Öğr.Gör. ÖZGÜR YAKIN

Mimarlık ProgramıTel : 0312 246 6666 / 1049
E-Posta : oyakin[at]baskent.edu.tr
  • Sanatta Yeterlilik (2018), Hacettepe Üniversitesi, İç Mimarlik Ve Çevre Tasarimi
  • Yüksek Lisans (2004), Hacettepe Üniversitesi, İç Mimarlik Ve Çevre Tasarimi
  • Lisans (2000), Gazi Üniversitesi, Mimarlik

Çalışma Alanları


  • TASARIM

Bildiriler


  • Yakin Ö. SOSYOLOJİK VE KÜLTÜREL ÇEŞİTLİLİKLERİN KONUT TASARIMINA ETKİLERİ: TOPLU KONUT ÖRNEĞİ. 3.Sanat ve Tasarım Eğitimi Sempozyumu: Başkent Üniversitesi; 19/12/2018 - 21/12/2018

  • Yakin Ö. Konutta Esneklik ve Değişebilirlik Kavramları. İÇ MİMARLIK ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU 2017: BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ; 24/04/2017 - 25/04/2017

  • Yakın Ö. Konutta Esneklik ve Değişebilirlik Kavramları. İÇ MİMARLIK ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU 2017: BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ; 24/04/2017 - 25/04/2017

  • Yakin Ö. Osmanlılardaki İlk Toplu Konut: Akaretler Sıra Evleri Projesinin Geçmişten Günümüze Kentsel Bağlamda İrdelenmesi. 11. Ulusal Sanat Sempozyumu: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ; 06/04/2015 - 08/04/2015

  • Yakin Ö. Osmanlılardaki İlk Toplu Konut: Akaretler Sıra Evleri Projesinin Geçmişten Günümüze Kentsel Bağlamda İrdelenmesi. 11. Ulusal Sanat Sempozyumu: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ; 06/04/2015 - 08/04/2015