Dr. Öğr. Üyesi ÇAĞLA CANER YÜKSEL

Mimarlık ProgramıTel : 0312 246 6666 / 1052
E-Posta : ccyuksel[at]baskent.edu.tr
 • Doktora (2009), Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mimarlik
 • Yüksek Lisans (2002), Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mimarlik
 • Lisans (1999), Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mimarlik

Çalışma Alanları


 • MİMARLIK TARİHİ

 • TEMEL TASARIM

Ödüller


 • Caner Yüksel Ç. Genç Sosyal Bilimciler Ödülü, (Doktora Tezi Kategorisinde Mansiyon). - Türk Sosyal Bilimler Derneği", ODTÜ / KKM", 11/11/2011.

 • Caner Yüksel Ç. Tez Performans Ödülü. Orta Doğu Teknik Üniversitesi", ODTÜ", 10/10/2010.

Kitaplar


 • Caner Yüksel Ç, Katipoğlu Özmen C. Çağla Caner Yüksel, Ceren Katipoğlu Özmen editors. Mekanlar Zamanlar İnsanlar: Kİmlik Aidiyet ve Mimarlık Tarihi. Ankara: ODTÜ Mİmarlık Fakültesi Yayınları; 2019

 • Akar T, Caner Yüksel Ç. Mersin Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü Yerleşke ve İdare Binası Üzerine Bir Değerlendirme. In:Y. Sarıkaya Levent ve M. Uçar editors. Mersinden Mimarlık, Planlama, Tasarım Yazıları ? Tamer Göke Armağan. Mersin: Mersin Üniversitesi Yayınları; 2013. p.13-29.

 • Caner Yüksel Ç. The Making of Western Anatolian Urban Centres: Spatial Transformation in Tire (14th - 16th Centuries). Pisa - İtalya: Edizioni Plus - Pisa University Press,; 2012

 • Erkul F, Caner Ç. Clemens Holzmeister, Biyografi ? Clemens Holzmeister, Biography (derleyen). In:A. Balamir editors. Clemens Holzmeister, Çağın Dönümünde Bir Mimar ? Clemens Holzmeister, An Architect at the Turn of an Era. İstanbul: Boyut Yayınları; 2010. p.173-176.

 • Katipoğlu C, Caner Yüksel Ç. Hagia Sophia Museum: A Humanist Project of the Turkish Republic. In:C. Bilsel, K. Esmark, N. Kızılyürek, and O. Rastrick editors. Power and Culture: Constructing Cultural Identity, Representing Social Power. Pisa - İtalya: Edizioni Plus, Pisa University Press; 2010. p.205-225.

 • Caner Ç, Yoncacı P. (Re)reading the Grand Ceremonial Hall in the Dolmabahçe Palace. In:P. François, T. Syrjämaa, and H. Terho editors. Power and Culture: New Perspectives on Spatiality in European History. Pisa - İtalya: Edizioni Plus, Pisa University Press; 2008. p.45-72.

 • Caner Ç. Townscape and Building Complexes in Medieval Western Anatolia under Turkish- Islamic Culture. In:J. Osmond and A. Cimdina editors. Power and Culture: Identity, Ideology, Representation. Pisa - İtalya: Edizioni Plus, Pisa University Press; 2007. p.27-48.

Makaleler


 • Caner Yüksel Ç. A Tale of Two Port Cities: Ayasuluk (Ephesus) and Balat (Miletus) during the Beyliks Period. Al Mas?q Journal of the Medieval Mediterranean, 2019; 31(3):338-365. ( AHCI : Art and Humanities Index )

 • Caner Yüksel Ç. The Making of the Commercial Center in Tire (14th ? 16th Centuries). , 2015; 32(1):147-164. ( AHCI : Art and Humanities Index )

 • Caner Yüksel Ç. Aydınoğullarından Osmanlıya Tire Külliyeleri (14. - 16. Yüzyıllar). Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, 2014; 11(20):7-39. ( MLA International Bibliography, EBSCO )

 • Caner Yüksel Ç. Aydınoğulları?ndan Osmanlıya Bir Batı Anadolu Kenti: Tire?nin Mekânsal Dönüşümü. Vakıflar Dergisi, 2014; (42):19-33.

 • Caner Ç, Bakırer Ö. Anadolu Selçuklu Dönemi Yapılarından Medrese ve Camilerde Portal. Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, 2009; 6(10):13-30. ( MLA International Bibliography, EBSCO )

Bildiriler


 • Caner Yüksel Ç. Selçuklu Döneminde Anadolu Kentleri ve Kent Mimarisi. ISAS 2019 International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies, Fine Arts, Design and Architecture: Ankara; 19/04/2019 - 21/04/2019

 • Caner Yüksel Ç. Selçuk Çağı?nda Anadolu Kentleri ve Kentlileri. Fen Bilimleri Enstitüsü Arkeometri Anabilim Dalı Seminerleri, 2018: ODTÜ - Ankara; 21/12/2018

