Prof. Dr. CAN MEHMET HERSEK

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı ProgramıTel : 0312 246 6637
E-Posta : hersek[at]baskent.edu.tr
 • Doktora (1993), Gazi Üniversitesi, Mimarlik
 • Yüksek Lisans (1986), Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mimarlik
 • Lisans (1980), Ankara Devlet Mühendislik Mimarlik Akademisi Yüksek Okulu, Mimarlik

Çalışma Alanları


 • RESTORASYON

 • TASARIM

Kitaplar


 • Hersek CM. Sivas. In:Ahmet Yaşar Ocak Ali Uzay Peker Z. Kenan Bilici editors. Anadolu Selçukluları ve Beylikler Dönemi Uygarlığı. Ankara: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sanat Eserleri Dizisi, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları; 2006. p.273-278.

 • Hersek CM, Aksulu I, Urak G. An Assesment on the Process and Practice of the Urban Design Studio. In:Monitoring Urban Design Education in European Schools of Arcitecture. Thessaloniki, Greece: Art of Text S.A.; 2004. p.118-123.

 • Hersek CM. The Wooden Architectural Heritage of Turkey. In:Nuria Sanz editors. Living Wooden Culure Throughout Europe. Germany: Council of Europe Publishing F-67075 Strasbourg Cedex; 2002. p.191-202.

 • Hersek CM. Restitüsyon Sorunları ile Sivas Ulu Camii. In:Prof. Dr. Haluk Karamağaralı Armağanı. Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı Matbaacılık ve Yayın İşletmesi; 2002. p.123-136.

 • Hersek CM. Orhun Bölgesindeki eserlerin Genel Durumu. In:Moğolistandaki Türk Anıtları Projesi 2000 Yılı Çalışmaları. Ankara: T.C. Başbakanlık Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Aydoğdu Ofset ve Ambalaj San. Tic. Ltd. Şti.Matbaa; 2002. p.147-172.

 • Hersek CM. Ülkemizde Doğal ve Kültürel Mirasımızı Korumak Üzere Oluşturulmuş Kamu Kurumları ile Gönüllü Sivil Toplum Kuruluşlarının Organizasyon, Yetki ve Sorunları Hakkında Çözüm Önerileri. In:Türkiye?de Risk Altındaki Doğal ve Kültürel Miras. İstanbul: TAÇ Vakfı?nın 25 Yılı Anı Kitabı, Türkiye Anıt ve Çevre Turizm Değerlerini Koruma Vakfı, Tunç Ofset ltd. Şti.; 2001. p.231-236.

 • Hersek CM, Meraki Ş. Safranbolu Yörük Village and Its Architectural Texture. In:Can Mehmet Hersek editors. Safranbolu Yörük Village_Traditional Houses and Life Style. Ankara: Kuban Matbaacılık ve Yayıncılık San.; 2000. p.1-112.

 • Hersek CM, Meraki Ş. Traditions and Customs in Yörük Village. In:Can Mehmet Hersek editors. Safranbolu Yörük Village_Traditional Houses and Life Style. Ankara: Kuban Matbaacılık ve Yaıncılık San.; 2000. p.161-169.

 • Hersek CM, Meraki Ş, Meraki F, Özköse A. Can Mehmet HERSEK editors. Safranbolu Yörük Köyü Geleneksel Yaşam Biçimi ve Evleri. Ankara: Kuban Matbaacılık ve Yayıncılık San. Ltd. Şti.; 2000

 • Hersek C. Can Hersek editors. The 19 th. Century Architecture of Alaçatı. Ankara: Sim Matbaası; 1990

 • Altınsay B, Gökalp S, Hersek C, Kayademir M, Morçöl E, Özkaya Y, Paytar G, Şahin N, Tuncer S. Neriman Şahin editors. İstiklal Mahallesi. Ankara: O.D.T.Ü. Mimarlık Fakültesi Basım İşliği; 1988

Makaleler


 • Hersek CM. Domestic Wooden Houses of Turkey. Naturopa, Trees Between Nature and Culture, 2001; (96):24-24.

 • Hersek CM. Osmanlı İmparatorluğunda Mimarlar ve Yapı Esnafı (birinci bölüm). İs. Araştırmalar, 1990; 4(1):42-48.

 • Hersek CM. Osmanlı İmparatorluğunda Mimarlar ve Yapı Esnafı (ikinci bölüm). İs. Araştırmalar, 1990; 4(2):146-151.

