Prof. Dr. SERAP BUYURGAN

Grafik Tasarımı ProgramıTel : 0312 246 6810
E-Posta : sbuyurgan[at]baskent.edu.tr
 • Doktora (1996), Gazi Üniversitesi, Güzel Sanatlar Eğitimi
 • Yüksek Lisans (1992), Gazi Üniversitesi, Resim-İş Eğitimi
 • Lisans (1984), Gazi Üniversitesi, Resim-İş Eğitimi

Çalışma Alanları


 • PLASTİK SANATLAR

 • SANAT EĞİTİMİ, MÜZE EĞİTİMİ

Ödüller


 • Buyurgan S. ;Gazi Üniversitesi Bilim Teşvik Ödülü. Gazi Üniversitesi", Gazi Üniversitesi, Mimar Kemaleddin Salonu", 16/06/2009.

 • Buyurgan S. ;Yayın Teşvik Ödülü. TÜBİTAK/ULAKBİM", TÜBİTAK/ULAKBİM", 14/12/2009.

Projeler


 • Buyurgan S, Bayam E, Erbay M, Özsoy V. ;Ankara Üniversitesi, "Müze Profesyonelleri Projesi: Ortak Akıl Çalıştayı". ", ", ", .

 • ;Ortaöğretim Değerlendirme ve Akreditasyon Projesi " 2.Faz (Kocaeli ODAK) Projesi "Sanat Eğitimi" başlıklı eğitim verdi.. ", ", Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kocaeli Üniversitesi", .

 • ;Ortaöğretim Değerlendirme ve Akreditasyon Projesi " 2.Faz (Kocaeli ODAK) Projesi "Müzede Öğrenme" başlıklı eğitim verdi.. ", ", ", .

 • ;TÜBİTAK TÜSSİDE tarafından gerçekleştirilen "YÜRÜYEN AKIL PROJESİ (YAP)-ENGELLİ GENÇLİK PANELİ'nde "Görme Yetersizliği Olan Üniversite Öğrencilerinin Müzelerden Beklentileri" başlıklı konuşma yaptı.. ", ", ", .

 • ;TÜBİTAK TÜSSİDE "YÜRÜYEN AKIL PROJESİ (YAP)" -kapsamında gerçekleştirilen "Uzmanların Penceresinden Engelli Gençlik" konulu Çalıştaya uzman olarak katıldı.. ", ", TÜBİTAK TÜSSİDE", .

Kitaplar


 • Buyurgan S, Buyurgan U. ;Sanat Eğitimi ve Öğretimi (Eğitimin Her Kademesine Yönelik Yöntem ve Tekniklerle)Geliştirilmiş 4. Baskı. : PEGEM AKADEMİ; 2018

 • Buyurgan S, Buyurgan U. ;Sanat Eğitimi ve Öğretimi (Eğitimin Her Kademesine Yönelik Yöntem ve Tekniklerle) Geliştirilmiş 3. Baskı. Ankara: PegemA; 2012

 • Buyurgan S, Mercin L. ;Vedat Özsoy editors. Görsel Sanatlar Eğitiminde Müze Eğitimi ve Uygulamaları. Ankara: Öncü Basımevi; 2010

 • Buyurgan S, Buyurgan U. ;Sanat Eğitimi ve Öğretimi (Eğitimin Her Kademesine Yönelik Yöntem ve Tekniklerle). Ankara: PegemA; 2007

 • Buyurgan S, Mercin L. ;Vedat Özsoy editors. Görsel Sanatlar Eğitiminde Müze Eğitimi ve Uygulamaları. Varan Matbaacılık, Ankara: Görsel Sanatlar Eğitimi Derneği Yayınları: 2; 2005

 • Buyurgan S, Buyurgan U. ;Sanat Eğitimi ve Öğretimi (İlköğretim I.Kademe Resim-İş ve Sınıf Öğretmenleri El Kitabı). Ankara: Dersal Yayıncılık; 2001

