Prof. Dr. BİLLUR TEKKÖK KARAÖZ

Görsel İletişim Tasarımı BölümüTel : 0312 246 6666 / 1019
E-Posta : tekkok[at]baskent.edu.tr
 • Doktora (1996), Missouri-Columbia Üniversitesi, Sanat Tarihi Ve Arkeoloji
 • Yüksek Lisans (1986), Hacettepe Üniversitesi, Sanat Tarihi
 • Lisans (1984), Dil Tarih Ve Coğrafya Fakültesi Ankara Üniversitesi, Arkeoloji

Çalışma Alanları


 • KLASİK ARKEOLOJİ

 • SANAT TARİHİ ESTETİK

Ödüller


 • Tekkök B, Rose B, Lawall M, Lynch K. W.D.E. Coulson & Toni Cross Aegean Exchange Fellowship.. American Research Center in Ankara", American School of Classical Studies at Athens", 03/01/2014.

Kitaplar


 • Tekkök Karaöz B. Metamorfoz 2. In:Can Hersek editors. Bellek. BÜ: BÜ; 2019

 • Özveren E, Yalçınkaya I, Tekkök B, Karababa İ, Peker N, Durukan A, Alp S, Yenişehirlioğlu F. Denizden Gelenler ve Demir Çağı. In:Filiz Yenişehirlioğlu editors. Akdeniz Uygarlıkları Sanatı E-Kitap. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi N.2599; 2019. p.48-74.

 • Tekkök Karaöz B. Atatürk İz Bırakan İlkler. In:Ergun Başar İz Bırakan İlkler. İstanbul: Başar Güzel Sanatlar Akademisi; 2019. p.6-7.

 • Yenişehirlioğlu F, Mülayim S, Gülmez B, Esmer H, Tekkök B, Alanyalı HS, Kök E. Avrupada Rönesans; Değişen Avrupa. In:Bahadır Gülmez editors. Kültür Tarihi E-Kitap. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi; 2018. p.96-122.

 • Tekkök Karaöz B, Kemer N, Albustanlıoğlu T. UNESCO Kültür Mirası Troia ve Gizemleri. In:Can Hersek editors. Bellek, BÜ GSTMF Bülteni. Ankara: BÜ Yayınevi; 2018. p.24-33.

 • Arık Ş, Karaoğlu İ, Tekkök Karaöz B. Aynı Kaba Üflüyoruz. In:Füsun Kavalcı editors. Aynı Kabağa Üflüyoruz/We Play the Same Instrument. Ankara: ARTE Sanat; 2018. p.14-17.

 • Bernhardt S, Paovo R, Fahri I, Munife D, Çiğdem GG, Soner Ö, Ufuk Ç, Yasemen SÖ, Christian M, Recep Y, Adnan D, Britta Ö, Melike E, Erkan K, Brigitte F, Winfried H, Zeynep Ç, Hatice Ö, Şahin G, Billur T, Cevat B, Nilüfer P, Hakan Ö. Değişen Coğrafyalar ve Arkeolojik Etik Kavramı. In:A.Diler,S.Özen,U.Çörtük,M.Doyran,B.Özen-Kleine,S.Akerdem,O.Özer,Y.Özerş editors. Basileus BÜ, BÜKSAM Arkeolojik Araştırmalar Suppl.1, 50.Yılında Kaunos/Kbid. Ankara: Bilgin Kültür Sanat AŞ; 2017. p.343-351.

 • Ortaylı İ, Özkul Fındık N, Tekkök Karaöz B, Acun H, Akşin S, Rinaldo Marmara SA, Alpaslan GG, Özkan Altınöz M, Ayta T, Bakırer Ö, Barışta H, Bayraktaroğlu S, Çelik DY, Lemi Türker Şahinde Demirci BD, Derman Ç, Gönül B, Güray ÇG, Küçükhasköylü N, Küskü SG, Madran E, Özbek Y, Öztekin Ö, Peker AU, Peker N, Sabuncu A, Sarıkaya C, Stanley T, Tanman B, Kaya GT, Tezcan N, Topallı E, Tütüncü M, Ünlü TS, Yılmaz G, Yılmazyaşar H. Biga Çevresi Köyleri. In:P.Şahin Tekinalp, M.F.Müderrisoğlu, Ü.Araç editors. Cultural Encounters in The Ottoman World. Ankara: Hacettepe Üniversitesi; 2017. p.119-122.

