Dr. Öğr. Üyesi ÇAĞLA CANER YÜKSEL

Mimarlık ProgramıTel : 0312 246 6666 / 1052
E-Posta : ccyuksel[at]baskent.edu.tr
 • Doktora (2009), Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mimarlik
 • Yüksek Lisans (2002), Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mimarlik
 • Lisans (1999), Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mimarlik

Çalışma Alanları


 • MİMARLIK TARİHİ

 • TEMEL TASARIM

Ödüller


 • Caner Yüksel Ç. ;Genç Sosyal Bilimciler Ödülü, (Doktora Tezi Kategorisinde Mansiyon). - Türk Sosyal Bilimler Derneği", ODTÜ / KKM", 11/11/2011.

 • Caner Yüksel Ç. ;Tez Performans Ödülü. Orta Doğu Teknik Üniversitesi", ODTÜ", 10/10/2010.

Kitaplar


 • Akar T, Caner Yüksel Ç. ;Mersin Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü Yerleşke ve İdare Binası Üzerine Bir Değerlendirme. In:Y. Sarıkaya Levent ve M. Uçar editors. Mersinden Mimarlık, Planlama, Tasarım Yazıları ? Tamer Göke Armağan. Mersin: Mersin Üniversitesi Yayınları; 2013. p.13-29.

 • Caner Yüksel Ç. ;The Making of Western Anatolian Urban Centres: Spatial Transformation in Tire (14th - 16th Centuries). Pisa - İtalya: Edizioni Plus - Pisa University Press,; 2012

 • Erkul F, Caner Ç. ;Clemens Holzmeister, Biyografi ? Clemens Holzmeister, Biography (derleyen). In:A. Balamir editors. Clemens Holzmeister, Çağın Dönümünde Bir Mimar ? Clemens Holzmeister, An Architect at the Turn of an Era. İstanbul: Boyut Yayınları; 2010. p.173-176.

 • Katipoğlu C, Caner Yüksel Ç. ;Hagia Sophia Museum: A Humanist Project of the Turkish Republic. In:C. Bilsel, K. Esmark, N. Kızılyürek, and O. Rastrick editors. Power and Culture: Constructing Cultural Identity, Representing Social Power. Pisa - İtalya: Edizioni Plus, Pisa University Press; 2010. p.205-225.

 • Caner Ç, Yoncacı P. ;(Re)reading the Grand Ceremonial Hall in the Dolmabahçe Palace. In:P. François, T. Syrjämaa, and H. Terho editors. Power and Culture: New Perspectives on Spatiality in European History. Pisa - İtalya: Edizioni Plus, Pisa University Press; 2008. p.45-72.

 • Caner Ç. ;Townscape and Building Complexes in Medieval Western Anatolia under Turkish- Islamic Culture. In:J. Osmond and A. Cimdina editors. Power and Culture: Identity, Ideology, Representation. Pisa - İtalya: Edizioni Plus, Pisa University Press; 2007. p.27-48.

Makaleler


 • Caner Yüksel Ç. ;The Making of the Commercial Center in Tire (14th ? 16th Centuries). , 2015; 32(1):147-164. ( AHCI : Art and Humanities Index )

 • Caner Ç, Bakırer Ö. ;Aydınoğulları?ndan Osmanlıya Bir Batı Anadolu Kenti: Tire?nin Mekânsal Dönüşümü. Vakıflar Dergisi, 2014; (42):19-33. ( Tübitak/Ulakbilim/SBVT )

 • Caner Yüksel Ç. ;Aydınoğullarından Osmanlıya Tire Külliyeleri (14. - 16. Yüzyıllar). Türkiyat Araştırmaları, 2014; 11(20):7-39. ( EBSCO )

 • Caner Yüksel Ç. ;Aydınoğullarından Osmanlıya Bir Batı Anadolu Kenti: Tirenin Mekânsal Dönüşümü. Vakıflar Dergisi, 2014; :19-33.

