Doç. Dr. EYLEM TATAROĞLU

Grafik Tasarımı ProgramıTel : 0312 246 6666 / 1039
E-Posta : etataroglu[at]baskent.edu.tr
 • Doktora (2009), Gazi Üniversitesi, Güzel Sanatlar Eğitimi
 • Yüksek Lisans (2004), Gazi Üniversitesi, Güzel Sanatlar Eğitimi
 • Lisans (2002), Gazi Üniversitesi, Güzel Sanatlar Eğitimi

Çalışma Alanları


 • ALAN EĞİTİMİ

 • PLASTİK SANATLAR

Patentler


 • Öztemiz CT, Tataroğlu E. TASARIM, TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ, 19/10/2015

 • Öztemiz CT, Tataroğlu E. Endüstriyel Tasarım- Gastropoda Elektrikli Ocak, Türk Patent Enstitüsü, 22/12/2015

 • Öztemiz CT, Tataroğlu E. ENDÜSTRİYEL TASARIM, TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ, 22/12/2015

 • Yildirim G, Tataroğlu E. TASARIM, TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ, (Başvuru)

Projeler


 • Tataroğlu YD, Türkkan YD, Türkkan ÖG, Toraman AG, Birben UE, Çabuk A. Üstün Yetenekli ve Üstün Zekalı Çocuklarla Yaz Okulları Projesi. Başkent Üniversitesi Rektörlük ve Fakülte Bültenleri ", Başkent Üniversitesi GSTMF", Başkent Üniversitesi", 03/07/2015.

 • Otizm Vakfı-Başkent Üniversitesi Yaz Okulu Projesi. Gazete ve Bültenlerde ", Başkent Üniversitesi", Başkent Üniversitesi", 31/07/2013.

 • Tataroğlu YD, Toraman AG, Aktaş US. Üstün Yetenekli ve Üstün Zekalı Çocuklarla Yaz Okulu Projeleri. Başkent Üniversitesi Rektörlük ve Fakülte Bültenleri ", Başkent Üniversitesi GSTMF", Başkent Üniversitesi", 28/06/2013.

 • Otizm Vakfı-Başkent Üniversitesi Yaz Okulu Projesi. Gazete ve Bültenlerde ", Başkent Üniversitesi", Başkent Üniversitesi", 09/08/2012.

Kitaplar


 • Tataroğlu E. Meta-Aestheticsin Fine Arts and Design Education. Saarbrücken: Lap Lambert Academic Publishing; 2016

 • Peşkersoy E, Yildirim O. Prof. Hasan PEKMEZCİ editors. Ortaokul (5-8. Sınıflar) Görsel Sanatlar Dersi Öğretim Programı ve Öğretmen Kılavuzu. ANKARA: MEB; 2016

 • Peşkersoy E, Yildirim O. Prof. Hasan PEKMEZCİ editors. İlköğretim (1-8. Sınıflar) Görsel Sanatlar Dersi Öğretim Programı ve Öğretmen Kılavuzu. İstanbul: Kelebek Matbaacılık; 2007

 • Şahinel MG, Budak A, Karagöz B, Peşkersoy E. Görsel Sanatlar Dersi (1-8. Sınıflar) Öğretim Programı ve Kılavuzu. Ankara: Devlet Kitapları Müdürlüğü; 2007

Makaleler


 • Tataroğlu E. OSMAN HAMDİ BEY: 19.YÜZYILIN TÜRK MÜZECİSİ-DEVLET ADAMI-RESSAMI-SANAT EĞİTİMCİSİ-ARKEOLOĞU. Milli Eğitim, 2019; 48(221):175-185. ( Tübitak/Ulakbilim/SBVT )

 • Tataroğlu E. Evaluation of Turkey's 2013 Visual Arts (Grades 1-8) Curriculum. Educational Research and Reviews, 2019; 14(3):87-113. ( ERIC )

 • Tataroğlu E. Expectations- Satifaction- Needs of the Faculty of Fine Arts Students from the Design Programs and Solutions. International Journal of Sciences, 2016; 5(6):95-101. ( CiteFactor,DRJI,SOBIAD,ResearhBib,ULAKBİM TR dizin )