 • Caner Yüksel Ç. Başkent Üniversitesi?nde Mimarlık Öğrencilerine Tarih Öğretmek: Bir Değerlendirme. ODTÜ Mimarlık Tarihi Lisansüstü Programı 30. Yıl Buluşmaları, Panel 2 Mimarlık Öğrencilerine Tarih Öğretmek: ODTÜ - Ankara; 17/12/2018

 • Caner Yüksel Ç, Yoncacı Arslan P. The Hybrid Sacred at the Heart of a Modern Capital: The Temple of Augustus and the Hacı Bayram Veli Mosque in Ankara. European Association for Urban History, Roma, Urban Renewal and Resilience Cities in Comparative Perspective: İtalya, Roma; 28/08/2018 - 01/09/2018

 • Caner Yüksel Ç. Living Together in Two Port Cities: Ephesus (Ayasuluk) and Miletus (Balat) under the Rule of Turkish Principalities. European Association for Urban History, Roma, Urban Renewal and Resilience Cities in Comparative Perspective: İtalya, Roma; 28/08/2018 - 01/09/2018

 • Caner Yüksel Ç, Katipoğlu Özmen C. Spatial Narratives on Ottoman Architecture: Aegean Port Cities through the Eyes of Western Travellers. European Architectural History Network, Fifth International Meeting: Estonya, Tallinn; 13/06/2018 - 16/06/2018

 • Caner Yüksel Ç. Değişim ve Süreklilik: Selçuklu ve Sonrası Anadolu Kentleri. Şehir Okumaları , BÜSAM: Kayseri; 21/04/2018

 • Caner Yüksel Ç, Akar T. Osmanlı Mimarisi?nde Fevkani Camilerden Günümüze Mimari Aktarımlar. Çağımız Cami Mimarisinde Arayışlar Uluslararası Sempozyumu: Giresun; 18/11/2017 - 20/11/2017

 • Caner Yüksel Ç. A Tale of Two Port Cities: Ayasoluk and Balat in the Principalities Period. METU Talks Architectural History / ODTÜ Mimarlık Tarihi Konuşmaları 56: ODTÜ - Ankara; 09/05/2017

 • Caner Yüksel Ç. Moderniteye Hazırlık: 18. Yüzyıl Batı Avrupa Mimarlığı. Mimari Tasarım Kuramları Seminerleri: Anadolu Üniversitesi - Eskişehir; 30/03/2017

 • Caner Yüksel Ç. A Spatial Inquiry into Western Anatolian Urban Centers. Planning and Design in Urban Conservation: ODTÜ - Ankara; 02/03/2017

 • Caner Yüksel Ç. Beylikler Döneminde İki Liman Yerleşimi: Ayasoluk ve Balat. Fen Bilimleri Enstitüsü Arkeometri Anabilim Dalı Seminerleri, 2016: ODTÜ - Ankara; 15/04/2016

 • Caner Yüksel Ç. Selçuklu Döneminde Anadolu?da Ticaret, Ticaret Yolları ve Kent Ağı. III. Uluslararası Selçuklu Kültür ve Medeniyeti Sempozyumu Selçuklular ve Haçlılar: Konya; 08/04/2016 - 10/04/2016

 • Caner Yüksel Ç. Bütünleş-ik Temalı 41. MOBBİG Toplantısında Başkent Üniversitesi, Mimarlık Bölümü adına çalıştay katılımcısı. 41. MOBBIG Toplantısı: ; 05/11/2015 - 06/11/2015

 • Caner Yüksel Ç. Principality Towns in Western Anatolia (14th- 15th Centuries) Rupture or Continuity?. EAHN 2015 International Scientific Thematic Conference, Entangled Histories Multiple Geographies: University of Belgrade, Belgrad; 14/10/2015 - 17/10/2015

 • Akar T, Caner Yüksel Ç. Representation of Power: Empire through the Endowment Deeds of Hagia Sophia. International Medieval Congress: Leeds University - Birleşik Krallık; 07/07/2014 - 10/07/2014

 • Caner Yüksel Ç. Türkiye Kentsel Morfoloji Araştırma Ağı Kuruluş Çalıştayı'nda katılımcı. Türkiye Kentsel Morfoloji Araştırma Ağı Kuruluş Çalıştayı: Mersin Üniversitesi, Mersin; 11/04/2014

 • Caner Yüksel Ç. Aydınoğullarından Osmanlıya Batı Anadolu Kentlerinin Mekânsal Dönüşümü. VIII. Milletlerarası Türkoloji Kongresi: İstanbul; 30/09/2013 - 04/10/2013

 • Akar T, Caner Yüksel Ç. Erol Apartmanı, Mersin. DOCOMOMO Türkiye ? Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları VII. Poster Sunuşları Toplantısı: Mersin Üniversitesi, Mersin; 16/12/2011 - 18/12/2011

 • Katipoğlu C, Caner Yüksel Ç. Cumhuriyetin Politik Simgesi Olarak Ayasofya Müzesi. 6. Uluslararası Kültür Araştırmaları Sempozyumu / Mekan ve Kültür: Kadir Has Üniversitesi - İstanbul; 07/09/2011 - 10/09/2011

