Dr. Öğr. Üyesi ELİF SELENA AYHAN KOÇYİĞİT

Mimarlık ProgramıTel : 0312 246 6666 / 1064
E-Posta : esayhan[at]baskent.edu.tr
 • Doktora (2018), Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Kültürel Mirasi Koruma
 • Yüksek Lisans (2008), Hochschule Anhalt/ Dia (Dessau Institute Of Architecture), Mimarlik
 • Lisans (2005), İhsan Doğramaci Bilkent Üniversitesi, Kentsel Tasarim Ve Peyzaj Mimarliği

Çalışma Alanları


 • KENTSEL KORUMA

 • KENTSEL TASARIM

Ödüller


 • Ayhan Koçyiğit ES. Koç Üniversitesi-VEKAM Kütüphanesi ve Arşivi Araştırma Ödülü. Koç Üniversitesi-VEKAM", Ankara", 30/06/2017.

Projeler


 • Bayraktar N, Şumnu U, Ayhan ES, Şumnu EA. Ankara'da 1930-1980 Yılları Arası Sivil Mimari Kültür Mirası: Araştırma, Belgeleme ve Koruma Ölçütleri Geliştirme Projesi. ", ", TÜBİTAK", 15/12/2014.

Kitaplar


 • Ayhan Koçyiğit ES. Modern Dönem Mimari Mirasının Korunması. In:Nuray Bayraktar editors. Sivil Mimari Bellek Ankara 1930-1980. Ankara: VEKAM Yayınları; 2017. p.257-287.

 • Uysal YY, Bayraktar N, Şumnu U, Karakuş Candan T. Nuray Bayraktar, Elif Selena Ayhan, Y. Yeşim Uysal, Umut Şumnu editors. Sivil Mimari Bellek Ankara: 1930-1980 Sergi Kataloğu. Ankara: VEKAM Yayınları; 2014

Makaleler


 • Ayhan Koçyiğit ES, Etyemez Çıplak L, Acar Y. 100. Yıl Çarşısı Koruma - Yıkım Tartışmaları ve Ulus Tarihi Kent Merkezine Bütüncül Yaklaşım Önerisi. Mimarlık, 2020; (415):14-19. ( Avery lndex to Architectural Periodicals (AIAP) )

 • Ayhan Koçyiğit ES. A Tale of Ulus Square: Emergence, Transformation and Change. Ankara Araştırmaları Dergisi, 2019; 7(1):27-73. ( EBSCOhost )

 • Ayhan ES. Gazi Mahallesi. Mimarlık, 2013; (370):32-. ( Avery lndex to Architectural Periodicals (AIAP) )

Bildiriler


 • Ayhan Koçyiğit ES. Major Ideological Shifts in Turkey and Their Impact on Conservation of Urban Heritage in Ankara. ACHS 2020 FUTURES - Association of Critical Heritage Studies 5th Biennial Conference: ; 26/08/2020 - 30/08/2020

 • Ayhan Koçyiğit ES. Bir Yazar, Bir Editör, Bir Hakem: Makale Süreci. Bilimsel Çalışmalar ve Akademik Yazım Eğitimi: Vekam, Ankara; 25/09/2019 - 26/09/2019

 • Ayhan Koçyiğit ES. Ulus Meydanı: Oluşum, Dönüşüm ve Değişimin Hikayesi. Koruma Uzmanları Derneği, Ankara: ; 22/05/2019

 • Ayhan Koçyiğit ES. Dönüşen Bahçelievlerde İki Kadri Erkman Yapısı. Kadri Erkman/ Ankarada İz Bırakan Mimarlar: VEKAM/ Ankara; 17/05/2019

 • Ayhan Koçyiğit ES. Ankara Kuğulupark Apartmanı. Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları XII, DoCoMoMo Türkiye: Tekirdağ, Türkiye; 10/05/2019 - 12/05/2019

 • Ayhan Koçyiğit ES. Ulus Meydanı: Oluşum, Dönüşüm ve Değişimin Hikayesi. VEKAM Araştırma Sunumları 2018: VEKAM, Ankara; 23/12/2018

 • Bilgin Altınöz G, Ayhan Koçyiğit ES, Özçakır Ö, Etyemez Çıplak L. Ankaranın Kültürel Mirasının Çok Katmanlılığı. TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi Kent İzleme Merkezi Sunumları: TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Ankara; 17/12/2018

