Prof. Dr. ADNAN TEPECİK

Çizgi Film ve AnimasyonTel : 0312 246 6635
E-Posta : atepecik[at]baskent.edu.tr
 • Doktora (1994), Gazi Üniversitesi, Görsel Sanatlar Ve Görsel İletişim Tasarimi
 • Doktora (1994), Gazi Üniversitesi, Resim
 • Yüksek Lisans (1989), Gazi Üniversitesi, Plastik Sanatlar ( Resim, Heykel, Seramik)
 • Lisans (1986), Gazi Üniversitesi, Resim

Çalışma Alanları


 • GRAFİK TASARIMI

 • PLASTİK SANATLAR

Patentler


 • Tepecik A. ;Soğutma Kabı, Türk Patent Enstitüsü/Başkent Üniversitesi, 05/06/2015

 • Tepecik A. ;Bir Kulaklık Bağlantı Aparatı, Türk Patent Enstitüsü, 08/02/2016

 • Tepecik A. ;MobilTelefon Kulaklığı, Türk Patent Enstitüsü, 08/02/2016

 • Tepecik A. ;Bebek Ya Da Çocuklar İçin otobüs Koltuğu, Türk Patent Enstitüsü, 21/03/2016

 • Tepecik A, Kayabekir M, Saraçoğlu D. ;Bir Sedye, Türk Patent Enstitüsü, 14/12/2016

 • Tepecik A. ;Mobil Telefon Kulaklığı, Türk Patent Enstitüsü, 02/01/2017

 • Tepecik A. ;Bebekler için otobüs koltuğu, Türk Patent Enstitüsü, 22/03/2017

 • Tepecik A, Kılıçoğlu Ş. ;Bir ders aracı koni seti, Türk Patent Enstitüsü, 23/08/2017

 • Tepecik A. ;Sırsız Kupa Kulpu, TPE, 13/09/2017

Kitaplar


 • Tepecik A, Bingöl M. ;Adnan Tepecik editors. Basında Sanat Haberleri. Ankara: Sistem Ofset; 2016

 • Tepecik A, Pazarlıoğlu Bingöl M. ;Adnan Tepecik editors. Yazılı BAsında Görsel Sanat Haberleri(1960-1990). Ankara: Sistem Ofset; 2016

 • Tepecik A, Toktaş P. ;Grafik Tasarım. In:İsmail Doğan editors. Güzel sanatlar Fakültelerinde Temel Sanat Eğitimi. Ankara: ODA; 2014. p.20-25.

Makaleler


 • Tepecik A. ;Renk ve Tasarım. Tenis Dergisi, 2017; (82):-.

 • Tepecik A. ;Anadolu'dan Tanrı Dağları'na. Türk Yurdu, 2017; (360):-.

 • Tepecik A. ;Tasarımda Renk 2. Tenis Dergisi, 2017; (83):54-55.

 • Tepecik A, Gümüş Ç. ;Ekmek İsrafını Önleme Konulu Sosyal Sorumlulk Kampanyasına İlişkin Akademisyen,Uzman ve Öğretmen Görüşleri. Sanat ve Tasarım Dergisi, 2017; (19):161-182.

 • Tepecik A. ;Renk ve Kültür. Tenis Dergisi, 2017; :-.

 • Tepecik A. ;Renk Kültürü Tasarımda Renk ve Sınıflama. Tenis Dergisi, 2017; (84):54-55.

 • Tepecik A. ;Renk Kültürü. Tenis Dergi, 2017; (83):54-55.

 • Zor A, Tepecik A. ;New  approaches  in  art  education  and  the  use  of  technologyGlobal  Journal  of  Arts   Education  . Global  Journal  of  Arts   Education  , 2015; 5(1):1-9.

 • Zor A, Tepecik A. ;   Temel Tasarım Dersine İlişkin Öğrenci Görüşleri  . Yedi Sanat Tasarım Bilim  , 2015; 5(1):1-9.

 • Zor A, Tepecik A. ;New  approaches  in  art  education  and  the  use  of  technology. Global  Journal  of  Arts   Education, 2015; 5(1):1-9.

 • Tepecik D, Çelik D. ;Görsel İletişim Tasarım Eğitiminde Sosyal Tasarımın Gerekliliğine Dair Araştırma ve Bir Ders Önerisi. Başkent University of Journal Education, 2015; 2(1):77-88.

 • Tepecik A. ;Türk Sanatının Tarihsel Süreci. 21.yüzyıl da Sosyal Bilimler Dergisi, 2014; :134-159.

 • Tepecik A. ;Atatürk Dönemi Grafik ve Baskı(1960-1980). Atatürk Kültür Merkezi Yayınları, 2012; :-.

 • Tepecik A. ;Atatürk Dönemi Grafik ve Baskı(1920-1938). Atatürk Kültür Merkezi Yayınları, 2012; :-.

 • Tepecik A. ;Açık Ders Malzemelerinin,öğrencilerin Akademik başarılarına etkisinin deneysel olarak incelenmesi,yeni yönelişle. Uluslararası Yükseköğretim Kongresi: 3. Cilt, Bölüm XIV, 2011; :1827-1832.

 • Tepecik A. ;Sanat ve Çevre. H.Ü. Yayınları, 2004; :-.

 • Tepecik A. ;Olimpiyat Piktogramlarının (Sembollarinin) İletişimdeki Yeri ve Önemi. Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 2002; :-.

 • Tepecik A. ;İlköğretim I.ve II. Kademe İş ve Teknik Eğitimi Dersinin Öğrenciyi Yaratıcılığa Yönlendirme Açısından Değerlendirilmesi. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2002; :139-147.

 • Tepecik A. ;Plastik Sanatlar Eğitiminde Bir Araç Olarak Bilgisayar Kullanımı. Çağdaş Eğitim Dergisi, 2001; :8-12.

 • Tepecik A. ;Basılı Reklamlarda Kullanılan Ticari Mesajların Toplum Üzerindeki Etkileri. Plastik Sanatlar Eğitiminde Bir Araç Olarak Bilgisayar Kullanımı, 2001; :8-12.

 • Tepecik A. ;Grafik Simgeler. Mesleki Eğitim Dergisi, 2001; :89-96.

Bildiriler


 • Tepecik A. ;International Creativ Cultural Industries. Creative Culturel Industries and Higher Education: Başkent Üniversitesi; 12/10/2017 - 13/10/2017

 • Tepecik A. ;otizm ahşaba can veriyor. Internatıonal Conferance on Educatıonal Science: Antalya/Turkey; 20/04/2017 - 23/04/2017

 • Tepecik A. ;OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞUNDA DEVLET VE STK LARIN ROLÜ. Otizm Spektrum Bozukluğu ÖGEM: Gazi Üniversitesi(ÖGEM); 04/04/2017 - 05/04/2017

 • Tepecik A, Bingöl M. ;Yazılı Basında Yer Alan Görsel Sanat Haberleri. Cumhuriyetin ışığında Yükseköğretimde Sanat Eğitimi: Gazi Üniversitesi; 24/11/2016 - 25/11/2016

 • Tepecik A. ;cUMHURİYETİN IŞIĞINDA YÜKSEKÖĞRETİMDE SANAT EĞİTİMİ. Sanat ve Tasarım Sempozyumu: Gazi Üniversitesi; 05/11/2015 - 06/11/2015