 • Tepecik A. Tasarımda Renk 2. Tenis Dergisi, 2017; (83):54-55.

 • Tepecik A. Anadolu'dan Tanrı Dağları'na. Türk Yurdu, 2017; (360):-.

 • Tepecik A. Renk ve Tasarım. Tenis Dergisi, 2017; (82):-.

 • Tepecik A, Gümüş Ç. Ekmek İsrafını Önleme Konulu Sosyal Sorumlulk Kampanyasına İlişkin Akademisyen,Uzman ve Öğretmen Görüşleri. Sanat ve Tasarım Dergisi, 2017; (19):161-182.

 • Tepecik A. Renk Kültürü Tasarımda Renk ve Sınıflama. Tenis Dergisi, 2017; (84):54-55.

 • Tepecik A. Renk Kültürü. Tenis Dergi, 2017; (83):54-55.

 • Tepecik A. İlköğretim I.ve II. Kademe İş ve Teknik Eğitimi Dersinin Öğrenciyi Yaratıcılığa Yönlendirme Açısından Değerlendirilmesi. Başkent üniversitesi, 2002; 1(3):169-178. ( ULAKBIM, EBSCO, DOAJ,Index Copernicus, Proquest, ulrics, Asos, Cite Factor )

 • Zor A, Tepecik A. New  approaches  in  art  education  and  the  use  of  technology. Global  Journal  of  Arts   Education, 2015; 5(1):1-9.

 • Zor A, Tepecik A. New  approaches  in  art  education  and  the  use  of  technologyGlobal  Journal  of  Arts   Education  . Global  Journal  of  Arts   Education  , 2015; 5(1):1-9.

 • Tepecik D, Çelik D. Görsel İletişim Tasarım Eğitiminde Sosyal Tasarımın Gerekliliğine Dair Araştırma ve Bir Ders Önerisi. Başkent University of Journal Education, 2015; 2(1):77-88.

 • Tepecik A. Türk Sanatının Tarihsel Süreci. 21.yüzyıl da Sosyal Bilimler Dergisi, 2014; :134-159.

 • Tepecik A. Atatürk Dönemi Grafik ve Baskı(1960-1980). Atatürk Kültür Merkezi Yayınları, 2012; :-.

 • Tepecik A. Atatürk Dönemi Grafik ve Baskı(1920-1938). Atatürk Kültür Merkezi Yayınları, 2012; :-.

 • Tepecik A. Açık Ders Malzemelerinin,öğrencilerin Akademik başarılarına etkisinin deneysel olarak incelenmesi,yeni yönelişle. Uluslararası Yükseköğretim Kongresi: 3. Cilt, Bölüm XIV, 2011; :1827-1832.

 • Tepecik A. Olimpiyat Piktogramlarının (Sembollarinin) İletişimdeki Yeri ve Önemi. Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 2002; :-.

Bildiriler


 • Tepecik A. Sanat ve Tasarım estetik kültür. İnternational art congress art and design research: NİĞDE; 24/05/2022

 • Tepecik A. ANADOLU MİTOLOJİSİ. ANADOLU UYGARLIKLARINDAN İZLER: istanbul; 01/12/2021 - 03/12/2021

 • Tepecik A. Gazi Resim Heykel Müzesi Resimleri. Gazi Resim Heykel Müzesi Konferansı: Ankara; 24/11/2021 - 25/11/2021

 • Tepecik A. Kent ve sanat. Sanat ve Estetik: Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi; 07/07/2021

 • Tepecik A. Ahmet Yakupoğlu 3. Uluslararası Sanat ve Tasarım Sempozyumu Bildiri Kitabı. Ahmet Yakupoğlu Sempozyumu: Kütahya; 28/05/2021

 • Tepecik A, Değim İA. 4.sanat ve tasarım eğitimi sempozyumu. Sanat ve Tasarım Konuşmaları,sanatın dünü bugünü: Başkent üniversitesi; 15/04/2021

