Dr. Öğr. Üyesi MÜGE BAHÇECİ

Mimarlık ProgramıTel : 0312 246 6666 / 1048
E-Posta : mbahceci[at]baskent.edu.tr
 • Doktora (2004), Hacettepe Üniversitesi, Arkeoloji
 • Yüksek Lisans (1989), Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Restorasyon
 • Lisans (1986), Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mimarlik

Çalışma Alanları


 • PROTOHİSTORYA VE ÖNASYA ARKEOLOJİSİ

 • RESTORASYON

Ödüller


 • Alkan AH, Selçuk NA, Şenel FA, Tunca (Bahçeci) M, Uslucan N, Yaramış E. ;TAÇ Vakfı Başarı Ödülü. TAÇ Vakfı", İstanbul", 01/12/1986.

Projeler


 • Tan A, Bahçeci M, Özşuca F, Ersoy F, Koyuncu E, Kabasakal S. ;Community Development and Heritage Project. ", Kültür Bakanlığı", World Bank (Dünya Bankası)", 15/03/2003.

Kitaplar


 • Bahçeci M. ;Emre Madran: Türkiye'deki Örenyerlerinin Koruma, Geliştirme ve Planlamasında Öncü Rol. In:Tuba Akar editors. Emre Madran Anı Kitabı. Ankara: ODTÜ Mimarlık Fakültesi; 2017

 • Bahçeci M. ;Kültür Bakanlığı- Dünya Bankası Toplumsal Kalkınma ve Kültürel Miras Projesi kapsamında başlayan bir süreç: Pamukkale'de Alan Yönetimi. In:Nazlı Çınardalı Karaaslan editors. Armağan Erkanal'a Armağan Anadolu Kültürlerine Bir Bakış. Ankara: Hacettepe üniversitesi Edebiyat Fakültesi; 2014. p.50-55.

 • Bahçeci M. ;Arkeolojik Alanların Yönetiminde Uygun ve Yararlı Bir Araç Olarak Arkeolojik AlanSunumu: İzmir, Urla Limantepe Yönetim Modeli. In:Armağan Erkana_ Ötü ve Diğerleri editors. Hayat Erkanal'a Armağan : Kültürlerin Yansıması. İstanbul: homer kitapevi; 2006. p.120-128.

Bildiriler


 • Bahçeci M. ;Arkeolojinin Suyla Buluşması: Pamukkalede Termal Su Kaynaklarının Yeniden Kullanımı. Tarih Boyunca Su ve Mekan Temalı Ulusal Mekan Tasarımı Sempozyumu: Denizli Pamukkale; 30/09/2017 - 01/10/2017

 • Bahçeci M. ;Koruma Kültürünün Yaygınlaştırılması: Sorumluluklar Görevler Pratikler. Edep Yahu Buluşmaları 4. Kültürel Miras Üzerindeki Güncel Tehditler ve Koruma Amaçlı Toplumsal Eylem Planı: Ankara Mimarlar Odası; 26/09/2017

 • Bahçeci M. ;Örenyeri Koruma ve Geliştirme Projeleri. V. Müzecilik Çalıştayı Kültürel Mirası Korumada Müzelere Düşen Görevler: Başkent Üniversitesi; 11/05/2017

 • Bahçeci M. ;Preservation and Heritage Management Strategies of A Bronze Age Settlement ; Limantepe İn Mediterranian Basin. 9 th Internatinal Symposium on the Conservationof Monuments in Mediterranian Basin Monubasin 9: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Ankara; 03/06/2014 - 05/06/2014

 • Bahçeci M. ;Preservation and Heritage Management Strategies of bronze Age Prehistoric ; Limantepe in Mediterranian Basin. 9 th Internatinal Symposium on the Conservationof Monuments in Mediterranian Basin Monubasin 9: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Ankara; 03/06/2014 - 05/06/2014

 • Bahçeci M. ;Archeological Site Presentaition as an Appropriate and Useful management. 9 th Internatinal Symposium on the Conservationof Monuments in Mediterranian Basin Monubasin 9: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Ankara; 03/06/2014 - 05/06/2014

 • Bahçeci M. ;Mimari Koruma ve Restorasyon. Mehmet Haberal Bilim ve Sanat Etkinlikleri,Geçmiş Geleceğin Köprüsü: Başkent Üniversitesi; 29/03/2013

 • Bahçeci M, Giray M, Dorkip F. ;Soyut Mekandan Somut Mekana Geçiş Mimari Okumaların Tasarım sürecine Etkileri. Mimari Tasarım Eğitimi: Bütünleşme 2: İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesi; 20/10/2011 - 21/10/2011

 • Bahçeci M, Dorkip F, Giray M. ;Soyut Mekandan Soyut Mekana Geçiş: Mimari Okunmaların Tasarım Sürecine Etkileri. Mimari Tasarım Eğitimi: Bütünleşme 2: İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesi; 20/10/2011 - 21/10/2011

 • Bahçeci M. ;Kültür Varlıklarının Yönetimi Konusunda bir Eğitim Programı Başlatmak : 2003 TEMPER Çalışmaları. I. Sanat ve Tasarım Eğitimi Sempoyumu: Dün, Bugün, Gelecek: Ankara, Başkent Üniversitesi; 27/04/2011 - 29/04/2011

 • Bahçeci M. ;Kommagene- Nemrut Koruma ve Geliştirme Programı. Bilimsel Araştırmalar Sempozyumu III: Başkent Üniversitesi; 28/04/2010

 • Bahçeci M. ;Kommagene Nemrut Koruma ve Geliştirme Programı. Medeniyetler Kavşağı Adıyaman: Adıyaman; 08/09/2006 - 10/09/2006

 • Bahçeci M. ;The Pamukkale's Preservation and Development Plan. Archaeological Remains insitu Conservation: Montreal Kanada; 11/10/1994 - 15/10/1994