Dr. Öğr. Üyesi EYLEM TATAROĞLU

Grafik Tasarımı ProgramıTel : 0312 246 6666 / 1039
E-Posta : etataroglu[at]baskent.edu.tr
 • Doktora (2009), Gazi Üniversitesi, Resim-İş Öğretmenliği
 • Yüksek Lisans (2004), Gazi Üniversitesi, Resim-İş Öğretmenliği
 • Lisans (2002), Gazi Üniversitesi, Güzel Sanatlar Eğitimi

Çalışma Alanları


 • ALAN EĞİTİMİ

 • PLASTİK SANATLAR

Patentler


 • Öztemiz CT, Tataroğlu E. ;TASARIM, TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ, 19/10/2015

 • Öztemiz CT, Tataroğlu E. ;Endüstriyel Tasarım- Gastropoda Elektrikli Ocak, Türk Patent Enstitüsü, 22/12/2015

 • Öztemiz CT, Tataroğlu E. ;ENDÜSTRİYEL TASARIM, TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ, 22/12/2015

 • Yildirim G, Tataroğlu E. ;TASARIM, TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ, (Başvuru)

Projeler


 • Tataroğlu YD, Türkkan YD, Türkkan ÖG, Toraman AG, Birben UE, Çabuk A. ;Üstün Yetenekli ve Üstün Zekalı Çocuklarla Yaz Okulları Projesi. Başkent Üniversitesi Rektörlük ve Fakülte Bültenleri ", Başkent Üniversitesi GSTMF", Başkent Üniversitesi", 03/07/2015.

 • ;Otizm Vakfı-Başkent Üniversitesi Yaz Okulu Projesi. Gazete ve Bültenlerde ", Başkent Üniversitesi", Başkent Üniversitesi", 31/07/2013.

 • Tataroğlu YD, Toraman AG, Aktaş US. ;Üstün Yetenekli ve Üstün Zekalı Çocuklarla Yaz Okulu Projeleri. Başkent Üniversitesi Rektörlük ve Fakülte Bültenleri ", Başkent Üniversitesi GSTMF", Başkent Üniversitesi", 28/06/2013.

 • ;Otizm Vakfı-Başkent Üniversitesi Yaz Okulu Projesi. Gazete ve Bültenlerde ", Başkent Üniversitesi", Başkent Üniversitesi", 09/08/2012.

Kitaplar


 • Tataroğlu E. ;Meta-Aestheticsin Fine Arts and Design Education. Saarbrücken: Lap Lambert Academic Publishing; 2016

 • Peşkersoy E, Yildirim O. ;Prof. Hasan PEKMEZCİ editors. Ortaokul (5-8. Sınıflar) Görsel Sanatlar Dersi Öğretim Programı ve Öğretmen Kılavuzu. ANKARA: MEB; 2016

 • Peşkersoy E, Yildirim O. ;Prof. Hasan PEKMEZCİ editors. İlköğretim (1-8. Sınıflar) Görsel Sanatlar Dersi Öğretim Programı ve Öğretmen Kılavuzu. İstanbul: Kelebek Matbaacılık; 2007

 • Şahinel MG, Budak A, Karagöz B, Peşkersoy E. ;Görsel Sanatlar Dersi (1-8. Sınıflar) Öğretim Programı ve Kılavuzu. Ankara: Devlet Kitapları Müdürlüğü; 2007

Makaleler


 • Tataroğlu E. ;Expectations- Satifaction- Needs of the Faculty of Fine Arts Students from the Design Programs and Solutions. International Journal of Sciences, 2016; 5(6):95-101. ( Index Copernicus )

 • Tataroğlu E. ;DIFFERENCES IN META-AESTHETIC CONSCIOUSNESS IN STUDENTS TAKING FINE ARTS, DESIGN AND ACADEMY EDUCATION. Educational Research and Reviews, 2016; 11(11):1043-1055. ( Journals Indexed in Eric )

 • Tataroğlu E. ;Effects of art/design education on meta-esthetics consciousness of fine arts students. Educational Research and Reviews, 2015; 10(77):912-922. ( Journals Indexed in Eric )

 • Tataroğlu E. ;A SPECIAL EXPERIENCE IN ART EDUCATION:. European Journal of Business and Social Sciences, 2013; 1(11):63-68. ( EBSCO,MLA, DOAJ )

 • Tataroğlu E. ;Osmanlı Minyatürlerinde ve Batı Güzel Sanatlarında Evrenin Yaradılışı Miti. AKDENİZ SANAT DERGİSİ, 2012; 5(9):112-122.

