Prof. Dr. ADİLE NURAY BAYRAKTAR

Mimarlık ProgramıTel : 0312 246 6813
E-Posta : bayraktar[at]baskent.edu.tr
 • Doktora (1997), Gazi Üniversitesi, Mimarlik
 • Yüksek Lisans (1988), Gazi Üniversitesi, Mimarlik
 • Lisans (1980), Gazi Üniversitesi, Mimarlik

Çalışma Alanları


 • KENT VE KONUT

 • TASARIM

Kitaplar


 • Bayraktar N. ;Ankara'da Modern Dönem Konut Yapıları:Biçimlenme Açısından Benzerlikler ve Farklılıklar. In:Nuray Bayraktar editors. Sivil Mimari Bellek Ankara 1930-1980. Dumat Ofset: VEKAM; 2017. p.77-136.

 • Bayraktar N. ;Nuray Bayraktar editors. Sivil Mimari Bellek Ankara 1930-1980. Dumat Ofset: VEKAM; 2017

 • Bayraktar N. ;Ankara Yazıları. Ankara: NOBEL; 2017

 • Bayraktar N. ;Nuray Bayraktar editors. Tarih Yazımında Sivil Mimarlık. Ankara: VEKAM; 2014

 • Bayraktar N. ;Nuray Bayraktar editors. Korumada Sivil Mimarlık. Ankara: VEKAM; 2014

 • Bayraktar N, Ayhan Koçyiğit ES, Bahar D. ;Ankara'da Yerleşim Ölçeğinde Modern Konut Uygulamaları. In:Prof.Dr. Ayşegül Köroğlu editors. Başkent Oluşunun 90.Yılında Ankara:1923-2013. Ankara: Ankara Üniversitesi; 2014. p.137-156.

 • Bayraktar N, Ayhan Koçyiğit ES, Uysal Y, Şumnu U. ;Sivil Mimari Bellek Ankara. Ankara: VEKAM; 2014

 • Bayraktar N, Görer Tamer N, Tekel A, Gürer N, Ceylan A. ;Görsel Eğitimde Yaratıcılık ve Temel Tasarım. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Tic. Ltd. Şti; 2012

Makaleler


 • Bayraktar N. ;Public Space Meanings of Squares : Ulus and Kızılay Squares in Ankara,Turkey. Space and Culture, 2017; 20(3):315-328.

 • Bayraktar N. ;Başkent Ankara?da Cumhuriyet Sonrası Yaşanan Büyük Değişim: Modern Yaşam Kurgusu ve Modern Mekanlar. VEKAM Ankara Araştırmaları Dergisi, 2016; 4(1):67-80.

 • Bayraktar N. ;Başkent Ankara'da Modern Yaşam ve Mekansal Kurgu. Kontrast Dergisi, 2013; :5-9.

 • Bayraktar N. ;Başkent Ankara?da Cumhuriyet Sonrası Yaşanan Büyük Değişim: Modern Yaşam Kurgusu ve Modern Mekanlar. VEKAM Ankara Araştırmaları Dergisi, 2013; :67-80.

 • Bayraktar N. ;Tarihe Eş Zamanlı Tanıklık: Ulus ve Kızılay Meydanlarının Değişim Süreci. VEKAM Ankara Araştırmaları Dergisi, 2013; :20-35.

 • Bayraktar N, Özden M. ;Cumhuriyet Dönemi Göçmen İskan Politikaları: Bir Uygulama Örneği Olarak Ankara Varlık Mahallesi. Mimarlık, 2012; (366):72-76. ( Avery lndex to Architectural Periodicals (AIAP) )

 • Bayraktar N. ;Gecekondu ve Gecekondu Yerleşimleri: Yaşamsal ve Mekansal Potansiyeller. İlbank Dergisi, 2011; (12):34-37.

 • Bayraktar N. ;Bonatz'ın Türk Evi Sevgisinin Biçimsel Aktarımı: Saraçoğlu (Namık Kemal Mahallesi). Arredemento Mimarlık, 2011; :66-74.

 • Bayraktar N. ;Mimarlığın Toplumsallaştırılması Sürecinde Bir Araç Olarak Öğrenci Proje Yarışmaları. Mimarlık Dergisi, 2010; :22-24.

 • Bayraktar N, Girgin Ç. ;Kooperatif Üst Birlikleri Tarafından Gerçekleştirilen Konut Yaşam Çevrelerinde Kentsel Yaşam Kalitesi Açısından Bir Değerlendirme, Batıkent Örneği. G.Ü. Müh. Mim. Fak. Dergisi, 2010; :201-211. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Bayraktar N, Girgin Ç. ; Kooperatif Üst Birlikleri Tarafından Gerçekleştirilen Konut Yaşam Çevrelerinde Kentsel Yaşam Kalitesi Açısından Bir Değerlendirme, Batıkent Örneği. G.Ü. Müh. Mim. Fak. Dergisi, 2010; :201-211. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Bayraktar N. ;Yapılarda Kullanım Değişiklikleri: Hukuki ve Mesleki Sorumluluklar. Mimarlık Dergisi, 2009; (349):21-25.