 • Tekkök B, Heath S, Wallrodt J. E.Pernicka, C.B.Rose,P.Jablonka eds. editors. Post Bronze Age Ceramics Data at Ilion From in-field use to Digital Publication, Studia Troiaca Monograph N.5. Frankfurt: Philip von Zabern; 2014

 • Özveren E. Demir Çağı?nda Akdeniz Dünyası. In:ed. Filiz Çalışlar-Yenişehirlioğlu editors. Akdeniz Uygarlıkları Sanatı. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları, Açık Öğretim Fakültesi; 2013. p.49-73.

 • Aylward W, Tekkök B, Berlin A. The Roman Pottery. In:Aylward, W. editors. Agora of Troy, The Roman Pottery. Almanya: Philip von Zabern; 2012. p.90-140.

 • Rose B, Tekkök B, Heath S. Tekkök B, Rose, B., Heath,S. editors. The Lower City Houses of Ilion. : Philip von Zabern; 2012

 • Yenişehirlioğlu F, Mülayim S, Gülmez B, Esmer H, Tekkök B, Alanyalı HS, Kök E. Avrupada Rönesans ve Değişen Avrupa. In:Bahadır Gülmez editors. Kültür Tarihi. Eskisehir: Anadolu Üniversitesi; 2012. p.96-121.

 • Heath S, Tekkök B. Greek Roman Byzantine Pottery at Ilion. In:Tekkök Billur editors. Greek Roman Byzantine Pottery at Ilion. ABD: University of Cincinnati; 2009

Makaleler


 • Tekkök Karaöz B. Müzeler Pandemi Sonrası Nereye Gidiyor?. TBMM Dergisi, 2020; :38-40.

 • Tekkök Karaöz B. Raku Geleneği ve Çağdaş Uygulamaları. Ankara Üniversitesi Güzel Sanatlar Dergisi, 2019; :-.

 • Tekkök Karaöz B. Güneşin Sustuğu Yer. RH+, 2019; (147):-.

 • Tekkök Karaöz B. Soluktan Daha Beyaz Bir Ton, Ece Akay. RH+, 2019; (147):46-49.

 • Tekkök Karaöz B. Kurgusal Mekanlar, Naile Salman Çevik. RH+, 2019; (146):70-71.

 • Tekkök Karaöz B. Çanakkale Seramikleri, 17.Yüzyıldan 21.Yüzyıla. Çanakkale Araştırmaları Dergisi Türk Yıllığı, 2018; 16(25):23-38. ( ASOS, EBSCOHOST, MLA, DRJI )

 • Tekkök B. Düşe Yuvarlana Bir Sergi. RH +, 2017; 130:62-66.

 • Tekkök B. Remnants of Canakkale Glazed Ware Production A Long Tradition of Glazing in the Troad Region. Near Eastern Archaeology, 2011; 74(4):226-235. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

Bildiriler


 • Tekkök Karaöz B, Turgay Zıraman A. Urban place as a time machine: Transformation of Ankara and its reflections on urban memory,. International association People Environment Studies (IAPS): Montreal, Canada; 21/06/2020 - 26/06/2020

 • Tekkök Karaöz B. 21.Yüzyılda Sanat Toplum Müze. BÜ Müzecilik Çalıştayı VII, 21.Yüzyılda Sanat Toplum Müze: BÜ Zoom; 22/05/2020

 • Tekkök Karaöz B. Gordion Roma Dönemi Cam Örnekleri. V. ODTÜ Arkeometri Çalıştayı: ODTÜ, Kemal Kurdaş Kongre Merkezi; 14/11/2019 - 16/11/2019

 • Tekkök Karaöz B. Troy Hellenistic City Wall New Dating Evidence. International Symposium on Fortifications in West Asia Minor: Kaunos, Muğla; 11/09/2019 - 15/09/2019

 • Kadıoğlu M, Tekkök Karaöz B, Vapur Ö, Gençler Güray Ç. Dionysos Altarı Seramikleri Ön Değerlendirme Raporu, 2018 Yılı Teos Kazı Çalışmaları. 41. Uluslararası Kazı, Araştırma Arkeometri Sempozyumu: Diyarbakır; 17/06/2019 - 21/06/2019

 • Tekkök Karaöz B. Roma Döneminde Domus ve Hortus. Antik Çağlardan Günümüze Kent Alanı ve Peyzaj Kültürü Sempozyumu: VEKAM, Ankara, Koç Üniversitesi; 09/05/2019

