Öğr.Gör. NURTEN BEYTER

Gastronomi ve Mutfak Sanatları ProgramıTel : 0312 246 6666 / 1025
E-Posta : nbeyter[at]baskent.edu.tr
  • Doktora (2008), Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Gida Mühendisliği Anabilim Dali
  • Yüksek Lisans (1993), Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Gida Mühendisliği Anabilim Dali
  • Lisans (1990), Ankara Üniversitesi, Gida Mühendiliği Bölümü

Çalışma Alanları


  • GIDA BİLİMLERİ VE MÜHENDİSLİĞİ

Makaleler


  • Yemenicioğlu A, Günaydın N, Cemeroğlu B. Cloud Stabilization of Naturally Cloudy Apple Juices by Heat Treatments. Fruit Processing, 2000; 10(7):278-282.

  • Günaydın N, Velioğlu S, Cemeroğlu B. Doğal bulanık elma sularının bulanıklık düzeyi ve stabilitesine etki eden bazı faktörler. Gıda Sanayii, 1995; (37):18-22.

Bildiriler


  • Beyter N, Zıvalı E, Yalçın E. Türkiye'de Lisans Düzeyinde Gastronomi Eğitiminin Değerlendirilmesi. 4. Uluslararası Gastronomi Turizmi Araştırmaları Kongresi: Nevşehir; 19/09/2019 - 21/09/2019