Bildiriler


 • Bayraktar N. ;Kent ve Kadın: Sorunlar ve Talepler. Public Space And Social Cohesion. The City: Present And Future: St.Petersburg; 01/09/2017 - 04/09/2017

 • Bayraktar N. ;Social Characteristics Of Squares As Urban Spaces: Ankara Ulus And Kızılay Squares. Public Space And Social Cohesion. The City: Present And Future: St.Petersburg; 01/09/2017 - 04/09/2017

 • Bayraktar N. ;Social Characteristic of Squares as Urban Spaces, Ulus and Kizilay Squares in Ankara. Public Space And Social Cohesion. The City: Present And Future: St.Petersburg; 01/09/2017 - 04/09/2017

 • Bayraktar N. ;Social Characteristics Of Squares As Urban Spaces: Ankara Ulus And Kızılay Squares. Public Space And Social Cohesion. The City: Present And Future: St.Petersburg; 01/09/2017 - 04/09/2017

 • Bayraktar N. ;Modern Dönem Konutları : Üretim Yöntemleri, Biçimlenme ve Kullanım Kararları. Konut Paneli: Ankara; 21/02/2015 - 22/02/2015

 • Bayraktar N. ;VEKAM Destekli Bir Araştırma Projesi: Sivil Mimari Bellek Ankara 1930-1980. Üniversiteler ve Kent Araştırma Merkezleri Sempozyumu: Ankara; 31/10/2014

 • Bayraktar N, Ayhan Koçyiğit ES, Bahar D. ;Ankara'da Yerleşim Ölçeğinde Modern Konut Uygulamaları. Başkent Oluşunun 90. Yılında Ankara Sempozyumu: Ankara; 07/10/2013 - 08/10/2013

 • Bayraktar N, Uysal Y. ;20th Century Housing in Ankara: Evaluating a Research and Documentation Project and Developing Conservation Criteria For ?Everyday Architecture?. Filling The Gaps : The World Heritage and The 20 th Century: Chandigarh-Rajpura; 03/10/2013 - 07/10/2013

 • Bayraktar N. ;Proje Sunuşu. Bellek ve Kültür Sempozyumu: Ankara; 05/09/2013 - 07/09/2013

 • Bayraktar N, Uysal Y. ;20th Century Housing in Ankara: Evaluating a Research and Documentation Project and Developing Conservation Criteria For ?Everyday Architecture. World Heritage and The 20 th Century,Chandigarh-Rajpura: Chandigarh-Rajpura; 03/09/2013 - 07/09/2013

 • Bayraktar N, Batuman B. ;"Konservatuar Evleri?. DOCOMOMO: Kocaeli; 12/10/2012 - 14/10/2012

 • Bayraktar N, Şumnu U, Akay Şumnu E. ;?Merbank Evleri?. DOCOMOMO: Kocaeli; 12/10/2012 - 14/10/2012

 • Bayraktar N, Ayhan ES. ;? B. Rıfat Evi?. DOCOMOMO: Kocaeli; 12/10/2012 - 14/10/2012

 • Bayraktar N, Tuncer A, Asrav E. ;? Etiler Sitesi?,Kocaeli. DOCOMOMO: Kocaeli; 12/10/2012 - 14/10/2012

 • Onur Z, Bayraktar N. ;Mimarlık Eğitiminde Bir Yöntem Olarak Simülasyon Oyunu. 1. Sanat ve Tasarım Eğitimi Sempozyumu: ; 27/04/2011 - 29/04/2011

 • Bayraktar N. ;Sivil Mimari Bellek Oluşumunda Bir Cumhuriyet Tarihi Müzesi, Ankara. Geçmişten Geleceğe Türkiye?de Müzecilik IV: ; 20/05/2010 - 21/05/2010

 • Bayraktar N. ;Ankara Ulus ve Kızılay Meydanları Üzerinden Kentsel Mekan Okumaları. B.Ü. Bilimsel Araştırmalar Sempozyumu: Ankara; 28/04/2010

 • Bayraktar N. ;Yaşamsal ve Mekansal Deneyim Alanları Olarak Gecekondu Yerleşimleri. Kent Yoksulluğu ve Mimarlık Paneli: ; 24/04/2009

 • Bayraktar N. ;Social Characteristics Of Squares As Urban Spaces: Ankara Ulus And Kızılay Squares, Public Space And Social Cohesion. The City: Present And Future: St. Petersburg; 03/07/2008 - 04/07/2008

 • Bayraktar N. ;Kent ve Kadın: Sorunlar ve Talepler. Uluslararası Yerel Yönetimler Ve Kadın Konferansı: Diyarbakır; 03/05/2008 - 04/05/2008