 • Caner Yüksel Ç. 14. - 16. Yüzyıllarda Batı Anadolu'da Ticaret ve Kent Ağı. CIEPO Uluslararası Osmanlı Öncesi ve Osmanlı Tarihi Araştırmaları 6. Ara Dönem Sempozyum: Uşak; 14/04/2011 - 16/04/2011

 • Akar T, Caner Yüksel Ç. Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü İdare Binası, Mersin. DOCOMOMO Türkiye ? Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları VI. Poster Sunuşları Toplantısı: Anadolu Üniversitesi - Ankara; 02/12/2010 - 04/12/2010

 • Caner Yüksel Ç, Akar T. Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü Yerleşkesi, Mersin. DOCOMOMO Türkiye ? Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları VI. Poster Sunuşları Toplantısı,: Anadolu Üniversitesi Eskişehir; 02/12/2010 - 04/12/2010

 • Caner Yüksel Ç. The Making of the Commercial Center in Tire (14th - 16th Centuries). I. Türkiye Mimarlık Tarihi Kongresi (Architectural History Conference / Turkey I): ODTÜ _ Ankara; 20/10/2010 - 22/10/2010

 • Caner Yüksel Ç. Batı Anadolu Kent Merkezleri Üzerine Mekansal Bir İrdeleme (14. ? 16. Yüzyıllar). Fen Bilimleri Enstitüsü Arkeometri Anabilim Dalı Seminerleri, 2010: ODTÜ - Ankara; 21/05/2010

 • Caner Ç. Batı Anadoluda Beylikler Döneminde Ticaret ve Yapılı Çevre. XI. Ortaçağ Türk Dönemi Kazı Sonuçları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu: Ege Üniversitesi - İzmir; 17/10/2007 - 19/10/2007

 • Caner Ç. Analysis of a Medieval International Port Town as a Cultural Melting Pot: Ayasoluk in Aydınoğulları Period. XVIIth International Congress of Aesthetics ?Aesthetics Bridging Cultures: ODTÜ - Ankara; 09/07/2007 - 13/07/2007

 • Caner Yüksel Ç. Batı Anadolu Türk-İslam Kültürlerinde Külliyeler ve Kentsel Doku. Fen Bilimleri Enstitüsü Arkeometri Anabilim Dalı Seminerleri, 2007: ODTÜ - Ankara; 11/05/2007

 • Caner Ç. Anadolu Selçuklu Dönemi Taçkapıları. Fen Bilimleri Enstitüsü Arkeometri Anabilim dalı Seminerleri, 2007: ODTÜ - Ankara; 11/05/2007

 • Caner Ç. Anadolu Türk Mimarisinde Divriği Ulu Camisi, Türbesi, ve Şifahânesi: Mekânsal Örgütlenmede İşlevsel Çeşitliliğin İncelenmesi. Uluslararası Türk Sanatı ve Arkeolojisi Sempozyumu Rüçhan Arık ve M. Oluş Arık?a Armağan: ; 25/04/2007 - 27/04/2007

 • Caner Ç, Yoncacı P. Bir İmparatorluk Sahnesi: Dolmabahçe Sarayı Muayede Salonu. 150. Yılında Dolmabahçe Sarayı Uluslararası Sempozyumu: Domabahçe Sarayı _istanbul; 23/11/2006 - 25/11/2006

 • Caner Ç, Şimşek Kuran G. Searching Traces of a Donor: Sahip Ata in Seljuk Architecture. 1st CIB Endorsed METU Postgraduate Conference: ODTÜ, Ankara; 16/03/2006 - 18/03/2006

 • Caner Yüksel Ç. Yapı Elemanlarının Yapı Bağlamında İrdelenmesi: Anadolu Selçuklu Portalleri. Türkiye?de Sanat ve Mimarlık Tarihçiliği Sorunları: Erciyes Üniversitesi, Kayseri; 04/04/2005 - 06/04/2005

 • Caner Ç. Sahip Ata Medreselerinin Mimari Özellikleri Üzerine Karşılaştırmalı Bir Analiz. 1. Akşehir Sempozyumu: Akşehir, Konya; 16/10/2003 - 18/10/2003

 • Caner Ç. Anadolu Selçuklu Binalarında Portal Kompozisyonu ve Cephe Tasarımına Katkısı Uzerine Bir Çalışma. Sanat Tarihinde Gençler 2002 Semineri: İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul; 21/11/2002 - 22/11/2002

Sanatsal Etkinlikler


 • Mimarlık Bölümü, Temel Tasarım II Karşılaşma: Beden-Mekan Sergisi, GSTMF, C Blok, 2. Kat Sergi Alanı 05/04/2019

 • Mimarlık Bölümü, Temel Tasarım II, Mekan'da Metamorfoz Sergisi, GSTMF, C Blok 2. kat Sergi Alanı 10/04/2018

 • Mimarlık Bölümü, Temel Tasarım I- Güz 2017 Dönem Sonu Sergisi, "Simbiyosis", GSTMF C Blok 2. Kat Sergi Alanı 23/02/2018