 • Tataroğlu E. DIFFERENCES IN META-AESTHETIC CONSCIOUSNESS IN STUDENTS TAKING FINE ARTS, DESIGN AND ACADEMY EDUCATION. Educational Research and Reviews, 2016; 11(11):1043-1055. ( ERIC )

 • Tataroğlu E. Effects of art/design education on meta-esthetics consciousness of fine arts students. Educational Research and Reviews, 2015; 10(77):912-922. ( ERIC )

 • Tataroğlu E. A SPECIAL EXPERIENCE IN ART EDUCATION:. European Journal of Business and Social Sciences, 2013; 1(11):63-68. ( EBSCO,MLA, DOAJ )

 • Tataroğlu E. Osmanlı Minyatürlerinde ve Batı Güzel Sanatlarında Evrenin Yaradılışı Miti. AKDENİZ SANAT DERGİSİ, 2012; 5(9):112-122.

 • Tataroğlu E. Evaluation of Visual Arts Lesson Gains According to the Learning Steps of Cognitive,Affective, Pyschomotor Areas. European Journal of Educational Research, 2012; 1(2):65-83. ( ERIC )

 • Tataroğlu E. 1975-2011 Yılları Arasında Resim/Sanat Derslerinin Değişen Adı ve İçeriğinin Ders Saati Ölçeğinde Değerlendirmesi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 2012; 11(39):408-425. ( EBSCO,MLA, DOAJ )

 • Tataroğlu E. Görsel Sanatlar Ders Kazanımlarının Bilişsel-Duyuşsal-Psikomotor Alan Becerilerinin Aşamalarına Göre Sınıflandırılması. Milli Eğitim, 2011; 40(190):122-144. ( Tübitak/Ulakbilim/SBVT )

 • Tataroğlu E. Evaluation of Assesment -Evaluation Method, Technique and Instruments of Curriculum of Primary Education Visual Arts Course (Classes 1-8) within Framework of Constructivisit Approach. European Journal of Educational Studies, 2011; :-. ( SCOPUS, DOAJ, EBSCO, Index Copernicus, Ulakbim, Türkiye Atıf Dizini )

Bildiriler


 • Tataroğlu E, Aktaş S. Otizm ve Sanat Eğitimi: Seramik ve Resim Dersleriyle Özel Bir Deneyim. 1. Kıbrıs Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi (CICER'12): KKTC; 06/12/2012 - 09/12/2012

 • Tataroğlu E. Osmanlı Minyatürlerinde ve Batı Güzel Sanatlarında Evrenin Yaradılışı Miti. I. International Book Arts Symposium and Marbling Art Workshop: ANTALYA, Akdeniz Üniversitesi; 22/03/2012 - 24/03/2012

 • Tataroğlu E. Osman Hamdi Bey: 19.Yüzyılın Türk Müzecisi-Devlet Adamı-Ressamı-Sanat Eğitimcisi-Arkeoloğu. 3.rd International Conference on Educational Sciences: KKTC; 22/06/2011 - 25/06/2011

 • Tataroğlu E. Türkiye'de Sanat Eğitimi Tarihine Genel Bir Bakış Çerçevesinde Yeni İlköğretim Programının Değerlendirilmesi -İsmail Hakkı Baltacıoğlu/İsmail Hakkı Tonguç-. I. Ulusal Sanat ve Tasarım Eğitimi Sempozyumu: BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ-ANKARA; 27/04/2011 - 29/04/2011

 • Tataroğlu E. "Value" In Aesthetics and The Education- Commodity/Objects Approach of the Uniersity Students Who Are Being Educated in Arts-". International Turkish Art Workshop: ABD-Florida; 14/04/2011 - 19/04/2011

 • Tataroğlu E. Sanatın Geldiği Nokta-Karşılaştırmalı Bir Çözümleme Denemesi. GSTMF Bilimsel Araştırmalar Sempozyumu III: BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ-ANKARA; 28/04/2010

 • Tataroğlu E. Sanat Eğitiminde `Duyarlılık' ve Estetik Disiplinin Önemi. 2. Ulusal Güzel Sanatlar Eğitimi Sempozyumu: ÇANAKKALE; 08/04/2010 - 10/04/2010