 • Tepecik A. Tasarım Kültürü ve Kent Estetiği. Uluslararası Sanat ve Estetik Kongresi: Gaziantepe Üniversitesi; 04/04/2019 - 06/04/2019

 • Tepecik A. Ahmet Yakupoğlu ve Eserleri. 1.Uluslararası Ahmet Yakupoğlu Şehir Sanat ve Tasarım Sempozyumu: Kütahya Dumlupınar üniversitesi; 19/11/2018

 • Tepecikj A. Sanat Eğitiminde Farklı Yaklaşımlar. 9.Uluslararası Çocuk ve Sanat Kongresi: Ankara Üniversitesi; 03/10/2018 - 06/10/2018

 • Tepecik A. Tasarım Kültür ve Tüketim. Başkent Üniversitesi,Güzel Sanatlar Birimi: Başkent Üniversitesi; 21/12/2017

 • Tepecik A. Yaratıcılıkta Yeni yollar yeni yöntemler. Ankara Marka Festivali: Ankara Ticaret Odası; 13/12/2017 - 15/12/2017

 • Tepecik A. Kültür Sanat ve TAsarım ilişkisi. Kastamonu Üniversitesi: Kastamonu Üniversitesi; 28/11/2017 - 29/11/2018

 • Tepecik A. International Creativ Cultural Industries. Creative Culturel Industries and Higher Education: Başkent Üniversitesi; 12/10/2017 - 13/10/2017

 • Tepecik A. Sanat Eğitiminde FArklı Yaklaşımlar. 9.Ulusal Çocuk Kongresi Çocuk ve Sanat: Ankara Üniversitesi,Eğitim Bilimleri Fakültesi; 03/10/2017 - 06/10/2017

 • Tepecik A. OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞUNDA DEVLET VE STK LARIN ROLÜ. Otizm Spektrum Bozukluğu ÖGEM: Gazi Üniversitesi(ÖGEM); 04/04/2017 - 05/04/2017

 • Tepecik A, Bingöl M. Yazılı Basında Yer Alan Görsel Sanat Haberleri. Cumhuriyetin ışığında Yükseköğretimde Sanat Eğitimi: Gazi Üniversitesi; 24/11/2016 - 25/11/2016

 • Tepecik A. cUMHURİYETİN IŞIĞINDA YÜKSEKÖĞRETİMDE SANAT EĞİTİMİ. Sanat ve Tasarım Sempozyumu: Gazi Üniversitesi; 05/11/2015 - 06/11/2015

Sanatsal Etkinlikler


 • V.INTERNATIONAL CH KALPAK, ISTANBUL 24/06/2022

 • The 8th International Exhibition on New Media Art, Museum, Gyeonggi-do, Güney Kore 28/04/2022

 • Sağlık olsun, Ankara 14/03/2022

 • Anadolu Uygarlıklarından İzler, Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi 06/04/2021

 • Uluslararası Yenigün Nevruz Sergisi, Osmaniye Korkutata Üniversitesi 21/03/2021

 • Kadın Online Sergi, Erzincan 17/03/2021

 • Perspektif, Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi 21/01/2021

 • İKAS Plastik Sanatlar Sergisi, Konya 25/11/2020

 • Normalleşme Uluslararası Afiş Sergisi, Konya Karatay Üniversitesi 13/10/2020

 • Normalleşme, Karatay Üniversitesi 10/09/2020

 • IV. ULUSLARARASI CHATEAU KALPAK SANAT FESTİVALİ, Tekirdağ 19/06/2020

 • Milli Mücadele Anısına / Gurup faaliyeti, Gazi Üniversitesi 19/05/2020

 • Sanart Fuarı / Gurup faaliyeti, Ankara Ticaret Odası 11/03/2020

 • Yılbaşı Sergisi / Gurup faaliyeti, Elvan Sungur Sanat Galerisi 31/12/2019

 • ArtSürem, Ankara 28/11/2019

 • Göbeklitepeden İzler / Gurup faaliyeti, Bulgaristan Filibe 21/11/2019

 • Anadolu Uygarlıkları, Galeri M 16/11/2019

 • Anadoludan İzler Uluslararası sergisi / Gurup faaliyeti, Bulgaristan Sofya Türk Büyükelçiliği 29/10/2019

