Araş.Gör. BETÜL OZAR

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı ProgramıTel : 0312 246 6666 / 1056
E-Posta : betulozar[at]baskent.edu.tr
 • Doktora (2022), Hacettepe Üniversitesi, İç Mimarlik Ve Çevre Tasarimi
 • Yüksek Lisans (2018), İstanbul Teknik Üniversitesi, İç Mimarlik
 • Lisans (2013), Hacettepe Üniversitesi, İç Mimarlik Ve Çevre Tasarimi

Çalışma Alanları


 • İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI

Makaleler


 • Süyük Makaklı E, Ozar B. Manisa'da Osmanlı Dönemi Mirası: Sıbyan Mektepleri. The Journal of Turkish Studies-Historical Analysis, 2019; 14(2):429-446.

 • Süyük Makaklı E, Yücesan E, Ozar B. Co-Working Space Concept in the Spatial and Urban Context: A Case Study of "Kolektif House". FSM Scholarly Studies / Journal of Humanities and Social Sciences, 2019; (14):297-312. ( EBSCOhost )

 • Adıgüzel Özbek D, Melikoğlu Eke AS, Yücesan E, Ozar B. Vertical Design Studio Experience in Interior Architecture Education. Online Journal of Art and Design, 2018; 6(2):159-175. ( Design and Applied Arts Index (DAAI) )

Bildiriler


 • Nane P, Ozar B. Tasarımın Hibrit Yapısının Eğitimdeki Karşılıkları; Hacettepe Üniversitesi, İç Mimarlık Ve Çevre Tasarımı Bölümü Lisans Derslerinin Program Analizi. Türkiyedeki İç Mimarlık Eğitiminin Tarihi, Gelişimi ve Geleceği Ulusal Sempozyumu: İTÜ Mimarlık Fakültesi, Taşkışla; 19/12/2019 - 21/12/2019

 • Ozar B, Yücesan E. Müze Atmosferinin Deneyimlenmesi; Yapay Aydınlatma ve Hatırlanabilirlik İişkisi. WCDA 2019. 8th World Conference on Design and Arts: Tirana, Albania; 27/06/2019 - 29/06/2019

 • Seyhan EC, Ozar B. Modernizm Üzerinden Mekan Okuması: Cam Ev ve Telefon Kulübesi. WCDA 2019. 8th World Conference on Design and Arts: Tirana, Albania; 27/06/2019 - 29/06/2019

 • Yücesan E, Ozar B. Plastik Atıkların Mobilya Üretiminde Kullanılması: Üç Boyutlu Baskı Teknolojileri. II. Uluslararası İç Mimarlık Eğitimi Sempozyumu: ; 14/05/2019 - 15/05/2019

 • Süyük Makaklı E, Ozar B. Fiziksel Mekanın Dijital Platformlardaki Temsili; Topkapı Sarayı Müzesi Örneği. I. Uluslararası Osmanlı İzleri Sempozyumu: ; 01/11/2018 - 02/11/2018

 • Süyük Makaklı E, Ozar B. Osmanlı Dönemi Sıbyan Mekteplerinin Dünü ve Bugünü. Uluslararası Manisa Sempozyumu: Celal Bayar Üniversitesi; 26/10/2017 - 28/10/2017

 • Yücesan E, Ozar B. Endüstriyel Yapıların Sanat Mekanlarına Dönüşümü; Fondazione Prada Üzerinden Bir İrdeleme. IMAS 2017. İç Mimarlık Araştırmaları Sempozyumu: ; 24/04/2017 - 25/04/2017

 • Ozar B, Cordan Ö. Mekan Algısı ve Psiko-Sosyal Kalitenin Ölçülebilirliği Üzerine Bir Araştırma: Armada Hayat Sokağı Örneği. İÇLİS-I. İç Mimarlık Lisansüstü Çalışmalar Sempozyumu-I: İTÜ Mimarlık Fakültesi, Taşkışla; 16/06/2016 - 17/06/2016