Makaleler


 • Buyurgan S, Usal Y. ;Türkiye'de Yaşayan Suriyeli İlkokul Öğrencilerinin "Savaş" Kavramına Yönelik Resimlerinin Analizi.. The Journal of Academic Social Science Studies, 2018; :-. ( DOAJ )

 • Buyurgan S. ;"Yaşayan ve Yaşatan Müze". Yaratıcı Drama Dergisi "Müzel Özel Sayısı", 2017; :-. ( Index Copernicus )

 • Demirel İN, Buyurgan S. ;"Sosyal Risk Altındaki Çocukların Eleştirel Düşünme Becerileri İle Problem Davranışları Arasındaki İlişkinin Görsel Sanatlar Eğitimi Yoluyla Çözümlenmesi". Eğitim ve Bilim, 2017; 42(190):131-155. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Buyurgan S. ;"Verimli Bir Müze Ziyaretini Nasıl Gerçekleştirebiliriz?". MİLLİ EĞİTİM, 2017; (46):317-343. ( Tübitak Ulakbim )

 • Buyurgan S, Danaci Polat B. ;"Effect Of Art Education In Teaching The Concept Of Tissue To Autistic Children". Anadolu Journal of Educational Sciences International, Art Education Special Issue, 2015; :113-134. ( ASOS Sosyal Bilimler İndeksi )

 • Buyurgan S, Güneş N. ;Colour Usage in the Drawings with Mental Deficiency (Inclusive School Model). International Journal of Family, Child and Education, 2014; 4:89-101. ( EBSCOhost )

 • Göğebakan Y, Buyurgan S. ;"Öğrencilerin Kültür Varlıklarını Tanıma ve Sahip Çıkma İle İlgili Kazanımlarını Gerçekleştirme Bakımından Görsel Sanatlar ve Sosyal Bilgiler Derslerinin İlişkilendirilmesi". Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2013; 23(1):191-205. ( Tübitak/Ulakbilim/SBVT )

 • Buyurgan S, Yağçi MM, Cemelelioğlu Altin N. ;The Reflections of the Migration Phenomenon on the Child Paintings. Mediterranean Journal of Educational Research, 2013; (14):786-794. ( Tübitak/Ulakbilim/SBVT )

 • Buyurgan S, Demirel İN. ;Effects of television series on 11-12 year old Children. Turkish Journal of Teacher Education, Volume, 2013; 2(1):19-35. ( ASOS )

 • Kumral Ç, Buyurgan S. ;Sanat Eğitimi Öğrencilerinin Estetik Gelişimi İçin Öneriler. Journal of European Education, 2012; 2(2):1-16. ( ASOS )

 • Güler A, Buyurgan S. ;Impact of A Planned Museum Tour Designed Via The Employment of The Museum Education Pack on The Primary School Students. European Journal of Educational Studies, 2009; 1(3):133-144. ( Google Scholar )

 • Buyurgan S. ;Görme Engelliler Eğitimi Anabilim Dalı Öğrencilerine Yönelik Programlı Bir Müze Ziyareti. Milli Eğitim, 2009; (182):214-231.

 • Buyurgan S, Demirdelen H. ;Total Kör Bir Öğrencinin Öğrenmesinde Dokunma, İşitsel Bilgilendirme, Hissetme ve Müze. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 2009; 7(3):563-580. ( Tübitak/Ulakbilim/SBVT )

 • Buyurgan S. ;The Expectations of the Visually Impaired University Students from Museums. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri/ Educational Sciences: Theory & Practice, 2009; 9(3):1167-1204. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Buyurgan S. ;Eğitim Fakülteleri Resim-İş Eğitimi Ana Bilim Dalı Öğrencilerinin Aldıkları Eğitim-Öğretime Yönelik Görüş ve Beklentileri. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 2007; 5(4):657-677. ( Tübitak/Ulakbilim/SBVT )

 • Buyurgan S. ;Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri Resim Öğretmenlerinin Bölümlerinde Uygulanan Sanat Eğitimi ile İlgili Görüşleri. Mili Eğitim, 2007; (175):143-160.

