Araş.Gör. DENİZ GÜNEŞ

Görsel İletişim Tasarımı ProgramıTel : 0312 246 6666 / 1029
E-Posta : denizgunes[at]baskent.edu.tr
  • Yüksek Lisans (2020), Hacettepe Üniversitesi, Grafik
  • Lisans (2016), Anadolu Üniversitesi, Grafik

Çalışma Alanları


  • GRAFİK TASARIMI

  • TİPOGRAFİ

Makaleler


  • Güneş D. ANTROPOMORFİZM VE ANTROPOMORFİK KARAKTER TASARIMLARININ İNSANLAR ÜSTÜNDEKİ ETKİSİ. Hacettepe Üniversitesi Sanat Yazıları, 2019; (40):141-157.

Bildiriler


  • Güneş D. AFİŞ TASARIMINDA TİPOGRAFİ ÖGESİYLE SOYUT KAVRAMLARIN ANLATILMASI. 2. Uluslararası Farkındalık Konferansı: Çanakkale; 13/12/2018 - 15/12/2019