Prof. Dr. GÖZEN GÜNER AKTAŞ

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı ProgramıTel : 0312 246 6666 / 1055
E-Posta : gaktas[at]baskent.edu.tr
 • Sanatta Yeterlilik (2009), Hacettepe Üniversitesi, İç Mimarlik Ve Çevre Tasarimi
 • Yüksek Lisans (1999), İhsan Doğramaci Bilkent Üniversitesi, İç Mimarlik Ve Çevre Tasarimi
 • Lisans (1997), İhsan Doğramaci Bilkent Üniversitesi, İç Mimarlik Ve Çevre Tasarimi

Çalışma Alanları


 • İÇ MİMARLIK

 • TASARIM

Kitaplar


 • Aktaş KO, Güner Aktaş G. Tasarım Eğitiminde Oluşan Atık Malzemelerin İç Mekanlarda Akustik / Dekoratif Modüler Paneller Olarak İleri Dönüşümü. In:Prof. Dr. Pelin Yıldız editors. Tasarım Eğitiminde Sıfır Atık Yaklaşımı. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Yayınlaı; 2019. p.1-10.

 • Güner Aktaş G. Disiplinler Ara Kesitinde İç Mimari Yaklaşımlar. In:İç Mimarlık Araştırnmaları Kitabı. Ankara: Başkent Üniversitesi; 2019. p.1-7.

 • Güner Aktaş G, Hersek CM. Gözen Güner Aktaş editors. Eski Mekan Yeni İşlev. Ankara: Başkent Üniversitesi Yayınları; 2017

 • Güner Aktaş G. `Eski Mekan: Tokat Yazmacılar Hanı. In:Gözen Güner Aktaş editors. Eski Mekan Yeni İşlev. Ankara: Başkent Üniversitesi Yayınları; 2017

 • Güner Aktaş G. Integration of Sustainability in Interior Architecture Education. In:Pop E., Barbu C., Zaharim A. editors. Recent Technological Advances in Education. Atiina: WSEAS Press; 2013

 • Güner Aktaş G. Social and Cultural Changes that Prepare Contemprary Shopping Centers in Turkey. In:Niola V., Ka-Long N. editors. Recent Researchers in Chemistry, Biology, Environment and Culture. Atina: WSEAS Press; 2011

 • Güner Aktaş G. Rekreasyon Anlayışındaki Değişimler ve Çağdaş Sosyal Mekanlardaki Sonuçları. In:Bozdayı A.M. editors. Çağdaş Kent Yaşamında Mekan Sorunları. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Yayınları; 2005

Makaleler


 • Güner Aktaş G. İçmimarlik Eğitiminde Üniversite-Sanayi İşbirliği Modeli: Yerinde, Yaparak Öğrenme. Sanat ve Tasarım Dergisi, 2019; :35-49.

 • Güner Aktqş G. Design Parameters and Initiatives for Ecological and Green Design in Interior Architecture. WSEAS Transactions on Energy and Development, 2013; 2(9):163-173. ( SCOPUS )

 • Yıldırım K, Ayalp N, Güner Aktaş G, Hidayetoğlu L. Consumer Perceptions and Functional Evaluations of Cash Desk Types in the Clothing Retail Context. International Journal of Retail & Distribution Management, 2014; 42(6):542-552. ( SCOPUS )

 • Güner Aktaş G. Ecological and Green Design Significances in Interior Spaces. Energy and Environmet and Structural Engineering Series, 2012; 4:244-249.

 • Güner Aktaş G. Çağdaş Kentlerin Yeni rekreasyon Mekanları Alışveriş Merkezleri. Standart Dergisi, 2012; (596):55-57.

 • Özcan Z, Ayalp N, Güner Aktaş G. A myth? Sustainable Tourism as a toll for Rescuing Traditional spaces: A case Study from Turkey Ankara. WIT Transactions on Ecology and the Environment, 2012; 161:297-306. ( SCOPUS )

 • Güner Aktaş G. Tarihe Işık Tutan mekanlar Yaratmak. İçmimar, 2012; :70-72.

 • Güner Aktaş G. Interior Space Organizations of Shooping Centers that Form with Public Social and Cultural Changes. International Journal of Energy and Environmet, 2012; 6(2):284-291.

 • Güner Aktaş G. Sustainable Design Proposals in Shopping Center Public Interiors. International Journl of Energy and Environmet, 2012; 6(1):109-116.

 • Güner Aktaş G. Anadolu'da Toplumsal Yaşamın Mekansal İzleri. Sanat ve Tasarım Dergisi, 2011; (7):55-68.

 • Güner Aktaş G. Çağdaş Alışveriş Merkezlerinde Rekreasyonel İçmekan Organizasyonu Önerileri. Sanat ve Tasarım Dergisi, 2011; 1(1):1-13.