 • Buyurgan S. ;Effective Learning at the Museum. Journal of Cultural Research in Art Education, 2004; 22:99-115. ( Contents Pages in Education, Educational Management Abstracts, Educational Research Abstracts Online, Educational Technology Abstracts, Multicultural Education Abstracts, Research into Higher Education Abstracts, Sociology of Education Abstracts, Special Educational Needs Abstracts, Technical Education & Training Abstracts )

 • Buyurgan S. ;Bir Çocuğun Altı-Dokuz Yaş Arası Çizgisel Gelişimi. Gazi Üniversitesi, Gazi Sanat Dergisi, 2001; (2):31-44.

 • Buyurgan S. ;Okul Deneyimi I Dersi İle İlgili İzlenimler. Çağdaş Eğitim Aylık Eğitim-Öğretim Dergisi, 2001; (274):32-38.

 • Buyurgan S. ;Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri Resim Bölümü Mezunlarının Yüksek Öğrenimdeki Başarı Durumları İle İlgili Bir Değerlendirme. H.Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi, 2000; (19):32-42. ( Tübitak/Ulakbilim/SBVT )

 • Buyurgan S. ;Ankara Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Resim Bölümü Öğrencilerinin Üniversite Başarı Durumları Üzerine Bir Araştırma. G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1999; 19(2):147-159.

 • Buyurgan S. ;Beş Yaşındaki Bir Çocuğun Çizgisel Gelişimi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1998; 18(3):169-179.

Bildiriler


 • Buyurgan S. ;Çocuk Resimlerine Sanatsal Yaklaşımlar. A.Ü. Çocuk Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi IX. Ulusal Çocuk Kültürü Kongresi: Ankara Üniversitesi; 03/10/2018 - 06/10/2018

 • Çevik SK, Buyurgan S. ;"Baskı sanatında geleneksel/toksik yöntemlere alternatif olarak, toksik olmayan materyal, yöntem ve teknikler (çinko/bakır gravür örneği). Çukurova Üniversitesi 2. Uluslararası Sanat Araştırmaları Sempozyumu: ; 11/04/2018 - 14/04/2018

 • Demirel İN, Buyurgan S. ;"Sanat Eleştirisi Hedef Davranış Ölçeği Geliştirme Çalışması". 26.Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi'nde (ICES/UEBK-2017): ; 20/04/2017 - 23/04/2017

 • Usal Y, Buyurgan S. ;"Okulöncesi Eğitimde Müzede Öğrenmenin Çocukların Gelişimlerine Katkısı". Fırat Üniversitesi 1. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu: Elazığ/Türkiye; 13/10/2016 - 15/10/2016

 • Buyurgan S, Küpeli AE, Yildiz U. ;"Sokakta Çalışan Çocukların Oyun Kavramına Yönelik Duygularının Resimlerine Yansıması". IFAS "Uluslararası Güzel Sanatlar Sempozyumu" Selçuk Ü. GSF ve Sanat ve Tasarım Fakültesi: ; 12/11/2015 - 13/11/2015

 • Buyurgan S, Karip F. ;"Sinema Filmlerinin Orta Okulda Öğrenim Gören Madde Bağımlısı Öğrenci Resimleri Üzerine Yansımaları". Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Edirne İl Müdürlüğü, Trakya Üniversitesi ve Mağdurlar İçin Adalet Derneği desteği ile HEGEM Vakfı tarafından planlanan "Suç Korkusu Kongresi": ; 01/10/2015 - 02/10/2015

 • Buyurgan S, Kayalioğlu S. ;Depresyonda Olan Parçalanmış Aile Çocuklarının Resimlerindeki Özellikler. Anadolu Üniversitesi, The Anadolu International Symposium on Arts Education, "Transformations in Art Education": ; 14/05/2014 - 16/05/2014