 • Tekkök Karaöz B. Çağımızda Müze Mekan İnsan İlişkisi. BÜ Müze, Mekan, İnsan, Müzecilik Çalıştayı VI: BÜ Avni Akyol Salonu; 27/04/2019

 • Tekkök Karaöz B. Özel Müzeler Paneli. ?Türkiyede Özel Müzecilik ve Özel Müzeler Sorunlar ve Çözüm Yolları Çalıştayı,? 21 Şubat 2019: Ankara, Müzeciler Derneği; 21/02/2019

 • Tekkök Karaöz B. Kaunos Seramikleri Işığında Demir Çağından Klasik Döneme Bölge Ekonomisi ve Akdenizle Ticaret. Uluslararası Karia Arkeolojisi, Güncel Kazılar ve Araştırma Sempozyumu, Muğla Üniversitesi, Milas: Milas Muğla; 29/11/2018 - 01/12/2018

 • Tekkök Karaöz B. Akdeniz Ticareti ve Ürün Değişimleri?nin Seramik Açısından Değerlendirilmesi/ The Evaluation of Mediterranean Trade and Product Exchange through Ancient Ceramics?. Uluslararası Propontis ve Çevre Kültürleri Sempozyumu, Biga: Biga, Çanakkale; 15/10/2018 - 19/10/2018

 • Tekkök Karaöz B, Kadıoğlu M, Vapur Ö, Gençler Güray Ç. Teos Dionysos Tapınağı Seramik Buluntularıyla Tarihleme. Teos Seramik Çalıştayı II: Sığacık, İzmir; 02/07/2018 - 03/07/2018

 • Tekkök Karaöz B, Kırcı AB, Turgay A. And Ankara.... EU, REACH (Resilient Cultural Heritage and Communities in Europe) Hungarian National Museum and Eötvös Lorand University, Budapest: Macaristan, Budapeşte; 10/05/2018 - 11/05/2018

 • Özdoğan M, Koçel Erdem Z, Kızıltan Z, Tekkök Karaöz B, Erim Özdoğan A, Sazcı G, Frank F, Aydıngün Ş, Polat M, Novruzlu A, Hart A, Çaylak Türker A, İnanan F, Demirsar B, Atik N, Deoudi M, Cristana Popescu M, Kurap G, Yağız O, Birzescu I, Latser Lasar A, Şahin R, Akamatis N, Giudice F, Tsiafaki D, Domaradzka L, Başaran S, Hasdağlı M, Ivanov M, Bülbül A, Asal R, Öncü E, Kan Şahin G, Karaca E, Bektaş G, Öztopbaş S, Mutlu S, Bilgin S, Karakaş G. Trade Dynamics in Troad Region The Evidence through Pottery. Uluslararası Trakya Seramikleri Kongresi: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, İstanbul; 26/04/2017 - 28/04/2017

 • Adnan D, Soner Ö, Seyhan D, Britta Ö, Chr. M, Yasemen SÖ, Serdar A, Paovo R, Münife D, Sema A, Zeynep ÇÖ, Billur TK, Çiğdem GG, Ufuk Ç, Erkan K, Josef N. Kaunos ve Akdeniz Dünyası Ticareti. 50.Yılında Kaunos/Kbid Sempozyumu BÜ, BÜKSAM: Kaunos,Dalyan Muğla; 01/09/2016 - 03/09/2016

 • Tekkök B, Akyol AA, Kadıoğlu YK, Albuz G. Thyateira Seramik Çalışmaları 2013-2014 Arkeometrik Analiz Sonuçları. TC Turizm ve kültür Bakanlığı 37.Kazı Araştırma Sempozyumu: Atatürk Üniversitesi, Erzurum; 11/05/2015 - 15/05/2015

 • Tekkök B, Akyol AA, Kadıoglu YK, Demirci Ş. The importance of archaometric analysis on ceramics from archaeological excavations: the example of. Seres 09 International Ceramic, Glass, Porcelain Enamel, Glaze Congress: Eskişehir; 12/10/2009 - 14/10/2009

Sanatsal Etkinlikler


 • COVİD 19 ve Virüsler BÜ Çevre ve Doğa Dostu Projesi 3. Sergisi / BÜ GSF 358 IMB Öğrenci Grubu, Online 16/08/2020

 • Doğayı Koruyor Musun? Başkent üniversitesi Çevre ve Doğa Dostu Projesi, BÜ, Galeri Sanat 24/05/2019

 • Ve Ankara.. Sergisi, TMMOB Mimarlar Odası, Ankara Şubesi 26/12/2016