Öğr.Gör. ELİF SELENA AYHAN KOÇYİĞİT

Mimarlık ProgramıTel : 0312 246 6666 / 1064
E-Posta : esayhan[at]baskent.edu.tr
 • Yüksek Lisans (2008), Hochschule Anhalt/ Dia (Dessau Institute Of Architecture), Mimarlik
 • Lisans (2005), İhsan Doğramaci Bilkent Üniversitesi, Kentsel Tasarim Ve Peyzaj Mimarisi

Çalışma Alanları


 • KENTSEL KORUMA

 • KENTSEL TASARIM

Ödüller


 • Ayhan Koçyiğit ES. ;Koç Üniversitesi-VEKAM Kütüphanesi ve Arşivi Araştırma Ödülü. Koç Üniversitesi-VEKAM", Ankara", 30/06/2017.

Projeler


 • Bayraktar N, Şumnu U, Ayhan ES, Şumnu EA. ;Ankara'da 1930-1980 Yılları Arası Sivil Mimari Kültür Mirası: Araştırma, Belgeleme ve Koruma Ölçütleri Geliştirme Projesi. ", ", TÜBİTAK", 15/12/2014.

Kitaplar


 • Ayhan Koçyiğit ES. ;Modern Dönem Mimari Mirasının Korunması. In:Nuray Bayraktar editors. Sivil Mimari Bellek Ankara 1930-1980. Ankara: VEKAM Yayınları; 2017. p.257-287.

 • ;Nuray Bayraktar, Elif Selena Ayhan, Y. Yeşim Uysal, Umut Şumnu editors. Sivil Mimari Bellek Ankara: 1930-1980 Sergi Kataloğu. Ankara: VEKAM Yayınları; 2014

 • Bayraktar N, Ayhan ES, Bahar D. ;Ankara'da Yerleşim Ölçeğinde Modern Konut Uygulamaları. In:Prof. Dr. Ayşegül Köroğlu editors. Başkent Oluşunun 90. Yılında Ankara: 1923-2013 Sempozyumu. Ankara: Ankara Üniversitesi Yayınları; 2014. p.137-156.

Makaleler


 • Ayhan ES. ;Ankara Gazi Mahallesi. Mimarlık Dergisi, 2013; (370):32-.

Bildiriler


 • Ayhan Koçyiğit ES. ;Ankara Ulus Square: Transformation of a Public Open Space from Roman Galatia to Turkish Republic. ANAMED Fellows Symposium: ANAMED, İstanbul; 20/04/2016 - 22/04/2016

 • Ayhan Koçyiğit ES. ; A Tale Of Three Public Squares: Developing Management Strategies for Continuity of Historic Urban Areas Through The Cases of Atpazarı, Ulus and Kızılay in Ankara. ANAMED In-house Presentations: ANAMED, İstanbul; 16/12/2015

 • Ayhan Koçyiğit ES. ;An Inquiry on The Continuity of Public Open Spaces In Historic Ankara. Yeni Araştırma Projeleri: Anadolu'da Tarih ve Arkeoloji: VEKAM, Ankara; 20/11/2015

 • Ayhan ES. ;Ankara / 52. Sokak 33. Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları X, DoCoMoMo Türkiye: Erzurum, Atatürk Üniversitesi; 31/10/2014 - 02/11/2014

 • Ayhan ES. ;Taşkent Caddesi No: 35, Alev Apartmanı. Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları X, DoCoMoMo Türkiye: Erzurum, Atatürk Üniversitesi; 31/10/2014 - 02/11/2014

 • Ayhan ES. ;Ankara / Emek, 4. Cadde 134 Numaralı Konut. Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları IX, DoCoMoMo Türkiye: Antalya, Akdeniz Üniversitesi; 06/12/2013 - 08/12/2013

 • Ayhan ES. ;Ankara / Emek, 47. Sokak 29 Numaralı Konut. Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları IX, DoCoMoMo Türkiye: Antalya, Akdeniz Üniversitesi; 06/12/2013 - 08/12/2013

 • Bayraktar N, Ayhan ES, Bahar D. ;Ankara'da Yerleşim Ölçeğinde Modern Konut Uygulamaları. Başkent Oluşunun 90. Yılında Ankara: 1923-2013 Sempozyumu: Ankara, Ankara Üniversitesi; 07/10/2013 - 08/10/2013

 • Bayraktar N, Ayhan ES. ;M. Rıfat Akar Evi. Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları VIII, DoCoMoMo Türkiye: Kocaeli; 12/10/2012 - 14/10/2012

 • Avcı D, Ayhan ES, Dinler M, Ekmkçi OT. ;Sivrihisar Koruma ve Yönetim Planı Önerisi. II. Ulusal Mimari Koruma Proje ve Uygulamaları Sempozyumu: Ankara; 29/04/2011 - 30/04/2011

 • Aktuna ME, Avcı D, Ayhan ES, Dinler M. ;Gaziantep, Emir Ali Hanı Koruma ve Restorasyon Projesi. II. Ulusal Mimari Koruma Proje ve Uygulamaları Sempozyumu: Ankara; 29/04/2011 - 30/04/2011