Dr. Öğr. Üyesi TULGA ALBUSTANLIOĞLU

Gastronomi ve Mutfak Sanatları ProgramıTel : 0312 246 6718
E-Posta : tulga[at]baskent.edu.tr
Web : http://www.baskent.edu.tr/~tulga/

 • Doktora (2006), Ankara Üniversitesi, Klasik Arkeoloji
 • Yüksek Lisans (2000), Ankara Üniversitesi, Klasik Arkeoloji
 • Lisans (1990), Ankara Üniversitesi, Klasik Arkeoloji

Çalışma Alanları


 • KLASİK ARKEOLOJİ

Kitaplar


 • Uygur T, Turgut H. Tulga Albustanlıoğlu editors. Son Değişikliklerle Turizm Mevzuatı Gözden Geçirilmiş ve Genişletilmiş 2.Baskı. Ankara: Siyasal; 2015

 • Albustanlıoğlu T. İmparatorluk Mermer Ocaklarında Karşılaşılan R, RMA ve VFR Kısaltmalarının Ocak Organizasyonundaki Yeri. In:Tulga Albustanlıoğlu/Görkem Kökdemir editors. Orhan Bingöl'e 65.Yaş Armağanı/ A Festschrift for Orhan Bingöl on Ocasion of his 67th birthday. Ankara: Bilgin Kültür Sanat; 2013. p.25-33.

 • Albustanlıoğlu T. Tulga Albustanlıoğlu editors. Roma İmparatorluk Döneminde Mermer Ocakları Organizasyonu. Ankara: Bilgin Kültür Sanat; 2011

 • Albustanlıoğlu T. Roma İmparatorluk Mermer Ocağında Locus'un İşlevi. In:Tulga Albustanlıoğlu/Erhan Öztepe-Musa Kadıoğlu editors. Patronvs, Çoşkun Özgünel'e 65.Yaş Armağanı, Festschrift fur Coşkun Özgünel zum 65 Geburstag. İstanbul: Homer; 2007. p.29-35.

Makaleler


 • Albustanlıoğlu T, Güleç H. Roma İmparatorluk Dönemi Sikkelerinde Yer Alan Gastronomik Unsurlar. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 2020; (8):432-466. ( ULAKBIM, DOI, TUBITAK )

 • Albustanlıoğlu T. Göbeklitepe Uygarlık Tarihini Yeniden Yaziyor. TÜBİTAK Genç Bilim, 2019; (8):-.

 • Albustanlıoğlu T. Erythrai (Ildırı) Antik Kenti Taş Ocakları Yeni Bulgular. Arkeoloji ve Sanat Dergisi, 2019; (161):91-106. ( Tübitak Ulakbim )

 • Albustanlıoğlu T. Roma İmparatorluğunda Fırın Organizasyonu ve Ekmek Üretimi: Pompei Ekmeği Örneği. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 2019; 7(2):1344-1366. ( ULAKBIM, DOI, TUBITAK )

 • Albustanlıoğlu T. Anadolu'da Büyük İskender Efsanesi. Bütün Dünya, 2019; (6):67-72.

 • Albustanlıoğlu T. Anılarla Ankara. Bütün Dünya, 2018; (11):127-130.

 • Albustanlıoğlu T. Anadolu'nun Antik Dönem Piramitleri: Tümülüsler. Bütün Dünya, 2018; (9):107-109.

 • Albustanlıoğlu T. Zamanı Destana Dönüştüren Kent Troia. Bütün Dünya, 2018; (5):135-138.

 • Albustanlıoğlu T. Uygarlık Tarihinin Karakutusu Göbeklitepe. Bütün Dünya, 2017; (8):88-94.

 • Albustanlıoğlu T. Zeugma (Arulis) Taş Ocaklarında İsmi Belirlenen Bir başka Lejyon. Anadolu (Anatolia) Ankara Üniversitesi DTCF Dergisi, 2015; (Suppl41):135-158. ( Tübitak/Ulakbilim/SBVT )

 • Albustanlıoğlu T. Roma İmparatorluk Mermer OCaklarında Yazıt Kullanımı ve Bazı Ünik Örnekler. KÜTAKSAM Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi, 2013; 2(4):57-76. ( EBSCO )

 • Erdoğan N, Albustanlıoğlu T. Sustainable Tourism Development Exploring the Relations of Travel Agents Education and Experience to Their Attitues on Environmental Issues. İşletme Araştırmaları Dergisi, 2013; 5(2):105-122. ( ASOS )

 • Albustanlıoğlu T. Türkiye'de Kültürel Miras ve Korunması-Anadolu'nun İlkleri. ODTÜ'lüler Bülteni, 2011; (213):36-39.