 • Tataroğlu E. ;1975-2011 Yılları Arasında Resim/Sanat Derslerinin Değişen Adı ve İçeriğinin Ders Saati Ölçeğinde Değerlendirmesi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 2012; 11(39):408-425. ( Tübitak/Ulakbilim/SBVT )

 • Tataroğlu E. ;Evaluation of Visual Arts Lesson Gains According to the Learning Steps of Cognitive,Affective, Pyschomotor Areas. European Journal of Educational Research, 2012; 1(2):65-83. ( AERA/EBSCO )

 • Tataroğlu E. ;Evaluation of Assesment -Evaluation Method, Technique and Instruments of Curriculum of Primary Education Visual Arts Course (Classes 1-8) within Framework of Constructivisit Approach. European Journal of Educational Studies, 2011; 1(3):157-162. ( SCOPUS, DOAJ, EBSCO, Index Copernicus, Ulakbim, Türkiye Atıf Dizini )

 • Tataroğlu E. ;Görsel Sanatlar Ders Kazanımlarının Bilişsel-Duyuşsal-Psikomotor Alan Becerilerinin Aşamalarına Göre Sınıflandırılması. Milli Eğitim, 2011; 40(190):122-144. ( Tübitak/Ulakbilim/SBVT )

Bildiriler


 • Tataroğlu E, Aktaş S. ;Otizm ve Sanat Eğitimi: Seramik ve Resim Dersleriyle Özel Bir Deneyim. 1. Kıbrıs Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi (CICER'12): KKTC; 06/12/2012 - 09/12/2012

 • Tataroğlu E. ;Osmanlı Minyatürlerinde ve Batı Güzel Sanatlarında Evrenin Yaradılışı Miti. I. International Book Arts Symposium and Marbling Art Workshop: ANTALYA, Akdeniz Üniversitesi; 22/03/2012 - 24/03/2012

 • Tataroğlu E. ;Osman Hamdi Bey: 19.Yüzyılın Türk Müzecisi-Devlet Adamı-Ressamı-Sanat Eğitimcisi-Arkeoloğu. 3.rd International Conference on Educational Sciences: KKTC; 22/06/2011 - 25/06/2011

 • Tataroğlu E. ;Türkiye'de Sanat Eğitimi Tarihine Genel Bir Bakış Çerçevesinde Yeni İlköğretim Programının Değerlendirilmesi -İsmail Hakkı Baltacıoğlu/İsmail Hakkı Tonguç-. I. Ulusal Sanat ve Tasarım Eğitimi Sempozyumu: BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ-ANKARA; 27/04/2011 - 29/04/2011

 • Tataroğlu E. ;"Value" In Aesthetics and The Education- Commodity/Objects Approach of the Uniersity Students Who Are Being Educated in Arts-". International Turkish Art Workshop: ABD-Florida; 14/04/2011 - 19/04/2011

 • Tataroğlu E. ;Sanatın Geldiği Nokta-Karşılaştırmalı Bir Çözümleme Denemesi. GSTMF Bilimsel Araştırmalar Sempozyumu III: BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ-ANKARA; 28/04/2010

 • Tataroğlu E. ;Sanat Eğitiminde `Duyarlılık' ve Estetik Disiplinin Önemi. 2. Ulusal Güzel Sanatlar Eğitimi Sempozyumu: ÇANAKKALE; 08/04/2010 - 10/04/2010