 • Öğretim elemanları / Gurup faaliyeti, Ankara Gazi Üniversitesi 24/10/2019

 • Metafor 2, Başkent Üniversitesi 14/04/2019

 • Metaforlar, Başkent Üniversitesi Galerisi 17/04/2018

 • Kişisel Metaforlar, Emin Antik Sanat Galerisi 20/01/2018

 • Uluslararası Tarsus Sanat Çalıştayı, Tarsus-Mersin 20/01/2018

 • Uluslararası Çoruh Plastik Sanatlar Festivali, İSpir /Erzurum 17/07/2017

 • ORENTOS ÇAĞDAŞ SNAT FESTİVALİ / Ansam Kültür Derneği, HATAY 26/04/2017

 • Kore-Türkiye Diplomatik İlişkilerinin 60.yılı uluslararası karma sergisi, Kore Büyükelçiliği 21/04/2017

 • Başkent GSTMF Koleksiyon, B.Ü.Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi 20/03/2017

 • Atatürk Posterleri Sergisi, B.Ü.Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi 22/02/2017

 • Farklar Farklılıklar / Farklar Farklılıklar Ziraat BAnkası, Ziraat Bankası Kavaklıdere Sanat Galerisi 15/06/2016

 • Sanat üretenler /Sanat Öğretenler, İş Sanat Kibele/İstanbul 25/04/2016

 • Ahmet Yakupoğlu Sempozyumu / Ahmet Yakupoğlu Sempozyumu, Kütahya 27/10/2012

 • Otistik Öğrenciler Sanat Eğitimi / Otistik Öğrenciler Sanat Eğitimi, Ankara 01/08/2012

Satınalma


 • Atatürk'ün başöğretmen oluşunu temsil eden çalışma 25/11/2021 Ankara / Gazi Üniversitesi Resim Heykel Müzesi

 • Soyut eksprestyonis çalışma 22/11/2021 Ankara / Emin Antik Sanat Merkezi

 • 12000 yıllık İnsanlık Tarihinin yorumu 10/09/2019 İstanbul / Kültür Turizm Bakanlığı

 • Kültürel Mirasın Korunması 18/03/2019 Kıbrıs / Yakın Doğu Üniversitesi

 • Soyut Ekspresyonist çalışma 22/08/2018 Nevşehir / Nevşehir Hacıbektaş Üniversitesi Sanat müzesi

 • Anadolu coğrafyası betimleme 07/04/2018 Van / Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

Sanatsal Ödüller


 • Akrilik tuval: sanat nesnesi / Gazi'nin Sanatçı Akademisyenleri Sergisi 24/11/2017 Gazi Üniversitesi

 • Akrilik: Doğadan esintili akrilik kompozisyon 35X50 / Fark Farklılıklar 15/06/2016 Ziraat Bankası

 • Dijital Baskı 35X50: Başkalaşım adlı eserde,genetiği değiştirilmiş canlılar üzerinde yapılan deneylerin sonucuna yapılan gönderme üzerine bir kompozisyon. / Çizgi 18/05/2016 Başkent Üniversitesi

 • Akrilik Çalışma 70X100: Hititlerin kullandığı kültürel formları ihtiva eden akrilik kompozisyon / Hitit Ritüelleri Karma Sergisi 02/05/2016 Başkent Üniversitesi

 • Yağlıboya: IŞIK 30X40 / Sanat Üretenler,Sanat Öğretenler 25/04/2016 Türkiye İş Bankası

 • çalıştay: Matrakçı Nasuh Çalıştay / Matrakçı Nasuh yılı ve sanat semineri 24/11/2015 Altındağ Kaymakamlığ