Prof. Dr. HALİDE SARIOĞLU

Moda ve Tekstil Tasarımı ProgramıTel :
E-Posta : hsarioglu[at]baskent.edu.tr

Çalışma Alanları


 • GELENEKSEL SANATLAR

 • TEKSTİL TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ

Kitaplar


 • Balkanal Z. Halide Sarıoğlu editors. Dokuma Kumaş Tasarımında Web Destekli Eğitim. Saarbrücken/Almanya: Türkiye Alim Kitapları; 2015

Makaleler


 • Sarıoğlu H. Usta Eller Altınköy'de. İTKİB Hedef (İstanbul Tekstil İhracatçı Birlikleri Aylık Dergisi), 2018; (297):56-57.

 • Sarıoğlu H, Kayadibi P, Bağcı V. The Place and Importance of Seyahatnames in the Researches of Cultural Heritage. ASOSJOURNAL (The Journal of Academic Social Science), 2018; 6(74):310-325. ( index copernicus )

 • Sarıoğlu H, Kayadibi P. Dar Dokuma Kumaşlar ve Kullanım Alanları. Tekstil&Teknik, 2017; (1):-.

 • Sarıoğlu H, Bağcı V. Seyahatnamelere Göre Gerede/Bolu El Sanatlar. Art-e Sanat Dergisi, 2016; (17):-. ( EBSCO )

 • Sarıoğlu H. Tosya (Kastamonu?da) Kadın Kıyafet Geleneği. Türk Halk Kültüründen Derlemeler, 2007; :201-213.

Bildiriler


 • Özkan DG, Sarıoğlu H. Characterization Of An Ottoman Sevayi Fabric By Using Hplc-Dad And Fesem- Edx. Dyes in History & Archaeology 36 (DHA 36): London UK; 05/10/2017 - 08/10/2017

 • Özkan DG, Yurdun T, Sarıoğlu H. DYE ANALYSIS OF WOOL GÜRÜN WRAP (STYLIZED AS PERSIAN WRAP) YARNS BY HPLC-DAD. Dyes in History & Archaeology 36 (DHA 36): London UK; 05/10/2017 - 08/10/2017

 • Özkan DG, Sarıoğlu H. DYE CHARACTERIZATION OF A GÜRÜN WRAP BY USING HPLC-DAD. Dyes in History & Archaeology 36 (DHA 36): London UK; 05/10/2017 - 08/10/2017

 • Özkan DG, Yurdun T, Sarıoğlu H. Dye Analysıs Of Wool Fabrıcs By Usıng Hplc-Dad. Dyes in History & Archaeology 36 (DHA 36): London UK; 05/10/2017 - 08/10/2017

 • Özkan DG, Sarıoğlu H. The Analysis Findings hat will Form the Basis of Textile Conservation Process in the Ankara Ethnography Museum. DHA 34 Dyes in History & Archaelogy 34: Thessaloniki_ Greece; 21/10/2015 - 24/10/2015

 • Sarıoğlu H, Kayadibi P, Bağcı V. Kültürel Miras Araştırmalarında Seyahatnamelerin Yeri ve Önemi. Uluslararası Kültürel Mirasın ve Kültürel Bellek Kurumlarının Yönetimi Kongresi: İstanbul; 17/09/2014 - 20/09/2014

 • Sarıoğlu H. İstanbul Harbiye Askeri Müzesi Deri Koleksiyonundan Örnekler. Türk Dünyasında Dericilik Sanatı 2. Uluslararası Sempozyum: Tataristan/Kazan; 10/09/2014 - 20/09/2014

 • Sarıoğlu H, Çağlayan M, Yıldız H. Kumaş Bilgisi ve Tasarımdaki Önemi. 1.Uluslararası Moda ve Tekstil Tasarımı Sempozyumu: Antalya; 08/10/2012 - 10/10/2012

 • Sarıoğlu H, Çağlayan M, Yıldız H. Kumaş Bilgisi ve Tasarımdaki Önemi. 1.Uluslararası Moda ve Tekstil Tasarımı Sempozyumu: Antalya; 08/10/2012 - 10/10/2012

 • Sarıoğlu H. Bati Karadeniz Bölümü Geleneksel Dokuma Başörtüleri. 1.Uluslararası Karadeniz Kültür Kongresi: Sinop; 06/10/2011 - 09/10/2011

 • Sarıoğlu H, Özdemir M. Harbiye Askeri Müzesi Silah Koleksiyonundan Deri Silah Ve Teçhizat Örnekleri. 7. Uluslararası Türk Kültürü Kongresi: Ankara; 05/10/2009 - 10/10/2009

 • Kayadibi P, Sarıoğlu H. Jakarlı Dokuma Geleneğimizin Nadide Örneklerinden Gürün Şalları. Cumhuriyet Döneminde Sivas Sempozyumu: Sivas; 27/10/2008 - 31/10/2008

 • Sarıoğlu H, Özdemir M. Sivas İlinde Çarık Yapımı. Cumhuriyet Döneminde Sivas Sempozyumu: Sivas; 27/10/2008 - 31/10/2008

 • Sarıoğlu H. Eflani Çember Dokumaları ve Bu Dokumaların Günümüz Tasarım Anlayışı İle Değerlendirilmesine Yönelik Öneriler.. Türkiye'de El Sanatları Geleneği ve Çağdaş Sanatlar İçindeki Yeri Sempozyumu: ; 10/09/2008 - 13/09/2008

 • Sarıoğlu H, Özmen B, Sarıoğlu AP. Kızılcabölük Kumaş Dokuma Geleneğinin Geçmişinden Örnekler. Kızılcabölük Geleneksel Dokumalar Sempozyumu: Denizli/Kızılcabölük; 28/05/2008 - 30/05/2008

 • Sarıoğlu H. Eflani Çember Dokumaları ve Bu Dokumaların Günümüz Tasarım Anlayışı İle Değerlendirilmesine Yönelik Öneriler. Türkiye'de El Sanatları Geleneği ve Çağdaş Sanatlar İçindeki Yeri Sempozyumu: ; 15/10/2007 - 18/10/2007

 • Sarıoğlu H. Dokuma Desenli Peşkirler-Türk Kültüründeki Yeri ve Özellikleri. VII. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi: Gaziantep; 27/06/2006 - 01/07/2006