Dr. Öğr. Üyesi MÜGE BAHÇECİ

Mimarlık ProgramıTel : 0312 246 6666 / 1063
E-Posta : mbahceci[at]baskent.edu.tr
 • Doktora (2004), Hacettepe Üniversitesi, Arkeoloji
 • Yüksek Lisans (1989), Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Restorasyon
 • Lisans (1986), Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mimarlik

Çalışma Alanları


 • PROTOHİSTORYA VE ÖNASYA ARKEOLOJİSİ

 • RESTORASYON

Ödüller


 • Alkan AH, Selçuk NA, Şenel FA, Tunca (Bahçeci) M, Uslucan N, Yaramış E. TAÇ Vakfı Başarı Ödülü. TAÇ Vakfı", İstanbul", 01/12/1986.

Projeler


 • Tan A, Bahçeci M, Özşuca F, Ersoy F, Koyuncu E, Kabasakal S. Community Development and Heritage Project. ", Kültür Bakanlığı", World Bank (Dünya Bankası)", 15/03/2003.

Kitaplar


 • Bahçeci M. Emre Madran: Türkiye'deki Örenyerlerinin Koruma, Geliştirme ve Planlamasında Öncü Rol. In:Tuba Akar editors. Emre Madran Anı Kitabı. : ;

 • Bahçeci M. Kültür Bakanlığı- Dünya Bankası Toplumsal Kalkınma ve Kültürel Miras Projesi kapsamında başlayan bir süreç: Pamukkale'de Alan Yönetimi. In:Nazlı Çınardalı Karaaslan editors. Armağan Erkanal'a Armağan Anadolu Kültürlerine Bir Bakış. Ankara: Hacettepe üniversitesi Edebiyat Fakültesi; 2014. p.50-55.

 • Bahçeci M. Arkeolojik Alanların Yönetiminde Uygun ve Yararlı Bir Araç Olarak Arkeolojik AlanSunumu: İzmir, Urla Limantepe Yönetim Modeli. In:Armağan Erkana_ Ötü ve Diğerleri editors. Hayat Erkanal'a Armağan : Kültürlerin Yansıması. İstanbul: homer kitapevi; 2006. p.120-128.

Makaleler


 • Dişli G, Bahçeci M. Ayaş, Başayaş Köyünde Bir Yeniden İşlevlendirme Önerisi: Tarihi Köy Camii ve Köy Evi Örneği. Online Journal of Art and Design, 2018; 6(3):61-89. ( AHCI : Art and Humanities Index )

 • Bahçeci M, Yenel A. Kültürel Mirasın Korunmasında Sivil Toplum Kuruluşlarının Rolü 20. Yılında Koruma ve Restorasyon Uzmanları Derneği. Online Journal of Art and Design, 2019; 7(5):144-152. ( AHCI : Art and Humanities Index )

 • Bahçeci M, Yenel A. The Current Situation and Re Functioning Possibilities of Old Çoban mektebi in Ankara. International Design and Art Journal (IDA), 2019; 1(1):124-143. ( ULAKBIM, EBSCO, DOAJ,Index Copernicus, Proquest, ulrics, Asos, Cite Factor )

Bildiriler


 • Bahçeci M. Letoon Yönetim Planı Sınırı Belirleme ve Yönetim Planı Hazırlık Çalışmaları. Letoon Araştırmaları Çalıştayı II: Ankara; 10/05/2019

 • Bahçeci M, Yenel A. Türkiye'de Dijitalleştirilen Kültürel Mirasın Arşivlenmesinin Bir Model Üzerinden Değerlendirilmesi: TAY Projesi Örneği. 3. Sanat ve Tasarım Eğitimi Sempozyum ve Çalıştayı: Ankara; 19/12/2018 - 21/12/2018

 • Bahçeci M, Erdoğan ER. Kültürel Mirasın Dijital Olarak Belgelenmesinin ve Üç Boyutlu Modellenmesinin Koruma ve Restorasyon Projelerindeki Önemi. 3. Sanat ve Tasarım Eğitimi Sempozyum ve Çalıştayı: Ankara; 19/12/2018 - 21/12/2018

 • Bahçeci M. Kültürel Mirasın Belgelenmesi, Korunması ve Sunumunda Yenilikçi Yaklaşımlar. 4. Ulusal Yapı Kongresi ve Sergisi: Antalya; 06/12/2018 - 08/12/2018

 • Dişli G, Bahçeci M. The Case of Başayaş Village. Resilient Cultural Heritage and Comminities in Europe REACH Opening Conference: Budapeşte; 11/05/2018 - 12/05/2018