 • Ayhan Koçyiğit ES. Ankara Ulus Square: Transformation of a Public Open Space from Roman Galatia to Turkish Republic. ANAMED Fellows Symposium: ANAMED, İstanbul; 20/04/2016 - 22/04/2016

 • Ayhan Koçyiğit ES. A Tale Of Three Public Squares: Developing Management Strategies for Continuity of Historic Urban Areas Through The Cases of Atpazarı, Ulus and Kızılay in Ankara. ANAMED In-house Presentations: ANAMED, İstanbul; 16/12/2015

 • Ayhan Koçyiğit ES. An Inquiry on The Continuity of Public Open Spaces In Historic Ankara. Yeni Araştırma Projeleri: Anadolu'da Tarih ve Arkeoloji: VEKAM, Ankara; 20/11/2015

 • Ayhan ES. Taşkent Caddesi No: 35, Alev Apartmanı. Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları X, DoCoMoMo Türkiye: Erzurum, Atatürk Üniversitesi; 31/10/2014 - 02/11/2014

 • Ayhan ES. Ankara/ 52. Sokak 33. Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları X, DoCoMoMo Türkiye: Erzurum, Atatürk Üniversitesi; 31/10/2014 - 02/11/2014

 • Ayhan ES. Ankara / Emek, 47. Sokak 29 Numaralı Konut. Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları IX, DoCoMoMo Türkiye: Antalya, Akdeniz Üniversitesi; 06/12/2013 - 08/12/2013

 • Ayhan ES. Ankara/ Emek, 4. Cadde 134 Numaralı Konut. Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları IX, DoCoMoMo Türkiye: Antalya, Akdeniz Üniversitesi; 06/12/2013 - 08/12/2013

 • Bayraktar N, Ayhan ES, Bahar D. Ankara'da Yerleşim Ölçeğinde Modern Konut Uygulamaları. Başkent Oluşunun 90. Yılında Ankara: 1923-2013 Sempozyumu: Ankara, Ankara Üniversitesi; 07/10/2013 - 08/10/2013

 • Avcı D, Ayhan ES, Dinler M, Ekmkçi OT. Sivrihisar Koruma ve Yönetim Planı Önerisi. Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları VIII, DoCoMoMo Türkiye: Kocaeli, Kocaeli Üniversitesi; 12/10/2012 - 14/10/2012

 • Bayraktar N, Ayhan ES. M. Rıfat Akar Evi. Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları VIII, DoCoMoMo Türkiye: Kocaeli, Kocaeli Üniversitesi; 12/10/2012 - 14/10/2012

 • Aktuna ME, Avcı D, Ayhan ES, Dinler M. Gaziantep, Emir Ali Hanı Koruma ve Restorasyon Projesi. II. Ulusal Mimari Koruma Proje ve Uygulamaları Sempozyumu: Ankara; 29/04/2011 - 30/04/2011

Sanatsal Ödüller


 • Kentsel Tasarım ve Mimari Proje: Satınalma Ekip Başı: Selami Demiralp, Burak Özdöver Yardımcılar: Cem H. Türkel, Levent Kalaç, Elif Selena Ayhan, Fulya Cönger / Bursa Osmangazi Belediyesi Kızyakup Kent Parkı Kentsel Tasarım ve Mimari Proje Yarışması 26/05/2006 Bursa

 • Kentsel Tasarım Projesi: Mansiyon Ekip Başı: Sunay Erdem, Günay Erdem, Barış Ekmekçi, Mehmet N. Özer Yardımcılar: Engin Esen, Pınar Dursun, Elif S. Ayhan, Fulya Cönger, Kamil G. Çiçek / İstanbul-Beylikdüzü Cumhuriyet Caddesi ve Yakın Çevresi Kentsel Tasarım Yarışması 10/03/2006 İstanbul

 • Mimari ve Kentsel Planlama Projesi: Satınalma Ekip Başı: Sunay Erdem, Günay Erdem Yardımcılar: Yeliz Kahya, Elif Selena Ayhan, Fulya Cönger, Erol Şahin, Pınar Dursun / Bursa Santral Garaj Kent Meydanı Mimari ve Kentsel Planlama Proje Yarışması 26/12/2005 Bursa