Doç. Dr. ÖZGE MAZLUM

Görsel İletişim Tasarımı BölümüTel : 0312 246 6666 / 1021
E-Posta : ozgem[at]baskent.edu.tr
 • Doktora (2009), Gazi Üniversitesi, Güzel Sanatlar Eğitimi
 • Yüksek Lisans (2002), Gazi Üniversitesi, Endüstriyel Teknoloji Eğitimi/Grafik Tas.
 • Lisans (1998), Gazi Üniversitesi, Baski Teknolojisi Öğretmenliği

Çalışma Alanları


 • GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI

Makaleler


 • Mazlum Ö, Mazlum FS. A study on conceptual associations of colors in preschool children. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 2019; 9(3):729-764. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Mazlum Ö, Ekmekçi H. Görsel iletişim tasarımı eğitiminde pedagojik sanat eleştirisi yöntemine ilişkin bir örnek olay çalışması. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2016; 1(47):64-73. ( EBSCO )

 • Mazlum Ö, Mazlum FS. İlköğretim 4. Sınıf Ders Kitaplarının Görsel Tasarımına Yönelik Öğretmen Görüşlerinin Değerlendirilmesi. SED_Sanat Eğitimi Dergisi, 2016; 4(1):1-18. ( Index Copernicus )

 • Mazlum FS, Mazlum Ö. Sigara paketlerinin üzerindeki görsel ve sözel uyarı mesajlarının üniversite öğrencileri üzerindeki etkisinin incelenmesi ve yeni öneriler. E-Journal of New World Sciences Academy, 2014; 9(1):12-32. ( EBSCO )

 • Mazlum Ö. Üniversite amblemlerinin değerlendirilmesi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2013; 32(1):269-296. ( ASOS )

 • Mazlum Ö. Rengin Kültürel Çağrışımları. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2011; :-. ( EBSCO )

 • Mazlum Ö. Güzel sanatlar fakülteleri grafik bölümü öğrencilerinin amblemler yoluyla grafik değerlendirme becerilerinin belirlenmesi. Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2011; 31(1):131-152. ( ISI Database'e giren tüm indeksler )

Bildiriler


 • Mazlum Ö. Grafik tasarımı eğitiminde deneysel yaklaşım organik tipografi örneği. Uluslararası Kültür, Sanat, Folklor Kongresi/Sanat Etkinlikleri: ; 23/04/2015 - 27/04/2015

 • Mazlum Ö. Grafik tasarımı bölümü tipografi derslerinde türk kültürü ve sanatı konularının proje ile canlandırılması. II. Uluslararası, Türk Sanatları, Tarihi ve Folkloru Kongresi/Sanat Etkinlikleri: ; 05/04/2014 - 10/04/2014

 • Mazlum Ö, Mazlum FS. Tipografik yorumu ile Geleneksel Türk Sanatları. İletişimde Tasarım-Tasarımda İletişim Konulu Uluslararası Sempozyum ve Sergi: ; 24/10/2013 - 26/10/2013

 • Çelik R, Mazlum Ö. Spor giyim firmalarının kullandıkları logoların genç tüketiciler üzerindeki etkileri. İletişimde Tasarım-Tasarımda İletişim Konulu Uluslararası Sempozyum ve Sergi: ; 24/10/2013 - 26/10/2013

 • Mazlum Ö. Türk kültüründe renk. V. Uluslararası Türk Kültürü İle Sanatları Kongresi-Sanat Etkinlikleri: ; 09/05/2011 - 13/05/2011

 • Mazlum Ö. Sanat eğitimi ve yaratıcı düşünme. II. Ulusal Güzel Sanatlar Eğitimi Sempozyumu: ; 08/04/2010 - 10/04/2010

 • Mazlum FS, Mazlum Ö. Grafik tasarım teknolojisi alanında verilen sayısal görüntü işleme eğitimlerinin yeterlilik ve standart sorununa çözüm önerisi. 3. Uluslararası Matbaaa Teknolojileri Sempozyumu: ; 22/10/2009 - 23/10/2009

 • Mazlum FS, Mazlum Ö, Yildiz E. Meslek Yüksekokulu mezunlarının çalışma yapısının incelenmesi. 1. Uluslararası 5. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu: ; 27/05/2009 - 29/05/2009

 • Mazlum Ö, Mazlum FS. Basım işletmelerinde hedeflere göre yönetim. 2. Uluslararası Matbaa Teknolojileri Sempozyumu: ; 25/10/2007 - 26/10/2007

Sanatsal Etkinlikler


 • Bir Zaferin Hikayesi_Karma Sergi / Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü, Sanal Karma Segi 30/08/2020