Doç. Dr. EMİR HASAN ÜLGER

Grafik Tasarımı ProgramıTel : 0312 246 6666 / 1021
E-Posta : ulger[at]baskent.edu.tr
 • Doktora (2009), Ankara Üniversitesi, Felsefe
 • Yüksek Lisans (2004), Ankara Üniversitesi, Felsefe
 • Lisans (1999), Ankara Üniversitesi, Felsefe

Çalışma Alanları


 • FELSEFE

Kitaplar


 • Ülger EH. Epistemik perspektiften bilginin kamusal algılanışı ve değişimi. In:mustafa sağsan editors. Bilgi Yönetimi Disiplini ve Uygulamaları. 2010- EKİM: SİYASAL YAYINEVİ; 2010. p.79-121.

Makaleler


 • Ülger EH. Mimarlık Fenomenolojisi Üzerine Fenomenolojik Hermeneutik bir inceleme: Heidegger mimarlar ne der?. FELSEFE DÜNYASI, 2016; 2(63):116-154. ( AHCI : Art and Humanities Index )

 • Ülger EH. Mimarlık Fenomenolojisi ve Mekan kavramı üzerine Fenomenolojik Hermeneutik bir inceleme:Heidegger Mimarlara ne der?. Felsefe Dünyası, 2016; 2(63):116-151. ( AHCI : Art and Humanities Index )

 • Ülger EH. W.F.Haug'ta Meta Estetiğinin Kritiği. FLSF, 2015; 2(20):289-314. ( AHCI : Art and Humanities Index )

 • Ülger EH. G.SIMMEL'DE SINIFSAL FARKLILIĞIN NESNELLEŞTİĞİ BİR ALAN:MODA FELSEFESİ. Felsefe Dünyası, 2014; 59(59):-. ( ? )

 • Ülger EH. R.Wagner'de Müzik Felsefesinin Temelleri. ESOSDER(Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi), 2014; 49(49):-. ( AERA/EBSCO )

 • Ülger EH. Tasarım kavramı üzerine felsefi meditasyonlar. Felsefe Dünyası, 2014; 2(60):179-217. ( Tübitak/Ulakbilim/SBVT )

 • Ülger EH. Aristoteleste Poetikanın Doğası ve Sınırları. DÖRT ÖĞE, 2013; 2(4):195-214.

 • Ülger EH. Platon Sanat Kuramının Düşünsel Evrimi. flsf, 2013; 2(16):15-28. ( EBSCO,MLA, DOAJ )

 • Ülger EH. Aristoteles'te Poetikanın Doğası ve Sınırları. Dört Öğe, 2013; 2(4):195-214. ( ASOS )

Bildiriler


 • Ülger EH. Kulaklarıyla düşünen filozofun negatif diyalektikte uğrağı: Müzik felsefesi. Hacettepe Üniversitesi Adorno Sempozyumu: ; 09/11/2016

 • Ülger EH. Ses Müzik Felsefe. Prof. Dr Erdoğan İnal Onuruna Sese Yaklaşım Sempozyumu: Ankara Gazi Üniversitesi-Tıp Fakültesi; 17/04/2013 - 18/04/2013

 • Ülger EH. Schopenhauer ve Wagner Etkileşimi. Sanat ve Estetikte Etileşimler: Ankara Üniversitesi; 23/04/2011 - 24/04/2011

 • Ülger EH. T.W.Adorno'da Kültürel Belleksizleşme Olarak De-estetizasyon. Kültürel Bellek ve Estetik Yansımaları: Ankara Üniversitesi; 02/04/2011 - 03/04/2011