Bildiriler


 • Caner Yüksel Ç. ;A Tale of Two Port Cities: Ayasoluk and Balat in the Principalities Period. METU TALKS Architectural History (56): ; 09/05/2017

 • Caner Yüksel Ç. ;Moderniteye Hazırlık: Aydınlanma Çağı ve 18. Yüzyıl Batı Avrupa Mimarlığı. Mimari Tasarım Kuramları Seminerleri: ; 30/03/2017

 • Caner Yüksel Ç. ;A Spatial Inquiry into Western anatolian Urban Centres. Planning and Design in Urban Conservation: ; 02/03/2017

 • Caner Yüksel Ç, Akar T. ;Osmanlı Mimarisi'nde Fevkani Camilerden Günümüze Mimari Aktarımlar. Çağımız Cami Mimarisinde Arayışlar Uluslararası Sempozyumu: Giresun Üniversitesi, Giresun; 18/11/2016 - 20/11/2016

 • Caner Yüksel Ç. ;Beylikler Döneminde İki Liman Yerleşimi: Ayasoluk ve Balat. Fen Bilimleri Enstitüsü Arkeometri Anabilim Dalı Seminerleri, 2016 Orta Doğu Teknik Üniversitesi: ; 15/04/2016

 • Caner Yüksel Ç. ;Selçuklu Döneminde Anadolu'da Ticaret Ticaret Yolları ve Kent Ağı. III. Uluslararası Selçuklu Kültür ve Medeniyeti Sempozyumu Selçuklular ve Haçlılar: Konya; 08/04/2016 - 10/04/2016

 • Caner Yüksel Ç. ;Bütünleş-ik Temalı 41. MOBBİG Toplantısında Başkent Üniversitesi, Mimarlık Bölümü adına çalıştay katılımcısı. 41. MOBBIG Toplantısı: ; 05/11/2015 - 06/11/2015

 • Caner Yüksel Ç. ;Principality Towns in Western Anatolia (14th- 15th Centuries) Rupture or Continuity?. EAHN 2015 International Scientific Thematic Conference, Entangled Histories Multiple Geographies: University of Belgrade, Belgrad; 14/10/2015 - 17/10/2015

 • Akar T, Caner Yüksel Ç. ;Representation of Power: Empire through the Endowment Deeds of Hagia Sophia. International Medieval Congress: Leeds University - Birleşik Krallık; 07/07/2014 - 10/07/2014

 • Caner Yüksel Ç. ;Türkiye Kentsel Morfoloji Araştırma Ağı Kuruluş Çalıştayı'nda katılımcı. Türkiye Kentsel Morfoloji Araştırma Ağı Kuruluş Çalıştayı: Mersin Üniversitesi, Mersin; 11/04/2014

 • Caner Yüksel Ç. ;Aydınoğullarından Osmanlıya Batı Anadolu Kentlerinin Mekânsal Dönüşümü. VIII. Milletlerarası Türkoloji Kongresi: İstanbul; 30/09/2013 - 04/10/2013

 • Akar T, Caner Yüksel Ç. ;Erol Apartmanı, Mersin. DOCOMOMO Türkiye - Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları VII.: Mersin; 16/12/2011 - 18/12/2011

 • Katipoğlu C, Caner Yüksel Ç. ;Cumhuriyetin Politik Simgesi Olarak Ayasofya Müzesi. 6. Uluslararası Kültür Araştırmaları Sempozyumu / Mekan ve Kültür: Kadir Has Üniversitesi - İstanbul; 07/09/2011 - 10/09/2011

 • Caner Yüksel Ç. ;14. - 16. Yüzyıllarda Batı Anadolu'da Ticaret ve Kent Ağı. CIEPO Uluslararası Osmanlı Öncesi ve Osmanlı Tarihi Araştırmaları 6. Ara Dönem Sempozyum: Uşak; 14/04/2011 - 16/04/2011