 • Buyurgan S, Uzun E, Esmaili MH. ;İşitme Engelli ve İşiten Çocukların Resimleri. Anadolu Üniversitesi, The Anadolu International Symposium on Arts Education, "Transformations in Art Education": ; 14/05/2014 - 16/05/2014

 • Buyurgan S, Danaci B. ; Otistik Çocuklara Doku Kavramının Öğretilmesinde Sanat Eğitiminin Etkisi. Anadolu Üniversitesi, The Anadolu International Symposium on Arts Education, "Transformations in Art Education": ; 14/05/2014 - 16/05/2014

 • Buyurgan S, Kartopu S. ;Bilgisayar Oyunlarının İlköğretim II. Kademe Öğrencilerinin Bedensel, Ruhsal ve Toplumsal Gelişimleri Üzerinde Etkileri. Anadolu Üniversitesi, The Anadolu International Symposium on Arts Education, "Transformations in Art Education": ; 14/05/2014 - 16/05/2014

 • Buyurgan S, Demirel İN. ;Televizyon Dizilerinin 11-12 Yaş Grubu Çocuklar Üzerine Etkisi. 11. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu: ; 25/05/2012 - 26/05/2012

 • Bolu H, Buyurgan S. ;Zihinsel Engelli Çocukların Kavram Eğitiminde Sanat Eğitiminin Yeri ve Önemi. 11. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu: ; 24/05/2012 - 26/05/2012

 • Göğebakan Y, Buyurgan S. ;Görsel Sanatlar ve Sosyal Bilgiler Derslerinin İlişkilendirilmesinin Öğrencilerin Kültür Varlıklarını Tanımaya ve Sahip Çıkmaya Yönelik Tutumları Üzerindeki Etkileri. 3. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi (ICES'11),: ; 22/06/2011 - 25/06/2011

 • Buyurgan S. ;Görme yetersizliği Olan Üniversite Öğrencilerinin Müzelerden Beklentileri. TÜBİTAK TÜSSİDE tarafından gerçekleştirilen "YÜRÜYEN AKIL PROJESİ (YAP) - Uzmanların Penceresinden Engelli Gençlik" konulu Çalıştay: ; 24/12/2010 - 26/12/2010

 • Buyurgan S, Çelik N, Tüzün S. ;Bilgisayar ve İnternet Kullanımının 15 Yaş Grubu Gençlerin Günlük Yaşam Etkinlikleri Üzerindeki Yansımaları (Aksaray ve Ankara İlleri Örneği). TÜBİTAK TÜSSİDE tarafından gerçekleştirilen "YÜRÜYEN AKIL PROJESİ (YAP) - Uzmanların Penceresinden Engelli Gençlik" konulu Çalıştay: ; 24/12/2010 - 26/12/2010

 • Buyurgan S, Bingöl M. ;Müzede öğrenme ve çocuk müzeleri. Çocuk Müzelerinin Nitelik ve İşlevleri Semineri: Ankara Üniversitesi; 22/10/2010

 • Göğebakan Y, Buyurgan S. ;Eğitimde Alternatif Bir Yaklaşım Olarak Disiplinlerarası Öğrenme. Bilgi Çağında Eğitim ve Malatya Bilsam Eğitim Sempozyumu: ; 15/05/2010 - 16/05/2010

 • Göğebakan Y, Buyurgan S. ;Disiplinlerarası Öğrenme Açısından Bir Model (İlköğretim 7. Sınıf Görsel Sanatlar ve Sosyal Bilgiler Derslerinin İlişkilendirilmesi. Bilgi Çağında Eğitim ve Malatya Bilsam Eğitim Sempozyumu: ; 15/05/2010 - 16/05/2010

 • Göğebakan Y, Buyurgan S. ;İlköğretim Görsel Sanatlar Dersi Kapsamında Öğrencilerin Kültür Varlıklarını Tanıma ve Sahip Çıkma Bilincini Ölçmeye Yönelik Geliştirilen Bir Tutum Ölçeği Örneği. Çanakkale Onsekizmart Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Ulusal Güzel Sanatlar Eğitimi Sempozyumu: ; 08/04/2010 - 10/04/2010