Sanatsal Etkinlikler


 • Görsel Sanatlar ve Tasarım Bölümü Öğretim Elemanları Sergisi / GÜZEL SANATLAR TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ, Başkent Üniversitesi GSTMF 19/04/2016

 • Turkish Art and Handicrafts, Florida Atlantic University, USA 22/03/2016

 • 14th Annual Florida Turkish Festival Workshop and Exhibit, Florida, USA 20/03/2016

 • Güzel Sanatlar Liseleri ile Spor Liselerinin Haftalık Ders Çizelgeleri, Öğretim Programları ve Ders Kitaplarının Değerlendirilmesi ve Geliştirilmesi Çalıştayı, ÇORUM 26/04/2015

 • Güzel Sanatlar Liseleri ile Spor Liselerinin Haftalık Ders Çizelgeleri, Öğretim Programları ve Ders Kitaplarının Değerlendirilmesi ve Geliştirilmesi Çalıştayı, ÇORUM 25/04/2015

 • Güzel Sanatlar Liseleri ile Spor Liselerinin Haftalık Ders Çizelgeleri, Öğretim Programları ve Ders Kitaplarının Değerlendirilmesi ve Geliştirilmesi Çalıştayı, ÇORUM 19/01/2015

 • Güzel Sanatlar Liseleri ile Spor Liselerinin Haftalık Ders Çizelgeleri, Öğretim Programları ve Ders Kitaplarının Değerlendirilmesi ve Geliştirilmesi Çalıştayı, ÇORUM 18/01/2015

 • Güzel Sanatlar Liseleri ile Spor Liselerinin Haftalık Ders Çizelgeleri, Öğretim Programları ve Ders Kitaplarının Değerlendirilmesi ve Geliştirilmesi Çalıştayı, ÇORUM 17/01/2015

 • Güzel Sanatlar Liseleri ile Spor Liselerinin Haftalık Ders Çizelgeleri, Öğretim Programları ve Ders Kitaplarının Değerlendirilmesi ve Geliştirilmesi Çalıştayı, KIRŞEHİR 21/12/2014

 • Güzel Sanatlar Liseleri ile Spor Liselerinin Haftalık Ders Çizelgeleri, Öğretim Programları ve Ders Kitaplarının Değerlendirilmesi ve Geliştirilmesi Çalıştayı, KIRŞEHİR 20/12/2014

 • Güzel Sanatlar Liseleri ile Spor Liselerinin Haftalık Ders Çizelgeleri, Öğretim Programları ve Ders Kitaplarının Değerlendirilmesi ve Geliştirilmesi Çalıştayı, KIRŞEHİR 19/12/2014

 • Güzel Sanatlar Liseleri ile Spor Liselerinin Haftalık Ders Çizelgeleri, Öğretim Programları ve Ders Kitaplarının Değerlendirilmesi ve Geliştirilmesi Çalıştayı, KIRŞEHİR 30/11/2014

 • Güzel Sanatlar Liseleri ile Spor Liselerinin Haftalık Ders Çizelgeleri, Öğretim Programları ve Ders Kitaplarının Değerlendirilmesi ve Geliştirilmesi Çalıştayı, KIRŞEHİR 29/11/2014

 • Güzel Sanatlar Liseleri ile Spor Liselerinin Haftalık Ders Çizelgeleri, Öğretim Programları ve Ders Kitaplarının Değerlendirilmesi ve Geliştirilmesi Çalıştayı, KIRŞEHİR 28/11/2014

 • Güzel Sanatlar Liseleri ile Spor Liselerinin Haftalık Ders Çizelgeleri, Öğretim Programları ve Ders Kitaplarının Değerlendirilmesi ve Geliştirilmesi Çalıştayı, AFYON 17/10/2014

 • Güzel Sanatlar Liseleri ile Spor Liselerinin Haftalık Ders Çizelgeleri, Öğretim Programları ve Ders Kitaplarının Değerlendirilmesi ve Geliştirilmesi Çalıştayı, AFYON 16/10/2014

 • Güzel Sanatlar Liseleri ile Spor Liselerinin Haftalık Ders Çizelgeleri, Öğretim Programları ve Ders Kitaplarının Değerlendirilmesi ve Geliştirilmesi Çalıştayı, AFYON 15/10/2014