 • Caner Yüksel Ç, Akar T. ;Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü Yerleşkesi, Mersin. DOCOMOMO Türkiye - Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları VI.: Anadolu Üniversitesi - Eskişehir; 02/12/2010 - 04/12/2010

 • Akar T, Caner Yüksel Ç. ;Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü İdare Binası, Mersin. DOCOMOMO Türkiye - Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları VI.: Anadolu Üniversitesi - Eskişehir; 02/12/2010 - 04/12/2010

 • Caner Yüksel Ç. ;The Making of the Commercial Center in Tire (14th - 16th Centuries). I. Türkiye Mimarlık Tarihi Kongresi (Architectural History Conference / Turkey I): ODTÜ _ Ankara; 20/10/2010 - 22/10/2010

 • Caner Ç. ;Anadolu Selçuklu Dönemi Taçkapıları. Fen Bilimleri Enstitüsü Arkeometri Anabilim Dalı Seminerleri, 2010: ODTÜ - Ankara; 21/05/2010

 • Caner Ç. ;Batı Anadolu Türk-İslam Kültürlerinde Külliyeler ve Kentsel Doku. Fen Bilimleri Enstitüsü Arkeometri Anabilim Dalı Seminerleri, 2010: ODTÜ - Ankara; 21/05/2010

 • Caner Yüksel Ç. ;Batı Anadolu Kent Merkezleri Üzerine Mekansal Bir İrdeleme (14. - 16. Yüzyıllar). Fen Bilimleri Enstitüsü Arkeometri Anabilim Dalı Seminerleri, 2010: ODTÜ - Ankara; 21/05/2010

 • Caner Ç. ;Batı Anadoluda Beylikler Döneminde Ticaret ve Yapılı Çevre. XI. Ortaçağ Türk Dönemi Kazı Sonuçları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu: Ege Üniversitesi - İzmir; 17/10/2007 - 19/10/2007

 • Caner Ç. ;Analysis of a Medieval International Port Town as a Cultural Melting Pot: Ayasoluk in Aydınoğulları Period. XVIIth International Congress of Aesthetics ?Aesthetics Bridging Cultures: ODTÜ - Ankara; 09/07/2007 - 13/07/2007

 • Caner Ç. ;Anadolu Türk Mimarisinde Divriği Ulu Camisi, Türbesi, ve Şifahânesi: Mekânsal Örgütlenmede İşlevsel Çeşitliliğin İncelenmesi. Uluslararası Türk Sanatı ve Arkeolojisi Sempozyumu Rüçhan Arık ve M. Oluş Arık?a Armağan: ; 25/04/2007 - 27/04/2007

 • Caner Ç, Yoncacı P. ;Bir İmparatorluk Sahnesi: Dolmabahçe Sarayı Muayede Salonu. 150. Yılında Dolmabahçe Sarayı Uluslararası Sempozyumu: Domabahçe Sarayı _istanbul; 23/11/2006 - 25/11/2006

 • Caner Ç, Şimşek Kuran G. ;Searching Traces of a Donor: Sahip Ata in Seljuk Architecture. 1st CIB Endorsed METU Postgraduate Conference: ODTÜ, Ankara; 16/03/2006 - 18/03/2006

 • Caner Yüksel Ç. ;Yapı Elemanlarının Yapı Bağlamında İrdelenmesi: Anadolu Selçuklu Portalleri. Türkiye?de Sanat ve Mimarlık Tarihçiliği Sorunları: Erciyes Üniversitesi, Kayseri; 04/04/2005 - 06/04/2005

 • Caner Ç. ;Sahip Ata Medreselerinin Mimari Özellikleri Üzerine Karşılaştırmalı Bir Analiz. 1. Akşehir Sempozyumu: Akşehir, Konya; 16/10/2003 - 18/10/2003

 • Caner Ç. ;Anadolu Selçuklu Binalarında Portal Kompozisyonu ve Cephe Tasarımına Katkısı Uzerine Bir Çalışma. Sanat Tarihinde Gençler 2002 Semineri: İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul; 21/11/2002 - 22/11/2002