 • Albustanlıoğlu T. Dokimeion Mermer Ocaklarının İşletme ve İhracat Organizasyonu. Anadolu Medeniyetleri Müzesi 2001 Yıllığı, 2002; (16):276-294.

 • Albustanlıoğlu T. Dokimeion Mermer Ocağı. İDOL Arkeoloji ve Arkeologlar Derneği Dergisi, 2001; (9):17-23.

 • Albustanlıoğlu T. Ankara Beypazarı Yalnızçam Köyü Ören Yeri Midir ?. Anadolu Medeniyetleri Müzesi 1995 Yıllığı, 1996; :215-232.

Bildiriler


 • Albustanlıoğlu T. Arkeoloji ve Yemek. Uluslararası Gazinatep Gastronomi Festivali Gastroantep: Gaziantep; 12/09/2019 - 15/09/2019

 • Albustanlıoğlu T. Antik Ocak Sahalarındaki Atık Malzemeden Son Kullanım Yerine: Antik Roma'nın Taş Organizasyonu. II.Uluslararası Yesemek Sempozyumu Tunç Çağından Orçağa Mimaride Heykel ve Taş: Ocak İşlemleri, İşçilik Koruma: Gaziantep; 06/11/2018 - 08/11/2018

 • Albustanlıoğlu T. Mimariden Tarihe Geçmişi Deşifre Edebilmek: Antik Taş Ocaklarındaki Yazıtlar Bize Neler Anlatıyor?. Başket Üniversitesi Güzel Sanatlar Birimi Konferansları: ; 27/04/2018

 • Albustanlıoğlu T. Zeugma-Arulis (Gümüşgün/Ehneş) Taş Ocakları. Eski Yakın Doğu?da taş Ocakları, Heykeltraşlık Atelyeleri ve Yesemek?in Yeri: Gaziantep; 07/11/2017 - 09/11/2017

 • Albustanlıoğlu T. Antik Taş Ocaklarında Bulunan Malzemelerinin Kültür Varlığı Olarak Değerlendirilmesi. Müzecilik Çalıştayı V Kültür Mirasını Korumada Müzelere Düşen Görevler: Ankara, Başkent Üniversitesi; 11/05/2017

 • Albustanlıoğlu T. IV.ODTÜ Arkeometri Çalıştayı. Ocak Alanlarında Roma İmparatorluğunun Farklı Stratejileri: Caesura-Officina: ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi; 07/05/2015 - 09/05/2015

 • Albustanlıoğlu T. Helen-Pers-Makedon Savaşlarının Doğu-Batı Yaklaşımına Etkileri. ASKAT Ankara Sanat Kültür Araştırmaları Merkezi: ASKAT; 14/03/2015

 • Albustanlıoğlu T. Ocak Yazıtları Işığında Roma Döneminde Mermer Organizasyonu. III.Uluslararası Mermer ve Doğaltaş Kongresi: İzmir; 05/02/2013 - 07/02/2013

 • Albustanlıoğlu T. Roma İmparatorluk Döneminde Mermer Ocakları Organizasyonu. ODTÜ Arkeometri Bölümü Haftasonu Seminerleri: Roma İmparatorluk Dönemi Mermer Ocakları Organizas; 17/10/2011 - 23/10/2011

 • Albustanlıoğlu T. Antik Anadolu'nun İlkleri. Bahçelievler Rotary Kulübü: Antik Anadolu Coğrafyasında İlkler; 06/10/2011

 • Albustanlıoğlu T. Dokimeion Işığı Altında İmparatorluk Yönetimindeki Mermer Ocaklarının İşletme Stratejisi ve Organizasyonu. Dokimeion Işığı Altında Anadolu Roma İmparatorluk Mermer Ocakları İşletme Stratejisi ve Organizsyonu: Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi; 19/11/2009

 • Albustanlıoğlu T. Büyük İskender. Kapadokya Rehberler Derneği Seminerleri: İl özel İdare Nevşehir; 10/12/2005 - 19/12/2005

 • Albustanlıoğlu T. Büyük İskender. Ankara Rehberler Derneği Seminerleri: Milli Kütüphane Ankara; 10/11/2005 - 17/11/2005

 • Gündüz S, Albustanlıoğlu T. Müze-Turist-Rehber Üçgeninde Rehberlerin Rolü. Neşehir MYO IV.Hafta Sonu Seminerleri: NeVşehir İl Özel İdare Toplantı Salonu; 01/01/1996 - 31/12/1997