 • Güner Aktaş G. Çağdaş Rekreasyon Mekanları Olarak Alışveriş Merkezlerinde İçmekan Kurgusu. Sanat Yazıları, 2009; 21:23-40.

Bildiriler


 • Güner Aktaş G. A Bauhaus-Oriented Model In Interior Architecture Education: Think / Design / Create. 2. International Education in Interior Architecture Education Syposium: Ankara; 14/05/2019 - 15/05/2019

 • Güner Aktaş G, Küçüktaşdemir G. İç Mimarlık Eğitiminde Konut Üzerinden Öğrenme Deneyimi. İstanbul 1. Konut Kurultayı: İstanbul; 10/05/2018 - 11/05/2018

 • Güner Aktaş G. Transformation of Recreational Public Space Interiors with the Changes in Political Perspectives After 2002, Acase from Turkey. 23.IAPS Conference: Transitions to Sustinable Societies: Timişoara; 24/07/2014 - 27/07/2014

 • Güner Aktaş G. Rethinging the Concept of Space in Interior Design Education. 2. ICAUD International Conference on Architecture and Urban Design: Tiran; 08/05/2014 - 10/05/2014

 • Güner Aktaş G, Ayalp N. Rethinking Rehabilitation Projects in Lost Urban Spaces, A Case From Traditional Urban Core, Hamamönü Ankara. Meeting of The World Society Ekistiks: Ankara; 08/07/2013 - 10/07/2013

 • Güner Aktaş G. Sustainable Initiatives, Ecological and Green Design İmplimentations in Interior Architecture Education. 9. International Conference on Educational Technologies: Kuala Lumpur; 02/04/2013 - 04/04/2013

 • Güner Aktaş G. Ecological Approaches and Green Design Implimentations in Interior Architecture. 7. International Conference on Energy and Environment: Greece; 14/07/2012 - 17/07/2012

 • Güner Aktaş G. Hierarchy in Space Definition of Interiors within the Shopping Centers as Recreational Public Spaces, A Case from Ankara Turkey. 22. IAPS International Conference on Human Experience in the Natural and teh Built Environmet: Glasgow; 24/06/2012 - 29/06/2012

 • Güner Aktaş G. İçmimarlıkta Çağdaş bir Olgu: İçmekanda Sürdürülebilirlik Kavramı. 10. Ulusal Sanat Sempozyumu: Ankara; 07/06/2012 - 09/06/2012

 • Güner Aktaş G. The Effects of Public Life on Interior Space Organizations. 2. International Conference n Art and Culture: Montreux; 29/12/2011 - 31/12/2011

 • Güner Aktaş G, Bozdayı M. Transformations of Traditional Turkish Housing to Recreational Housing Complexes. IAPS International Network Symposium: Korea; 10/10/2011 - 14/10/2011

 • Güner Aktaş G. Sustainable Approaches in Shopping Center Public Interiors: Lighting And Finishing Materials. 2. International Conferance on Urban Sıstainabilty, Cultural Sustainability: Prag; 26/08/2011 - 28/08/2011

 • Güner Aktaş G. Anadolu Kültüründe Rekreasyon Mekanları ve Rekreasyon Kavramı. 2. Ulusal İçmimarlık Sempozyumu: Mekan Tasarımında Kültürel Veriler: İstanbul; 20/10/2010 - 22/10/2010

 • Güner Aktaş G. Contribution of Natural Lighting to the Concept of Interior Sustainablity in the Food Court Areas of Shopping Centers. International Sustainable Building Symposium,ISBS Proceddings: Ankara; 26/05/2010 - 28/05/2010

Sanatsal Etkinlikler


 • İç Mimarlık Mezuniyet Sergisi- 2019, GSTMF Serg, Salonu 21/06/2019

 • Tasarım Eğitiminde Sıfır Atık Çalıştayı, Hacettepe Üniversitesi, Ankara 15/01/2019

 • İç Mimarlk Mezuniyet Pojeleri Sergisi 2018, Koleksiyon Sergi Salonu Ankara 30/05/2018

 • Konya Tantavi Ambarı Yeniden İşlevlendirme Projesi, Başket Üni. GSTMF, C Blok 1. Kat İÇT Sergi Alanı 09/06/2017

 • International Design Week, Kuzey Kıbrıs 20/05/2015

 • International Design Week: The Design Game, Kuzey Kıbrıs 24/04/2013

 • Tasarım Çalıştayı 2, Ankara 10/07/2012

 • Tasarım Çalıştayı 1, Ankara 03/08/2011

 • Sanat ve Tasarım Eğitiminde Görsel Kültür Kuramı, Ankara 06/03/2011