Prof. Dr. SEMA ATİK

Mimarlık ProgramıTel : 0312 246 6666 / 1048
E-Posta : atiks[at]baskent.edu.tr
 • Doktora (2002), Ankara Üniversitesi, Klasik Arkeoloji
 • Yüksek Lisans (1994), Ankara Üniversitesi, Klasik Arkeoloji
 • Lisans (1991), Ankara Üniversitesi, Klasik Arkeoloji

Çalışma Alanları


 • KLASİK ARKEOLOJİ

Projeler


 • Korkmaz ÖG, Sayar PD, Tek DD, Koçel Erdem DD, Bilgiç AE, Ergüder JY. Letoon Arkeolojik Araştırma Projesi-2012 sezonu. ", ", T.C.Kültür ve Turizm Bakanlığı Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü", 15/09/2012.

 • Işık C, Atik S, Uyar Aldaş G, Ergüder İ. Kaunos Tuzlası. Sal Caunitis. Jeofizik Destekli Arkeolojik Araştırmalar. ", ", TÜBİTAK", 01/07/2010.

Kitaplar


 • Atik Korkmaz S. Letoon Kutsal Alanı. In:Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü editors. Dünya Mirasında Türkiye. Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı; 2015. p.330-341.

 • Atik Korkmaz S. Ana Tanrıça'nın Kenti:Letoon. In:Havva İşkan Işık-Erkan Dündar editors. Lukka'dan Likya'ya:Sarpedon ve Aziz Nikolaos'un Ülkesi. İstanbul: Yapı Kredi Kültür ve Sanat Yayıncılık; 2015. p.145-155.

 • Atik Korkmaz S. Letoon. In:Özlem Karakul editors. Unesco World Heritage in Turkey. Ankara: Turkish National Commission in Turkey; 2013. p.201-217.

 • Atik S. The Commercial Buildings in Anatolia. Agora, Biothike Agora and Macellum. In:E. Öztepe-M. Kadıoğlu editors. Patronvs. Coşkun Özgünel2e 65. Yaş Armağanı / festschrift für Coşkun Özgünel zum 65. Geburtstag. İstanbul: Homer Yayınevi; 2007. p.55-61.

Makaleler


 • Atik Korkmaz S, Demirtaş B, Sayar MH, Tek AT. Letoon Kazısı 2014 Yılı Arazi Çalışmaları Raporu. ANMED-Anadolu Akdenizi Arkeoloji Haberleri, 2015; 2015(13):62-71. ( ulusal dergi )

 • Özdilek B, Atik Korkmaz S. Letoon Teras Duvarları ve Geç Antik dönem Mekanları 2015-2017 Yılı Kazı Buluntuları /Letoon Terrace Wall and Late Antique Period Places Findings From Excavations in 2015-2017. CEDRUS.The Journal of Mediterranean Civilisations Studies, 2018; VI(6):395-433. ( Tübitak/Ulakbilim/SBVT )

 • Atik Korkmaz S, Sayar MH, Küçük S, Ergüder İ, Babayiğit E, Bilgiç E. Letoon 2011 ve 2012 Yılları Arazi Çalışmaları Ön Raporu/ Preliminary Report on Fieldwork at Letoon 2011 and 2012. ANMED News of Archaeology from Anatolia's Mediterranean Area, 2013; 2013-11(11):71-83. ( ulusal dergi )

 • Isık C, Atik Korkmaz S. Kaunos Örneği Işığında Deniz Tuzu Üretimi. Anadolu / Anatolia, Ord. Prof. Dr. Ekrem AKURGAL 100. Yaşında, Festschrift Series Suppl. III.1, 2012; III(Suppl1):89-107.

 • Atik S. A New Discovery in Kaunos. Sal Caunitis.. Vom Euphrat bis zum Bosphorus. Kleinasien in der Antike. Festschrift für Elmar Schwertheim zum 65. Geburstag, Asia Minor Studien., 2008; 1(65):39-45. ( AA )

 • Atik S. A new discovery in Kaunos. Asia Minor Studien, 2008; 1(65):39-45. ( AA )

 • Atik S. A new discovery in Kaunos. Sal Caunitis. Vom Euphrat bis zum Bosporus. Kleinasien in der Antike.Festschrift für Elmar Schwertheim zum 65. Geburtstag. Asia Minor Studien, 2008; 1(65):1-17. ( AA )

 • Atik S. Marcus Gavius Apicius ve Garum. Anadolu /Anatolia, 2008; 2(Suppl2):15-25.

 • Atik S. The Ancient Delicatessen "Macellum" Some Thoughts about the Anatolian Macella. BAR International Series, 2008; (1739):325-332. ( AA )

 • Atik S. Balık ve Et Çarşıları " Macellumlar". Kökeni, Mimari Planları ve Anadolu Macellumları Hakkında Bazı Düşünceler.. Anadolu / Anatolia, 2004; 1(Suppl1):1-19.