 • Göğebakan Y, Buyurgan S. ;Müze Ziyareti Sürecinde Bir Uygulama Örneği ve Değerlendirme Boyutu. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Fakültesi II. Ulusal Güzel Sanatlar Eğitimi Sempozyumu: ; 08/04/2010 - 10/04/2010

 • Buyurgan S, Pazarlioğlu M. ;İlköğretim 6.Sınıflarda Sanat Eleştirisi Yöntemi ile Bir Uygulama Örneği. Uluslararası 5. Balkan Eğitim ve Bilim Kongresi: ; 01/10/2009 - 03/10/2009

 • Buyurgan S, Pazarlioğlu M, Kartopu S. ;The Children Paintings from Divided Families at Pre-School Period and the Expressions of These. International Conference on Educational Sciences, Eastern Mediterranean University, Faculty of Education, Department of Educational Sciences: ; 23/06/2008 - 25/06/2008

 • Buyurgan S. ;Görsel Sanatlar Dersi (1-8. Sınıflar) Öğretim Programı Ve Kılavuzu Değerlendirme Raporu. MEB İlköğretim Genel Müdürlüğü tarafından organize edilen ?İlköğretim Programları ve Ders Kitaplarının Değerlendirilmesi ve Değerlendirme Sonuçlarının Ortaöğretim ile Paylaşılması Çalıştayı: ; 21/05/2008 - 23/05/2008

 • Buyurgan S, Kumral Ç. ;Bireyin Eğitim Sürecinde Sanat Eğitimi Neden Yer Almalıdır?. Gazi Eğitim Fakültesi, GÖRSED, MÜZED ve TÜMARGEM tarafından düzenlenen 3. Ulusal Sanat Eğitimi Sempozyumu: ; 19/11/2007 - 21/11/2007

 • Buyurgan S. ;Tarih Dersi Kapsamında Programlı Bir Müze Ziyareti. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi ve Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Politikaları ve Sorunları Sempozyumu: Bakü/Azerbaycan; 12/05/2007 - 14/05/2007

 • Buyurgan S. ;Tasarım İlkeleri, Estetik ve Çizgisel Gelişim Basamakları, Ders kitaplarının görsel olarak seviyeye uygunluğu. MEB Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından organize edilen Ders Kitaplarını Hazırlama Seminerinde: ; 23/12/2005

 • Buyurgan S. ;Hayali Kahramanların Çocuk Resimlerindeki Rolü ve Önemi. OMEP Dünya Konsey Toplantısı ve Konferansı: ; 05/10/2003 - 11/10/2003

 • Buyurgan S. ;Okul Öncesi Dönemi Çocukları Bize Resimleriyle Neler Anlatıyorlar?. Erken Çocukluk Gelişimi ve Eğitimi Sempozyumu: ; 17/10/2002 - 18/10/2002

 • Buyurgan S. ;Programlı Bir Müze Ziyareti ve Sonrasında Uygulama Örneği. Türkiye'de Sanat Eğitimi ve Öğretmen Yetiştirme, Gazi Üniversitesi'nin Eğitimde 75.Yılı Sanat Eğitimi Sempozyumu: ; 08/05/2002 - 10/05/2002

 • Buyurgan S. ;Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri Resim Bölümü Mezunlarının Yüksek Öğrenimdeki Başarı Durumları İle İlgili Bir Değerlendirme. 1.Ulusal Güzel Sanatlar Eğitimi Sempozyumu: ; 25/09/2000 - 26/09/2000

 • Buyurgan S. ;Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri Resim Öğretmenlerinin Bölümlerinde Uygulanan Sanat Eğitimi İle İlgili Görüşleri. 1.Ulusal Güzel Sanatlar Eğitimi Sempozyumu: ; 25/09/2000 - 26/09/2000