Öğr.Gör. SELİM SERTEL ÖZTÜRK

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı ProgramıTel : 0312 246 6666 / 1061
E-Posta : ssozturk[at]baskent.edu.tr
 • Yüksek Lisans (2014), Hacettepe Üniversitesi, İç Mimarlik Ve Çevre Tasarimi
 • Lisans (2009), Başkent Üniversitesi, İç Mimarlik Ve Çevre Tasarimi

Çalışma Alanları


 • İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI

Makaleler


 • Öztürk SS. ;HAREKETE DAYALI MİMARLIĞI YENİDEN DÜŞÜNMEK. SANAT YAZILARI (AHCI : Art and Humanities Index), 2016; 1300-6665(35):255-271.

Bildiriler


 • Öztürk SS. ;?DEMİR AĞLARLA ÖRDÜK ANAYURDU DÖRT BAŞTAN?: KAMUSAL ALAN VE KOLEKTİF BELLEK İLE KURULAN İLİŞKİ BAĞLAMINDA ANKARA TREN İSTASYONU (GAR) YAPISI. İMAS 2017: BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ; 24/04/2017 - 25/04/2017

 • Öztürk SS. ;DEMİRTAŞ KAMÇIL- RAHMİ BEDİZ ARŞİVİNE BAKMAK. ANKARA'DA İZ BIRAKAN MİMARLAR: VEKAM; 31/03/2017

 • Öztürk SS. ;NECDET CALP APARTMANI. Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları XII, DoCoMoMo Türkiye: ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ, SAMSUN; 16/12/2016 - 18/12/2016

 • Seyhan EC, Öztürk SS. ;BETWEEN OLD AND NEW: A READING ON CHANGING DYNAMICS IN ARCHITECTURE OVER THE COMIC BOOK `BATMAN: DEATH BY DESIGN. IX. European Conference on Social and Behavioral Sciences: PARİS, FRANSA; 03/02/2016 - 06/02/2016

 • Öztürk SS. ;RE-THINKING THE CONCEPT OF PROMENADE ARCHITECTURALE: IDEAS ON MOVEMENT IN THE ARCHITECTURE OF LE CORBUSIER AND BERNARD TSCHUMI. IX. European Conference on Social and Behavioral Sciences: PARİS, FRANSA; 03/02/2016 - 06/02/2016

 • Öztürk SS. ;ANKARA ORTAÇLI APARTMANI. Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları XI, DoCoMoMo Türkiye: Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu; 18/12/2015 - 19/12/2015

 • Öztürk SS. ;ANKARA CİHAD GÖKDAĞ VE ORTAKLARI APARTMANI. Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları XI, DoCoMoMo Türkiye: Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu; 18/12/2015 - 19/12/2015

 • Öztürk SS. ;MİMARİ İZLEĞİ TASARLAMAK: MEKÂNIN ÜRETİLMESİNDE SİNEMATOGRAFİK BİR YAKLAŞIM. 4. Ulusal İç Mimarlık Sempozyumu: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi; 06/05/2015 - 08/05/2015

 • Öztürk SS. ;MİMARİ İZLEĞİ TASARLAMAK: MEKÂNIN ÜRETİLMESİNDE SİNEMATOGRAFİK BİR YAKLAŞIM. 4. Ulusal İç Mimarlık Sempozyumu: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi; 06/05/2015 - 08/05/2015

 • Öztürk SS. ;Türkiye 2024: Gelecekte Türk İçmimarlığına Dair Öngörüler. 1. Uluslararası İçmimarlık Eğitimi Sempozyumu: Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi; 11/12/2014 - 12/12/2014