 • Atik S. An Ionic Corner Capital from Alexandria Troas.. Asia Minor Studien. Studien zum antiken Kleinasian V, 2003; 1(44):129-134. ( AA )

 • Atik S. Anadolu Macellumları. Araştırma Sonuçları Toplantısı, 2003; 2:45-54.

Bildiriler


 • Atik Korkmaz S, Özdilek Tıbıkoğlu B. Letoon Apollon Tapınağına İlişkin Yeni Gözlemler. 11. Karia, Karialılar ve Mylasa Sempozyumu. Karia'da Mimarlık. Prof. Dr. Raffaella Pierobon Benoit Onuruna.: Milas-Bodrum-Muğla; 10/08/2018 - 11/08/2018

 • Atik Korkmaz S. Letoon 2016. 39. Uluslararası Kazı Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu: Bursa; 22/05/2018 - 27/05/2018

 • Atik Korkmaz S. Letoon 2017. 40. Uluslararası Kazı Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu: Çanakkale-Türkiye; 07/05/2018 - 11/05/2018

 • Atik Korkmaz S. Akdeniz'de Antik Deniz Tuzlaları ve Kaunos Yuzlası'nın Önemi. Uluslararası 50. Yılında Kaunos/Kbid Sempozyumu: Muğla; 01/09/2016 - 03/09/2016

 • Atik Korkmaz S. Letoon 2015. 38. Uluslararası Kazı Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu: Trakya Üniversitesi Edirne; 23/05/2016 - 27/05/2016

 • Hoşkan N, Yüksel F, Avcı K, Ergüder İ. Ground Penetrating Radar (GPR) Studies at Letoon Kumluova Fethiye-Turkey. SAGEEP: Massacuttes-ABD; 16/10/2014

 • Atik Korkmaz S, Ergüder İ, Babayiğit E. Letoon Tiyatrosunda 2011-2012 Yıllarında Gerçekleştirilen Jeofizik Destekli Arkeolojik Araştırmalar. Ön Rapor. Patara Kazılarının 25. Yıl Sempozyumu: Akdeniz Üniversitesi-Antalya; 11/11/2013 - 13/11/2013

 • Atik Korkmaz S. LETOON 2012Letoon Arkeolojik Araştırma Projesi (LAAP). 2012 Yılı Arazi Çalışmaları. 35. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu: muğla; 27/05/2013 - 31/05/2013

 • Atik S. Letoon 2011. Letoon 2011. 34. Uluslararası Kazı Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu: Hitit Üniversitesi-Çorum; 28/05/2012 - 01/06/2012

 • Ecevitoglu B. Kaunos Tuzlası?nın Jeolojik Evrimi / Geological Evolution of Sal Caunitis. The 19. International Jeophysical Congress and Exhibition: ANKARA; 23/11/2010 - 26/11/2010

 • Ecevitoğlu B, Uyar Aldaş G, Kaypak B, Atik S. Kaunos Tuzlası?nın Jeolojik Evrimi / Geological Evolution of Sal Caunitis. The 19. International Jeophysical Congress and Exhibition: ANKARA; 23/11/2010 - 26/11/2010

 • Atik S. Kaunos Tuzlası Jeofizik Araştırmaları. 31. Uluslararası Kazı Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu: Pamukkale Üniversitesi, Denizli-Türkiye; 25/05/2009 - 29/05/2009

 • Atik S. Kaunos Tuzlası-Sal Caunitis 2008 Yılı Çalışmaları. Bilimsel Araştımalar Sempozyumu II: Başkent Üniversitesi-Ankara; 28/04/2009

 • Atik S. Die Salinae von Kaunos. Archaeologische und geophysikalische Untersuchungen.. "Die Salinae von Kaunos. Archaeologische und geophysikalische Untersuchungen" Forschungsstelle Asia Minor der WWU Münster-Almanya: Münster-Almanya; 26/11/2008 - 02/12/2008

 • Işık C, Atik S. Kaunos Tuzlası. Anadolu Medeniyetleri Müzesi Konferansları: Anadolu medeniyetleri Müzesi-Ankara; 27/03/2008

 • Atik S. Kaunos Tuzlası-Sal Caunitis. 2007 Bilmsel Araştırmaları-Kültür ve Sanat Araştırmaları Merkezi: Başkent Üniversitesi_Ankara; 29/11/2007

 • Atik S. A New Discovery in Caunos. Sal Caunitis.. SOMA 2007, 11th Symposium on Mediterranean Archaeology: İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul; 24/04/2007 - 29/04/2007

 • Atik S. A Circular Building in Attaleia. SOMA 2006, 10 th Symposium on Mediterranean Archaeology: Baskent Üniversitesi, Ankara-Turkey; 09/03/2006 - 11/03/2006