 • Bahçeci M. Arkeolojinin Suyla Buluşması: Pamukkalede Termal Su Kaynaklarının Yeniden Kullanımı. Tarih Boyunca Su ve Mekan Temalı Ulusal Mekan Tasarımı Sempozyumu: Denizli Pamukkale; 30/09/2017 - 01/10/2017

 • Bahçeci M. Koruma Kültürünün Yaygınlaştırılması: Sorumluluklar Görevler Pratikler. Edep Yahu Buluşmaları 4. Kültürel Miras Üzerindeki Güncel Tehditler ve Koruma Amaçlı Toplumsal Eylem Planı: Ankara Mimarlar Odası; 26/09/2017

 • Bahçeci M. Örenyeri Koruma ve Geliştirme Projeleri. V. Müzecilik Çalıştayı Kültürel Mirası Korumada Müzelere Düşen Görevler: Başkent Üniversitesi; 11/05/2017

 • Bahçeci M. Preservation and Heritage Management Strategies of A Bronze Age Settlement ; Limantepe İn Mediterranian Basin. 9 th Internatinal Symposium on the Conservationof Monuments in Mediterranian Basin Monubasin 9: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Ankara; 03/06/2014 - 05/06/2014

 • Bahçeci M. Preservation and Heritage Management Strategies of bronze Age Prehistoric ; Limantepe in Mediterranian Basin. 9 th Internatinal Symposium on the Conservationof Monuments in Mediterranian Basin Monubasin 9: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Ankara; 03/06/2014 - 05/06/2014

 • Bahçeci M. Archeological Site Presentaition as an Appropriate and Useful management. 9 th Internatinal Symposium on the Conservationof Monuments in Mediterranian Basin Monubasin 9: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Ankara; 03/06/2014 - 05/06/2014

 • Bahçeci M. Mimari Koruma ve Restorasyon. Mehmet Haberal Bilim ve Sanat Etkinlikleri,Geçmiş Geleceğin Köprüsü: Başkent Üniversitesi; 29/03/2013

 • Bahçeci M, Giray M, Dorkip F. Soyut Mekandan Somut Mekana Geçiş Mimari Okumaların Tasarım sürecine Etkileri. Mimari Tasarım Eğitimi: Bütünleşme 2: İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesi; 20/10/2011 - 21/10/2011

 • Bahçeci M, Dorkip F, Giray M. Soyut Mekandan Soyut Mekana Geçiş: Mimari Okunmaların Tasarım Sürecine Etkileri. Mimari Tasarım Eğitimi: Bütünleşme 2: İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesi; 20/10/2011 - 21/10/2011

 • Bahçeci M. Kültür Varlıklarının Yönetimi Konusunda bir Eğitim Programı Başlatmak : 2003 TEMPER Çalışmaları. I. Sanat ve Tasarım Eğitimi Sempoyumu: Dün, Bugün, Gelecek: Ankara, Başkent Üniversitesi; 27/04/2011 - 29/04/2011

 • Bahçeci M. Kommagene- Nemrut Koruma ve Geliştirme Programı. Bilimsel Araştırmalar Sempozyumu III: Başkent Üniversitesi; 28/04/2010

 • Bahçeci M. Kommagene Nemrut Koruma ve Geliştirme Programı. Medeniyetler Kavşağı Adıyaman: Adıyaman; 08/09/2006 - 10/09/2006

 • Bahçeci M. The Pamukkale's Preservation and Development Plan. Archaeological Remains insitu Conservation: Montreal Kanada; 11/10/1994 - 15/10/1994

Sanatsal Etkinlikler


 • Gordion Dünya Mirası Adaylık Sürecinde Alan Yönetimi Hazırlık Çalıştayı, Polatlı Ankara 24/07/2019

 • Ankara Kültür ve Turizm Çalıştayı, Ankara 30/04/2019

 • Efes Antik Kenti Yönetim Planı Geliştirme 2. Çalıştayı, İzmir, Selçuk 27/07/2011

 • Çatalhöyük Araştırma Projesi, Konya, Çumra, 25/07/2002

 • Nemrut Dağındaki Eserlerin Korunması ve Restorasyonu, Adıyaman , Kahta 16/08/2001

 • Troia Örenyeri Hizmet Üniteleri Avan Projesi, Çanakkale 13/08/1992

 • Ankara Belediyesi Kaleiçi Onarım Çalışmaları / TEKARAL İnş. San. Tic. Ltd. Şti., Ankara kalesi, Doyran Sok. No:5, 7, 9 25/12/1990

 • Ramada Resort Otel / TEKARAL İnş. San. Tic. Ltd. Şti., Antalya 25/12/1990

 • İzmir, Selçuk TCDD Açıkhava Lokomotif Müzesi, İzmir, Selçuk 18/12/1990

 • Troia Örenyeri Çevre Düzenleme Projesi, Çanakkale 26/08/1990