Bildiriler


 • Hersek CM. Ören Yerlerindeki Koruyucu Örtü Sistemindeki Yenilikler. Letoon Araştırmaları Çalıştayı II, Başkent Üniversitesi: Başkent Üniversitesi, Avni Akyol Konferans Salonu; 10/05/2019

 • Hersek CM. Kültür Varlıklarının Yeniden İşlevlendirilmesi Sürecinde İç Mimarlık Mesleğinin Katkısı ve Önemi. İMAS 2017 İç Mimarlık Araştırmaları Sempozyumu: Başkent Üniversitesi; 01/02/2019

 • Hersek CM. KÜLTÜR VARLIKLARININ YENİDEN İŞLEVLENDİRİLMESİ SÜRECİNDE İÇ MİMARLIK MESLEĞİNİN KATKISI VE ÖNEMİ. İMAS 2017 İÇ MİMARLIK ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU: BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR TASARIM VE MİM; 24/04/2017 - 25/04/2017

 • Pustahija N, Hersek CM. Tradional Oriental Resitendial Arhitecture at old Town of Maglaj. The 3rd International Conference "The Importance of Place": Sarajevo, Bosna Hersek; 21/10/2015 - 24/10/2015

 • Pustahija N, Hersek CM. Traditional Oriental Residential Architecture At Old Town of Maglaj. The 3rd International Conference "The Importance of Place": Sarajevo, Bosna Hersek; 21/10/2015 - 24/10/2015

 • Yazgan EÖ, Hersek CM. Kültür Varlıklarına Yönelik Bir Kullanım Sürecinde Değerlendirme Yöntemi; Davranışsal Performans Düzeyi Olarak Çevresel Algı. I. Uluslar arası Lisans Üstü Araştırmaları Sempozyumu- Yapılı Çevre: Ankara; 15/10/2010 - 16/10/2010

 • Hersek CM, Meraki Ş. Relations in Wooden Architecture Between Anatolia and Northern Europe. Proceedings of the International Conference Wooden Architecture in Northern Europe: Szczecin; 09/09/2003 - 10/09/2003

 • Hersek CM, Meraki Ş. Conservation Problems and Restoration Policy with Particular Emphasis on Safranbolu Yörük Village. Traditional Environments in a New Millenium, defining Principles and Professional Practice, IAPS-CSBE network, Yapı- Endüstri Merkezi: Amasya; 20/06/2001 - 23/06/2001

 • Hersek CM. Sivas'taki Selçuklu Dönemi Medreselerinin Restitüsyon ve Restorasyon Sorunları Üzerinde Genel Bir Değerlendirme. I. Uluslararası Selçuklu Kültür ve Medeniyeti Kongresi ? Bildiriler: Konya; 11/10/2000 - 13/10/2000

 • Hersek CM. Behram Paşa Hanı (Sivas). Dokuzuncu Milletler Arası Türk Sanatları Kongresi,: ; 23/09/1991 - 27/09/1991

Sanatsal Etkinlikler


 • Geçmişten Günümüze Mobilya, Zaman Mekan Tasarım ve Dönüşüm konulu dönem sonu sergisi, TSMD (TÜRK SERBEST MİMARLAR DERNEĞİ) 25/03/2019

 • MUSİKİ MUALLİM MEKTEBİ 1928_ARKEOLOJİ ENSTİTÜSÜ 2018 MEZUNİYET PROJELERİ SERGİSİ, KOLLEKSİYON MOBİLYA SERGİ SALONU ANKARA 07/06/2018

 • ZAMAN MEKAN TASARIM / MİMARLIK VE TASARIM TARİHİ II DÖNEM SONU SERGİSİ, GSTMF İÇMİMARLIK BÖLÜMÜ SERGİ ALANI 22/05/2018

 • KONYA TANTAVİ AMBARI YENİDEN İŞLEVLENDİRME PROJESİ, BAŞKENT ÜNİV. GSTMF C BLOK 1. KAT İÇT SERGİ A. 09/06/2017

 • ÇİZGİ, GSTMF Sergi Salonu 18/05/2016

 • BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARI SERGİSİ: ÇİZGİ, BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ GSTMF SERGİ SALONU 18/05/2016

 • MİMARLIK TARİHİMİZDEN ÇİZGİLER, BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ GSTMF SERGİ SALONU 11/11/2014

 • Moğolistan'daki Türk Anıtları Projesi / Restorasyon Uzmanı Mimar, Moğolistan 04/07/2000